Bente Aude

Weilbach information

Genealogy

Aude, Bente, *1947, arkitekt. *21.2.1947 i Århus. Forældre: Læge Rasmus Peter Hansen og laborant Lilli Larsen. ~1° 17.10.1970 med ark. Boje Lundgaard, *30.4.1943 i Hell., søn af lærer Johannes L. og lærer Asta Rasmussen. Ægteskabet opl. 1983. ~2 december 1988 med ark. Ole Morgall, *15.5.1944 i Kbh., søn af fabrikant Poul Ole Olsen og Willia Nikolaisen.

Biography

Bente Aude har gennem sit mangeårige samarbejde med Boje Lundgaard og med baggrund i sin første uddannelse på Skolen for boligindretning i særlig grad været medansvarlig for de mange boligtyper i bebyggelsen Sjølund, der ud over menneskelige hensyn også tager forskud på en fremtid, der først adskillige år senere dukker op i nyere boligbebyggelser. Det samme gælder udenomsarealerne, som, i samarbejde med landskabsarkitekten Svend Kierkegaard, har fået en udformning, der giver mange muligheder for både leg og rekreation. Også her har familiens trivsel været en væsentlig faktor i planlægningen. I forbindelse med Kunstmuseet Trapholt har A., ud over den arkitektoniske udformning af museet, haft et væsentligt ansvar for aptering i både forhal med ekspedition og salg, hvilepladser og cafeteria med den smukke udsigt over fjorden. Bøgehusene i Greve er et eksperiment med en zonedelt bolig, hvor brugen af de enkelte zoner varierer i forhold til årstiderne. Den passive solvarme fra drivhuset giver et væsentligt varmetilskud til boligens kerne.

Education

Student 1965; Sk. for Boligindretn., afg. 1968; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1971-afg. 78.

Travels

Tyskland; Holland; Belgien; Frankrig; Italien; Spanien; Norge; Sverige; Malta; Grækenland; England; Tunesien; Marokko; Maldiverne; USA; Bahama; Barbados; Dominikanske Republik; Curaao og Venezuela.

Occupations

Ansat på Poul Kjærgaards tegnestue 1968-71; egen tegnestue s.m. Boje Lundgaard 1972-84; medarb. på Henning Larsens tegnestue 1984-86; egen tegnestue fra 1984. Lærer på Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1980-83; på Sk. for Boligindretn. 1982-96; lektor, Kunstakad. Kbh., ark.sk., afd. for industriel design 1996; smst., i bygningskunst.

Scholarships

Bissens Pr. 1987. Sammen med Boje Lundgaard: Evers Fond 1979 (studier af træhuse i USA); Europæisk ark.turpr. 1980; Europæisk handicappr. 1991.

Exhibitions

Artworks

(Sammen med Boje Lundgaard): Enfamiliehus i Viby; Boligbebyg. Sjølund, Hellebæk (1977-79, s.m. Svend Kierkegaard); Bøgehusene, Greve, for K.A.B. (1984-86, s.m. Georg Rotne og Peter Sørensen); Kunstmus. Trapholt, Kolding (1982-84,, 1.pr. 1982, s.m. belysn.kons. Sophus Frandsen og Svend Kierkegaard); eget sommerhus i Dronningmølle (1986). Konkurrencer: Fremtidens Bolig (1980, 2.pr., s.m. Boje Lundgaard, Georg Rotne og Poul Sørensen).

Literature

Ark.tur, 6, 1979, 240-48 (Sjølund); 4, 1989, 188-98, (Trapholt); Ark. 6, 1981, 134-36 (energibesparende boligtype); 17, 1996 (Den forsvundne Plakatsøjle); Bolig-Revu 5, 1981, 6-11 (Drivhusbolig i Holland); B.U.R. Rapport, 1983 (energibesparende boliger); 1987 (samme); 1990 (zonedelte boliger); Monitor, 4, 1987, 1-8 (Bøgehusene); Detail 6, 1992, 579-81 (Bøgehusene); 2, 1993, 170-73 (Trapholt).

Author: Finn Monies (F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.