Mikkel Røg

Weilbach information

Genealogy

Røg (Reug, Rugh, Ruck), Michael (kaldet Mikkel) Augustus, ca. 1679-ca. 1737, medaljør. *ca. 1679 i Kvæfjord, Vesterålen, Norge, ?formentlig 1737 i Paris. Forældre: Kapellan Augustinus Gabrielsen R. og Margrethe Aufinnsdatter Holck (eller Margrethe Michaelsdatter Oudensen). Formentlig ugift.

Biography

Mikkel Røg var anset for en dygtig medaljør. I 1715 blev han kaldt til Paris af Ludvig XIV og boede såvidt vides her til sin død. Den seneste udbetaling i franske regnskaber er 30.6.1736. Han optræder i de franske kilder uden fornavn. Det lykkedes R. at slå igennem, opnå embede og, måske dog med lidt besvær, hævde sin stilling i en lang periode i Paris, hvor 1700-tallets ypperste medaljekunst blomstrede. R. viste både i Danmark og i udlandet, at han kunne honorere tidens krav til repræsentative fyrsteportrætter. Rent kunstnerisk må det levende en face-portræt af Antoine Coypel nok regnes for hovedværket. Det er dog nok rigtigt at gøre sig klart, at R. kunstnerisk stod i anden række. En lang række medaljer og jetons for Ludvig XV, 52 stempler, hvoraf fem signerede, er reelt nygraveringer af ældre, slidte stempler. R.s karriere er et vidnesbyrd om, at 1700- tallets internationale kunstnere ikke blot rejste ud fra de store centre, men at disse også tiltrak talenter fra hele Europa.

Education

Bergens lærde sk. (s.m. Ludvig Holberg), student 25.9.1699; stud. teologi ved Kbh. Univ. fra 1699; lærte senere kobberstikn. og stempelskæring i Kbh., det sidste formentlig hos Chr. Wineke d.Y.

Travels

Bosat i Paris fra 1715.

Occupations

Graveur des médailles de Sa Majesté 1720. Værker: Signeter til Rentekammeret (1700); stak den hidtil hemmeligholdte tekst til Kongeloven (1708, trykt og udg. 1709). Medaljer: Fr. IVs fødselsdag (1706); Prins Jørgens død (1708); Stenbocks overgivelse i Tønning, bagsiden (1713); Johan V af Portugal (1716); Peter den Stores besøg i Paris, bagsiden (1717); Hofmaler og akad.dir. Antoine Coypel; Hertug Philip af Orleans, regent i Frankrig, portrætsiden; Hertuginde Elisabeth Charlotte af Orleans; alle da.-norske samt et udvalg af de franske findes i Mønt- og Med.saml., Nat.mus., Kbh.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Literature

E.C. Werlauff: Nyt hist. Tidsskr., bd.6, 1856, 373-76; J.J. Guiffrey i: Revue numism., 3. serie, 9. bd., 1891, 342-47; A. Lamas: Medalhas Portuguesas e estrangeiras referentes a Portugal, I, Lisboa 1916, 18f, nr.l7; A. Blanchet og A. Dieudonné: Manuel de numism. franaise, bd. 3, Paris 1930; G. Galster i: Tilskueren, 1931, 2, 169-78; samme i: Rapport de l'admin. des Monnaies et Medailles, bd. 25, 1928-30, 1932, xlviii-li; samme: Da. og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, 1936, 196-99, 392f; Sig. Schultz i: Da. i Paris, I, 1936, 320f; L. Nielsen: Den da. Bog, 1941, 119f; F.J. Billeskov Jansen udg.: L. Holbergs Memoirer, 1943, 49, 58, 261, 269; I. Spassky og E. Shchukina: Medals and Coins of the Age of Peter the Great, Leningrad 1974, opslag 53; J. Jacquiot: Louis XV, un moment de perfection de l'art franais, Paris 1974, 524, 594; Cat. général ill. des éditions de la Monnaie de Paris, I, Paris 1977, 258-61, 267; Bjørn Rønning i: No. Kunstnerleks., bd.3, Oslo 1986.

Author: Jørgen Steen Jensen (J.S.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.