Chr.F. Beck

Weilbach information

Genealogy

Beck, Christian Frederik, 1876-1954, maler. *14.3.1876 i Kbh., ?26.12.1954. Forældre: Postekspedient Jacob Jørgensen B. og maler Signe Eleonora Petersen. ~1° 8.4.1901 i Kbh. med Ellen Lendorf, *17.5.1879 smst., ?2.11.1935 smst., datter af tømrerm. Wilhelm Heinrich Gottlieb L. og Regine Mariane Mouritzen. ~2° 6.2.1937 i Kbh. med Eva Lendorf, *17.3.1887 smst., ?19.4.1973, søster til 1. hustru.

Biography

Chr. F. Beck arbejdede i en tilbageskuende nationalromantisk ånd, både i de mange tidlige landskabsmalerier med motiver fra Randersegnen, og i de senere topografiske arkitekturbilleder, hvor han især dyrkede motiver fra Christianshavn. Billederne er udført med sikker stilistisk fornemmelse og med et præcist blik for de arkitektoniske værdier, men bevæger sig kun sjældent ud over den topografiske interesse. På grund af de mange skildringer af ofte nu forsvundne pittoreske miljøer påberåber hans billeder sig en vis kulturhistorisk interesse. B.s stærke engagement i Foreningen for National Kunst afspejles med stor tydelighed i hans kunst, der med årene blev stadig mere idylliserende.

Education

I malerlære i Kbh.; Kunstakad. Kbh., forberedende kl. dec. 1893 til jan. 1897.

Travels

Italien 1908, 1911, 1920; Holland 1913; Rothenburg 1922, 1937; Venezia 1937.

Occupations

Suppl. til Udst.kom. for Charl. Forår 1927-34; suppl. til Akad.rådet 1941; fmd. for Kunstnerforen. af 18. Nov. 1931-32; sekretær for Foren. for Nat. Kunst 1948-53.

Scholarships

Sødrings Pr. 1899 (Motiv fra Fousingø Sø); Kraft 1908-10; Hielmstierne-Rosencrone 1898, 1899, 1900; Akad. 1899, 1901; Raben-Levetzau 1900, 1902.

Exhibitions

Charl. Forår 1896-1955; KE 1904-05, 1907-11; Charl. Eft. 1922, 1928, 1944; hyppige udst. med Kunstnerforen. af 18. Nov. 1923-52; adskillige udst. med Foren. for Nat. Kunst 1926-55 (mindeophængn.).

Artworks

Vilslev Spange ved Kongeåen (1894, Ribe Kunstmus.); Fousingø Sø (1897, Bornholms Kunstmus.); Trangraven, Randers (1909, smst., dep. Randers Kunstmus.); Gudhjem (1910, Bornholms Kunstmus.); Regensgården (1924, Randers Kunstmus.); Norgesporten (Kbh. Bymus.); April, Kastelsvolden (1939).

Literature

F. Hendriksen: Kjøbenhavnske Billeder fra Det 19. Aarh., 1924-27, 156, 158; Rikard Magnussen: Danm. nat. Malerkunst, 1941, 203; Steffen Lindvald: Chr.havn, 1948-49, 86; Da. Kunst 96, 1955 (mindeartikel); Ekstrabl. 2.12.1922; 11.3.1936; B.T. 28.12.1929; Pol. 13.3.1936.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.