Holger J. Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Holger Jens Sophus, 1900-1966, maler og grafiker. *21.4.1900 i Kbh., ?24.7.1966 i Bretagne, Frankrig, begr. i Birkerød. Forældre: Sadelmagerm., senere læderhdl. Lars Christian J. og Marie Christine Jørgensen. ~med Else Anna Marie Nielsen, *18.12.1908 i Kbh., ?11.2.1993.

Biography

Holger J. Jensen var i sine yngre år stærkt optaget af Cézannes måde at angribe form og farve på. Det er følgelig forståeligt, at J. også beundrede de lidt ældre Bornholmermalere, Karl Isakson og Edv. Weie. I sine egne arbejder nåede han kun sjældent forbilledernes stringens i komposition og intensitet i farveholdning. I årenes løb bevægede J. sig fra en kubistisk orientering hen imod en ekspressionistisk. Indholdsmæssigt holdt J. sig til stilfærdige motiver såsom opstillinger, interieurer, landskaber og bybilleder, men han arbejdede også en del med selvportrættet. Der er gennemgående noget søgende og eksperimenterende i J.s arbejdsmetode, hvilket synes at afspejle hans livsholdning. Måske var denne åbenhed grunden til, at han fik så stor betydning som lærer ved Kunstakademiets grafiske skole. Helle Thorborg, Erik Lagoni Jacobsen og Vera Myhre tælles blandt J.s elever. J.s grafik udgør et kapitel for sig. Han beherskede de forskellige grafiske teknikker fra træsnit over litografi til radering. Sidstnævnte interesserede ham især på grund af den store spændvidde inden for gråtoneskalaen. J. eksperimenterede meget med det grafiske område for sin egen skyld og af hensyn til sin undervisning, men ikke med henblik på offentliggørelse. Denne udforskning af det sort-hvide udtryks muligheder gav sig udslag i, at J. blot producerede et enkelt tryk af hver tilstand. Undertiden forsøgte han sig med inddragelse af farven i sine tryk, evt. i form af bemaling. Motivisk holdt J. sig til samme motivverden i sine grafiske arbejder som i malerierne, dog med tilføjelse af figurstudier, til tider med bibelske figurer.

Education

Elev af Viggo Brandt; Kunstakad. Kbh., malersk. (Ejnar Nielsen) 1921-24, grafisk sk. (Aksel Jørgensen) 1922-30.

Travels

Berlin 1928.

Occupations

Ass. ved Kunstakad. Kbh., grafisk sk. 1939-56; docent smst. 1956-63; prof. smst. 1963-66; medl. af censurkom. for KE 1960; af Akad.rådet 1964.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1927-28; Raben-Levetzau 1927-29; Carlsons Legat 1927-29; Foltmar 1937; Benny Claudi-Pedersen 1938, 1945; J.R. Lund 1939; Købke 1946; Zahrtmann 1947; Gerda Iversen 1949; Eckersberg Med. 1951; Zach. Jacobsen 1952; Poul S. Christiansen 1960.

Exhibitions

KE 1923-27; Charl. Forår 1925-26; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Da. Målarkonst, Helsingfors Konsthall 1928; Decembristerne 1928-55, 1958, 1960-63, 1965-66, 1968 (medstifter); Det da. Kunststævne, Forum 1929; Interskand. grafik, Sth. og Helsingfors 1931, Kbh. 1937; Ung da. og svensk Kunst, Kunstnernes Hus, Oslo 1935; Nord. Grafik Union, London 1938, Helsingfors 1939, Sth. 1948; Aksel Jørgensens Elever, Charl.borg 1946; Charl. Eft. 1946, 1948, 1957, 1967 (mindeophængn.); Yngre da. og norsk grafik, vandreudst. 1949-50; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Charl.borg 1952; Da. grafik, Fyns Kunstmus. 1952; Arte Nordica Comtemporanea, Pal. delle Espo., Rom 1955; Å-udst. 1961; Nord. konst 1953- 1963, Ateneum, Helsingfors 1963; Dänische Grafik der Gegenwart, Städtische Mus., Flensborg 1966; Grafisk sk. arkiv, Charl.borg 1976; Grafik gennem 150 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Da. kunst 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Nogle da. kunstnere efter 1945, smst. 1976; Aksel Jørgensen og hans elever, Kunstakad., Kbh. 1983. Separatudstillinger: Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1938, 1941; Kunstforen., Kbh. 1950, 1974; Birkerød Kunstforen. 1966; Lyngby Kunstforen. 1968 (mindeudst.); Skive Mus. 1968; Jonstrupvang, Ballerup 1980; Kastrupgaardsaml. 1987.

Artworks

Opstilling (1923, Esbjerg Kunstmus.); Selvportræt (1924, Aabenraa Mus.); Skovparti (o. 1930, Sønderjyll. Kunstmus.); Udsigt over tage (1932, Bornholms Kunstmus.); Bølger (1933, Herning Kunstmus.); Udsigt gennem grøn dør (1935, Fyns Kunstmus.); Brændestabel og huse, rygeovne på Bornholm (o. 1938, Bornholms Kunstmus.); Bakket landskab med hus (o. 1938, Sønderjyll. Kunstmus.); Have i formiddagssol (o. 1939-40, Stat. Mus. for Kunst); Opstilling (1940, Herning Kunstmus.); Opstilling med brød på et blåt bord (før 1941, Vejle Kunstmus.); Opstilling (1946, Sønderjyll. Kunstmus.); Den røde stue, formiddag (1948, Trapholt); Nature morte (1948-49, Ribe Katedralsk.); Klippe, landskab fra Christiansø (1949-51, Aarhus Kunstmus.); Selvportræt (o. 1953, Stat. Mus. for Kunst); Klipper, eftermiddagssol (før 1953, Fyns Kunstmus.); Syndflod (før 1961, Nordjyll. Kunstmus.); Figur i landskab og by (Sønderjyll. Kunstmus.); Selvportræt (smst.); Skov (smst.). Grafik: Tre Personer om et bord, scene fra en café (radering, slutn. af 1920rne, Kobberstiksaml.); Judaskysset (træsnit, 1929, Vejle Kunstmus.); Portræt af kunstnerens hustru (radering, 1930, smst.); Scene fra en badeanstalt (tegn., o. 1954, Kobberstiksaml.); Folk, der stiger af og på et tog (tegn., o. 1954, smst.); talrige andre arb. i Kobberstiksaml.

Literature

Erik Zahle (red.): Danm. malerkunst, 1956, 315; Erik Fischer: Moderne da. grafik 1940-1956, 1957; Leo Estvad i: Hvedekorn, 3, 1959, 80-86; Poul Vad i: Vindrosen, 5, 1959, 405-07; Preben Wilmann i: Charl. Eft., kat. 1967, 29; Niels- Henrik Jensen i: Kunst, 6, 1968, 123-26; Pierre Lübecker m.fl. i: H.J.J. Mindeudst., Lyngby Kunstforen. 1968; Pierre Lübecker i: Decembristerne, kat. 1968, 11-13; Leo Estvad: H.J.J. (Da. Grafikere), 1970; samme: H.J.J. 1900-1966, Kunstforen., Kbh. 1974; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984; Bent Irve (red.): Da. grafik, gennem 25 år, 1985, 168; samme i: H.J.J., Kastrupgaardsaml. 1987.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.