Poul Rytter

Weilbach information

Genealogy

Rytter, Poul, 1895-1965, maler, grafiker og billedhugger. *20.9.1895 i Kbh., ?10.1.1965 i Husby, begr. på Husby Kgrd. Forældre: Militærmusiker Rasmus Peter R. og Marie Merrild. ~1° 1925 med maleren Gerda Drewsen, *18.6.1902 i Kbh., datter af stationsforstander Carl D. og Martha Bang. Ægteskabet opl. 1932. ~2° 15.3.1934 i Gent. med væveren Magny Høj Petersen, *9.1.1912 i Ulfborg, datter af farvehdl. Peter Nis P. og Johanne Høj.

Biography

Poul Rytter var af sin far bestemt til at være violinist, men interessen for at snitte i træ og tegne bevirkede, at han først kom i malerlære, siden på Kunstakademiet. I 1916 debuterede han som billedhugger med statuetter i træ, og hans særkende blev fremstillinger af afrikanske kvinder. Interessen for træ ledte ham over til træsnit. De tidlige, lyserøde farvetræsnit med menneskefigurer er udført i en ekspressionistisk stil, mens hans sort/hvide træsnit af fugle har ligheder med japanske træsnit. Disse fuglemotiver har skabt international anerkendelse. R.s tidlige, store bibelske kompositioner er udført i en akademisk tradition. Senere ændres stilen flere gange, og de sidste billeder med religiøse motiver er udført i små strøg med kraftige farver. R. har endvidere malet talrige billeder med landskaber fra Vestjylland. Efter sit andet giftermål bosatte R. sig i Husby på en gård, han selv havde tegnet, dernæst på Ryttergården i Husby. Ved Ryttergårdens brand i oktober 1976 gik det meste af hans livsværk tabt, men gården blev genopført af hans hustru. R. har udført omkring 30 vægudsmykninger på skoler, sognegårde og institutioner i Vestjylland, hovedsagelig i samarbejde med arkitekt Preben Hempel. Før en sådan opgave gjorde R. et stort forarbejde med at finde motiver, som tog udgangspunkt i stedets historie og befolkning.

Education

I malerlære; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. (Julius Paulsen og Viggo Johansen) 1913-19.

Travels

Paris 1926; Norge 1926, 1928, næsten årligt siden; Frankrig, Italien, Tyskland 1930; Tyskland 1938.

Occupations

Havde privat maleskole i Holstebro efter 1945.

Scholarships

Akad. 1928.

Exhibitions

KE 1916, 1918-20, 1929, 1933, 1935; Charl. Forår 1919-20, 1922-28, 1931, 1935-36, 1938-39; Charl. Eft. 1922, 1928, 1936, 1956, 1961. Nord. Grafik 1924-25; Træsnit, Dunbar Gal., Chicago 1926; Kunstnerforen. af 18. Nov., fra 1937; Interskand. Grafik 1937; Aarhushallen 1938; Nord. Grafik Union 1938-39; Træsnit, Vejle Mus. 1932/33; endv. udst. i Amsterdam, New York, Boston (træsnit).

Artworks

Skulptur: Ung pige der trækker sin tøffel på (udst. 1916); Dansende og syngende negerpige (udst. 1916); Negerdronningens frisure efterses (drivtømmer, elm, udst. 1935, brændt); Negerkvinde med krukke på hovedet og barn på armen (oregon-pine, 1936); Portrætbuste af billedhugger Severin Jacobsen (gips, slutn. af 1920rne); Pige på sæl (springvandsfig.) Malerier: Nedtagelsen fra korset, (udst. 1922); Bankier Poul Hagemann spiller fløjte (udst. 1927); Norsk højfjeldsbonde, (udst. 1927); Den nyskabte Eva (1928); Stilleben med fisk, kande og ruse, (1928); Adam og Eva ved Abels lig (udst. 1933); Portræt af kunstnerens hustru, siddende (1934); Buket med markblomster i en stenkrukke (1934, Skærum Mølle, Vemb); Selvportræt i hvid skjorte med palet (1937); Interiør fra Glarbjerg (1943); Den tornekronede Kristus (1963); portrætter af den lokale befolkning, bl.a. Kaj Munks datter Yrsa. Grafik: Adam og Eva (træsnit, ca. 1919); en lang række træsnit af fugle og dyr. Vægudsmykninger i: Husby Sognegård (opf. 1958); Gudum Sk. (skitser 1958- 59); Øster Assels Sk., Mors (skitse 1959); Ørding alderdomshjem, Mors (skitse 1959); Lem Sk. ved Skive (skitse 1960); Bækmarksbro Sk. (skitse 1960-61); Gandrup Sk. (skitse 1961-62); Ulfborg Realsk. (skitse 1962); Nørre Nissum Centralsk. (skitse 1962- 63); Ryde Sk. ved Vinderup (skitse 1963); Kongensgård landbrugssk. (1963-64); repr. på British Mus., Victoria and Albert Mus., London; Metropolitan Mus., N.Y.; Johs. Buchholtz' hus/Struer Mus. (træsnit).

Literature

Berl. Tid. 21.4.1919; The Studio 1923 (træsnit); The Chicago Evening Post Mag. of the Art World 13.7.1926; København 16.3.1927; Tidens Kvinder 4.6.1940; Hjalmar Bull (indl.) i: Mappe med 8 træsnit, Chr. Sørensens Stentrykkeri, Kbh. 1942; Jyll.p. 5.1.1947; Ringkjøbing Amts Dagbl. 19.5.1961. Jens Andersen: P.R. 1895-1965, Egnshistorisk studiecenter, Ulfborg, Vemb, 1991, 4-8.

Author: Nina Dahlmann Olsen (N.D.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.