Kâle Rosing

Weilbach information

Genealogy

Rosing, Karl (Kâle) Frederik Johan Peter, 1911- 1974, embedsmand i Grønlands styrelse, tegner og grafiker. *6.6.1911 i Angmagssalik/Ammassalik, ?19.5.1974 i Kbh., urne smst. (Holmens). Forældre: Førstepræst, missionær Hans Kristian Theodor R. og Karoline Malene Klara Kreutzmann. ~1° 1936 med Nielsine Abelone Martha Zethsen, *10.10.1916 i Ritenbenk ved Jakobshavn, ?6.11.1944 i Kgs. Lyngby, datter af fanger, kommunerådsfmd. Lars Johannes Peter Jonas Z. og Marie Dorthe Beate NN. ~2° 2.2.1945 i Kbh. med Betty Helene Kragh, *3.10.1908 smst., ?22.12.1986, datter af maskinm. Holger William K. og Olga Thorbjørnsen. Ægteskabet opl. ~3° 3.6.1955 i Kbh. med Elin Sonja Ingrid Fencher, *30.8.1928 i Egedesminde/Aasiaat, datter af kolonibestyrer Karl Frederik Hannibal Anton F. og Ragnhild Anna Cronfeldt.

Biography

Kle Rosing fik mellemørebetændelse tre år gammel under familiens ferie i Danmark og måtte lades tilbage i København for at blive opereret. R. blev derefter optaget i biskop Chr. Ludwigs hjem i Ålborg som plejesøn. Efter klassisk sproglig studentereksamen begyndte R. at studere medicin, men måtte afbryde studiet ved plejefaderens død. R. søgte dernæst ind i Grønlands Styrelse, hvor han havde embeder resten af livet, afbrudt af krigsårene, hvor han under en orlov strandede i Danmark og arbejdede for Den kgl. grønlandske Handel. Som kunstner arbejdede R. først med tegning og akvarelmaleri og i det små med linoleumssnit. Efter 2. verdenskrig begyndte han på opfordring af Grønlandspostens daværende redaktør Kield Rask Therkilsen som den første i Grønland for alvor at arbejde med linoleumssnit. Han har fremstillet landskaber, dyr og dagligdags scener, ofte med vægt på det stemningsfulde. Mange af R.s tryk blev anvendt i Grønlandsposten, bl.a. som forsidebilleder i 1940rne og 1950erne.

Education

Student fra Aalborg Katedralsk. 1929; studerede medicin 1929-32.

Travels

I Grønland 1911-14; bosat i Danm. 1914-33; i Grønland 1933- 40; i Danm. 1940-45; Grønland 1945-74.

Occupations

Forskellige embeder inden for Grønlands styrelse 1933-40; ansat på Landsfogedkontoret i Nuuk fra 1946; siden kæmner og kredsdommer i Maniitsoq/Sukkertoppen; senere i Ilullissat/Jakobshavn.

Scholarships

Exhibitions

Grønlands kunst, Fra Aron til i dag, Louisiana 1969-70; Grønlandsk kunst og husflid gennem 100 år, Hjørring Kunstmus. 1986; Nyere grønlandsk grafik, Grønlands Hjemmestyre 1989.

Artworks

En række af R.s linoleumssnit er udg. af Nord. Landes Bogforlag: Grønlandske snit, 1967; Grønlandske snit, 1968; Grønlandsk vinter, 1970; K.R. En grønlandsk kunstner 1911-1974. Mindemappe, 1976.

Literature

Grønlands kunst, fra Aron til i dag, Louisiana 1969-70, 15, 34; Bodil Kaalund: Grønlands kunst, 1990.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.