Børge Herman Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Børge Herman, *1918, maler og grafiker. *21.8.1918 i Nakskov. Forældre: Elektriker Peter Marius Herman H. og ekspeditrice Clara Cristine Hansen. ~27.9.1941 i Ålborg med senere galleriejer Henny Bertha Hjøllund Petersen, *21.2.1920 i Nyborg, ?26.8.1992 i Svaneke, datter af stationsarbejder Carl Olaf David Hjøllund P. og jordemoder Laura Alexandra Maren Kirstine Koksbang.

Biography

Børge Herman Hansen begyndte som mange i det rent naturalistiske maleri, men mødet med den bornholmske natur og især stenbruddenes facetterede afskæringer bragte ham over i en mere abstrakt-ekspressionistisk billedstil, der dog stadig er bundet tæt til naturoplevelsen. I en periode arbejdede han med opblanding af farven med sand, hvilket bidrog til billedernes næsten modellerede karakter, hvor selve fladens struktur anvendtes som billedskabende element. H. har i de senere år arbejdet sig frem mod en stadig lysere kolorit, måske inspireret af sine Grækenlandsophold, men i farveholdningen også tydeligt påvirket af Edvard Weie, mens der i formsproget især spores indflydelse fra Serge Poliakoff.

Education

Udd. bygningsmaler 1938; Tekn. Sk., Nakskov 1933-38; Kunsthåndværkersk., Kbh. (Bizzie Høyer) 1944-46.

Travels

Italien 1953; siden Grækenland, Spanien, Tunesien, Jugoslavien og Frankrig.

Occupations

Scholarships

Bodil Hallars malerlegat 1957; Eckersberg-Thorvaldsen Fondet 1962.

Exhibitions

Nordjyderne, Ålborg Mus. 1944; KP 1954, 1956, 1967-69; Charl. Forår. 1957, 1961-62, 1965; Spiren 1960, 1962-65, 1967; Charl. Eft. 1961; Sommerudst. 1961-62; KE 1967; R.B.K. (internat. gr.), Wuppertal 1965; Ystads Konstmus., Sverige 1972, 1985; Kommunale Gal., Schlangenbad, Tyskland 1976; Gal. Wlucka, Berlin 1977; Bornholmsk kunst, Bornholms Kunstmus. 1985; Gal. Hervieu, Nice 1974; Sølvesborgs Konsthal, Sverige 1991; Gudhjem Mus. 1992. Separatudstillinger: Århus Permanente 1957; Kbh. Kunstgal. 1964; Bornholms Kunstmus. 1965, 1989 (retrosp.); Gal. M., Kbh. 1970; La Casa Gal., Kbh. 1977.

Artworks

Røgeri i Svaneke (1953); Improvisation II (1961, Bornholms Kunstmus.); Værksted (1967, Stat. Kunstfond); Topografi (Tunis) (1966, Bornholms Kunstmus.); Klippevæg (1975); Valmuemark (1984, Bornholms Kunstmus.); Madrid (1991, smst.). Udsmykninger: Indgangshallen til Polizeidirektorat Moabit, Berlin (1982); bibl. i Nexø (1985); Da. civiløkonomers hus, Sværteg. 3, Kbh. (1986).

Literature

B.H.H. i: Spiren, kat. 1962; Virtus Schade i: Kunst, 8, 1964; Leif Dalgaard: Brev til en bornholmsk kunstner, 1977; Hans Meier i: Cras, XV, 1977, 147; Bornholmeren 17.8.1988; 14.1.1989; Bornholms Tid. 7.1.1989.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.