Susanne Raaschou-Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Raaschou-Nielsen, Susanne, *1942, maler og keramiker. *15.7.1942 i Kbh. Antaget sin mors pigenavn Hartig 1964-74, herefter atter R.-N. Forældre: Maleren Knud Christen R.-N. og forfatteren Kirsten Musse Hartig. ~7.7.1995 i Kerteminde med billedh., grafikeren Bjørn Erik Nordahl Nordahlsen, *21.9.1939 på Fr.berg, søn af autoforhdl. Arne Nordahl Hansen og Valborg Haugsted.

Biography

Susanne Raaschou-Nielsen har som udgangspunkt været inspireret af faderen, maleren Knud Raaschou-Nielsen. Hun voksede op i Sorø, og det kunstneriske miljø betød, at hun allerede som ung pige var fortrolig med væsentlig dansk og udenlandsk kunst. Hun har i sit maleri først og fremmest været optaget af naturen, årstiderne, det skiftende lys og de vekslende farver. Gennem maleriet, som gradvist har udviklet sig mod større abstraktion, har hun søgt at fastholde den skønhed, hun oplever omkring sig. De koloristiske værker med den karakteristiske anvendelse af skråtstillede penselstrøg viser inspiration fra bl.a. Paul Cézanne, Karl Isakson, Edvard Weie og Erik Hoppe og omfatter tillige portrætter, bl.a. selvportrætter. R.-N. har udført oliepasteller, tegninger, akvareller og grafik samt i keramiske kakler arbejdet videre med maleriernes koloristiske naturabstraktioner.

Education

Kunstakad. Kbh., malersk. (Søren Hjorth Nielsen) 1962-64, 1967-70, kunstpæd.sk. (Helge Bertram) 1970-73; scenografiudd. (Erik Nordgreen) 1970-73.

Travels

Frankrig 1960, 1969, 1994; Grønland 1964-66; Tjekkoslovakiet, Prag 1970-71, 1995; USSR 1972.

Occupations

Scenograf på Den da. Filmsk. vintrene 1970- 72.

Scholarships

Christen Købke 1974-76.

Exhibitions

Charl. Forår 1963-64, 1972; Viborg Kunstforen. jub.udst., Skovgaard Mus. 1977; Viborg Stiftsmus. 1984; DRs Kunstforen., Kbh. 1988; Det fynske Musikkonservatorium 1993; Selvportrætter, Aalborg Univ. 1996. Separatudstillinger: Gal. Ved Åen, Århus 1979-80, 1983-84, 1988, 1990; Gal. 2-5, Grenå 1980 (s.m. Jesper Østerbye); Varmegal., Kbh. 1995; Herlev Rådhus 1995.

Artworks

Havn i Marstal (1961); Træer (1962); Nyhavn (1965); Kirsten i blå kjole (1967); Tjele marker (1975); Efterår 1988 (udst. 1990); Maj 1990 (udst. 1990); Snelandskaber (1993); Huse i Paris (1996); Selvportræt. Rød kjole (1997). Udsmykninger: Ørum Sparekasse (malerier, 1975); DFDS, Dania Anglia (oliepasteller, 1978); Hobro Rådhus (malerier, 1990, kantinen). Skriftlige arbejder: En rejse (novelle), 1971.

Literature

Aarhuus Stiftstid. 8.6.1983 (C.F. Garde); 13.9.1984 (samme); 10.3.1988 (samme); Viborg Stiftstid. 3.11.1984; Erik Vendelboe i: Kat. Gal. Ved Åen 1990.

Author: Eva Pohl (E.Po.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.