Hans Peter Haagensen

Weilbach information

Genealogy

Haagensen, Hans Peter, 1884-1958, maler. *27.6.1884 i Gudhjem, ?10.2.1957 smst. Forældre: Arbejdsmand, silderøger Per Håkonson og Annine Jensen. ~24.11.1912 i Gudhjem med Augusta Elisabeth Pihl, *11.4.1887 i Østerlars, ?1.5.1971, datter af slagter Laurits Peter Hansen P. og Laura Marine Jørgensen.

Biography

Hans Peter Haagensen kom som maler i Gudhjem tidligt i forbindelse med kredsen omkring "Bornholmerskolen", dog uden at dette påvirkede hans stærkt naivistiske maleri. Mens de tidlige arbejder, der bl.a. på opfordring af Olaf Rude blev indsendt til KE, bar præg af en traditionel, naivistisk detaljeringsgrad, udvikledes H.s maleri i løbet af 1920rne, især under påvirkning fra vennerne Oluf Høst og Ludvig Karsten, i en stærkere, til tider næsten skrigende kolorit. I de bedste, som f.eks. Folkefest i Holkadalen, dog også forlenet med en vis monumentalitet. Livet igennem ernærede H. sig som fisker, uden at dette dog nævneværdigt afspejles i hans kunst. Han har også i enkelte arbejder forsøgt sig med både grafik og keramik.

Education

Autodidakt.

Travels

Paris og Berlin 1927.

Occupations

Scholarships

Ronge 1925.

Exhibitions

KE 1919-20, 1922, 1924-27, 1931-32, 1935, 1937; Da. målarkonst, Helsingfors Konsthall 1928; Grønningen 1929; Spiren 1958 (mindeophængn.). Separatudstillinger: Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1935; Winkel & Magnussen, Kbh. 1955; Gudhjem Mus. 1984.

Artworks

Gadeparti i Gudhjem (ca. 1921, Bornholms Kunstmus.); Folkefest i Holkadalen (1928, smst.); Dans i Skansen en månelys sommernat (1929, smst.); Russernes indtog i Gudhjem (1945, smst.); Motiv fra Gudhjem (1949, smst.).

Literature

Pol. Mag. 11.12.1927; Ekstrabl. 27.6.1934; 10.4.1937 (interv.); Sth. Tidn. 3.1.1956; Bornholms Tid. 11.2.1958; 3.4.1984; Bornholmeren 11.2.1958 (nekr.); 2.6.1984; Ernst Mentze: Bornholmermalerne, 1971; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.