Lars Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Lars, 1813-1872, maler. *25.7.1813 i Rønne, ?10.8.1872 i Vester Marie, begr. i Rønne. Forældre: Sømand og fisker, senere bager og lods Hans Tobiasen og Anna Dorothea Hansen. Ugift.

Biography

Lars Hansen havde, som en række meget tidlige øvelsestegninger vidner om, oprindelig ambitioner om at uddanne sig som kobberstikker. Hofkobberstikker G.H. Lahde frarådede dog dette og i stedet fik H. i 1828 læreplads hos en frimester i København. Efter han var udlært, ernærede han sig en tid fortrinsvis som portrætmaler. I årene 1837-40 besøgte han Lolland-Falster og Møn, hvor han portrætterede medlemmer af embedsstanden og den lokale adel. Det egentlige gennembrud fik han dog i udlandet, hvor han i Sverige i årene 1841-61, kun afbrudt af kortere rejser til Danmark, Tyskland, Norge og Schweiz, etablerede sig som anerkendt portrætmaler. I Göteborg etablerede han en malerskole for borgerskabets unge døtre og afholdt forelæsninger om linearperspektivet på den polytekniske skole. H.s maleri tilhører den solide, sene guldaldertradition, og det er vel heller ikke tilfældigt, at han, efter han havde udstillet Malerskolen i Göteborg fra 1843 på Charlottenborgudstillingen i 1863, rejste til Italien, hvor han slog sig ned i Rom. Her blev han et skattet medlem af den skandinaviske kunstnerkoloni med nære forbindelser til bl.a. Henrik Ibsen. Han blev kendt under navnet "Gamle Hansen", således som han blev portrætteret i Vilh. Bergsøes roman Fra Piazza del Popolo. Til H.s eftermæle hører, at han i 1871 testamenterede sin formue og sine efterladte billeder til et kommende museum i Rønne. Han kom hermed til at danne grundstammen i det i 1893 oprettede museum, hvor en stor samling af hans værker stadig findes.

Education

I malerlære i Kbh. 1828-32; samtidig aftenundervisn. på Kunstakad. Kbh., avancerede til 2. frihåndskl. 1831, senere til modelsk., lille sølvmed. 1838 for en modeltegn., st. sølvmed. 1841 for en modelfigur.; privatundervisn., især i portrætmal., hos J.L. Lund.

Travels

Sverige 1841-61, de første 2 år i Göteborg, siden i Sth.; Italien 1863-68, hvor han i flere perioder var bibliotekar ved Den skand. Foren. i Rom.

Occupations

Privat malersk., Göteborg 1841-43; forelæsn. om perspektiv, Göteborg polytekn. sk. 1841-43.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1836, 1838-42, 1863; Konstakad., Sth. 1845, 1848, 1850, 1853, 1856, 1860; Teaterudst., Kbh. 1898; Akad. modeltegn., Kunstforen., Kbh. 1942.

Artworks

Kunstnerens fader (1833, Bornholms Kunstmus.); Ove Emmerich Høegh-Guldberg (1837, Fr.borgmus.); Adam Oehlenschläger (1841, smst., replik i Bornholms Kunstmus.); Malerskolen i Göteborg (1843, Bornholms Kunstmus.); Portræt af prins Karl (XV) af Sverige (1844, Kungliga Slottet, Sth.); Provstedatteren (1851, Bornholms Kunstmus.); Selvportræt (1862, smst.); Vesuv set fra Sorento (ca. 1864, smst.); svenske portrætopgaver, bl.a. professor Palmstedt; L.J. Hierta; medlemmer af det svenske kongehus.

Literature

Vilh. Bergsøe i: Henrik Ibsen på Ischia, 1907, 131f; Fr. G. Knudtzon: Ungdomsdage, 1927, 153, 158-61, 166, 171f, 179, 215-17; Fotografernes Rom, Thorvaldsens Mus. 1978, ill. 75; E. Mentze i: Bornholmermalerne, 1971; Bornholms Tid. 25.7.1981; 30.9.1989; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984, 9; L. Kærulf Møller i: Bornholms Kunstmus., et udvalg af billeder, 1986, 4f, 9, 49f; samme og Erik Strøby i: L.H., Bornholms Kunstmus. 1995.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.