Ole Due

Weilbach information

Genealogy

Due, Ole Wolhardt Stampe, 1875-1925, maler. *17.1.1875 i Kbh., ?21.3.1925 smst., begr. smst. (Garn.). Forældre: Journalist Martin Olesen D. og Else Cathrine Ernestine Emilie Voetmann. ~2.1.1903 på Fr.berg med Klara Eleonora Johannesberg, *3.10.1879 i Kristiania. Separeret.

Biography

Ole Due var landskabsmaler og søgte tidligt mod impressionismen. Hans malerier kan karakteriseres som stemningsbilleder, hvis landskaber, havnemotiver og bymiljø påvirkes af det atmosfæriske lys under skiftende årstider og vejrlig. Netop anvendelsen af impressionistisk inspirerede lys- og farvevirkninger var med til at give D.s bedste billeder deres maleriske kvalitet.

Education

Dimitt. fra Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh. marts 1894, modelsk. nov. 1897 - jan. 1898.

Travels

Occupations

Scholarships

Akad. 1900, 1902; Raben-Levetzau 1900.

Exhibitions

Charl. Forår 1898-1923; KE 1909, 1911-13; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1913; Auktion, Charl.borg 1913-14.

Artworks

Landskab fra Randersegnen (udst. 1898); Klar Sommerdag, motiv fra Næsbyholm ved Sorø (udst. 1901); Optrukne både på stranden (1904, Skagens Mus.); Råbjerg Mile (smst.); 2 Selvportrætter (pasteller, forh. Joh. Hansens Saml.); Parti fra Ørstedsparken (Kbh. Bymus.); Alleen ved Gl. Køgegaard, efterår (udst. 1914); Gadekæret, Gudhjem, martsdag (udst. 1923).

Literature

Auk.kat. 1904, 1913, 1914, 1923; Pol. 10.1.1913 (N. Lützhøft); Berl. Aften 24.3.1925; Soc. Dem. 24.3.1925; Nat.tid. 26.3.1925; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 287.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.