Sven Rose

Weilbach information

Genealogy

Rose, Sven Tormod Nedergaard, *1956, maler og grafiker. *20.7.1956 i Kbh. Forældre: El-montør Steen Hagen Nedergaard R. og Ella Fanny Jørgensen. ~27.10.1990 i Kbh. med cand. scient. adm. Turid Eikeland *7.1.1960 i Bryne, Norge, datter af agrotekniker Trygve E. og sygehjælper Aslaug Barstad.

Biography

Sven Rose startede som maler i begyndelsen af 1980erne, og selv om han stadig maler, ligger hovedvægten i hans produktion inden for det grafiske medium. Formsproget er nonfigurativt, og han eksperimenterer bevidst både i bearbejdningsprocessen og i selve trykkefasen. F.eks. kan gamle skrotplader af metal og plastic danne udgangspunkt for en bearbejdning, hvor alt fra chokoladepapir til motorsav anvendes som værktøj. Efter hvert tryk arbejder han på ny med pladen i en stadig søgen efter nye udtryk, og hvert enkelt tryk repræsenterer således et unikum.

Education

Cand. tech. soc. Roskilde Univ.center 1980- 87.

Travels

Occupations

Scholarships

Bindesbøll 1990; Charl.borg Udst. fond 1990.

Exhibitions

Charl. Forår 1990-92; Charl. Eft. 1990; KP 1990; KE 1992; Mini Print Internat. 1991-92; The Art Mus. Arsenäl, Riga 1993; Internat. Grafikbien., Olufström, Sverige 1993; Kunstnernes Sommerudst., Tistrup 1993; Telemarksudst., Skien, Norge 1993; Gammelgård Kunst- og kulturcenter 1993; Da. grafikere, Banegården, Åbenrå 1994. Separatudstillinger: Varmegal., Kbh. 1992; Gal. Bildhuset, Gävle 1992; Gal. Die Werkstatt, Stockholmsg., Kbh. 1992, 1995; Gal. Orange, Helsingør 1993; Entertainment et nødvendigt sidespring, Gal. Eremitage, Lyngby 1993; Køge Gal. 1994; Thorasminde, Bagsværd 1996.

Artworks

K-struktur (12 grafiske blade, udst. 1990, 2 stk. tilh. Kunst på arbejdspladsen); Kors i asfaltornament II (monotypi, blandteknik, udst. 1991); Asfaltmodifikation IV (monotypi, blandteknik, udst. 1991); Uden titel (12 raderinger, 1992, Kastrupgaardsaml.). Malerier: Dialog (1993); Rosenborg (1993).

Literature

Author: Lisbeth Stadshil (L.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.