Milena Bonifacini

Weilbach information

Genealogy

Bonifacini Rasmussen, Milena Asta Emilia, *1963, maler, kunstpædagog. *20.2.1963 i Lima, Peru. Forældre: Civiling. Nestor Sigvard R. og lærer Norma Mirella Bonifacini de Lariquet. Samliv fra 1992 med billedhuggeren Søren Jensen, *1.12.1957 i Kbh., søn af kleinsmed Erik Henry J. og sygeplejerske Ida Bornæs.

Biography

Milena Bonifacini arbejdede overvejende med maleri og kun sporadisk med video i første del af 1980erne. Hendes opmærksomhed var rettet mod maleriets muligheder og basale præmisser, nemlig farve på lærred. Det har ført til et malerisk udtryk, der ikke lader sig karakterisere entydigt som værende abstrakt eller figurativt. Snarere arbejder B. i et mellemrum, hvor det banale i form af harmoniske farver og trivielle mønstre associerer til dekoration. Særegent for hendes maleri er en tilsyneladende lidt ubehjælpsomt optrukket streg, der danner ornamentagtige tilløb og "motiver" såsom gitre, bølgebevægelser og snoninger, bløde, organiske former, der kunne henvise til blomster eller en mikroverdens organismer. Disse "motiver" indrammes aldrig i en sluttet helhed, men fremstår som uafsluttede fragmenter. B.s insisteren på at holde afstand til maleriet som autonomt værk afspejles i hendes serielle arbejdsproces.

Education

Kunstakad. Kbh. (Hein Heinsen) 1982-89; Sk. for teori og formidling 1990-92, cand. phil. 1992.

Travels

Skand. Foren., Rom 1989; Det da. Akad., Rom 1992-93; San Cataldo 1994; Mexico og Guatemala 1996.

Occupations

Scholarships

Serdin Hansens Pr. 1984; Augustinus Fonden 1989; Bielke 1989; Marie Månson 1989, 1992; Wilstrup 1989; Akad. 1993; Irgens-Bergh 1993; Jyll.p. 1996.

Exhibitions

Charl. Forår 1984-87; Charl. Eft. 1984, 1996; Gud & Grammatik, Charl.borg 1984; Kongo på Sophienholm, Sophienholm 1984; Proj. Langelinje, Kbh. 1985; North's 10 års jub.udst., Fyns Kunstmus. 1986; Baghusets Benefit Show, Baghuset, Kbh. 1990; Gal. Poirel, Nancy 1991; Maleri efter maleri, Kastrupgaardsaml. 1995; Gal. Mikael Andersen, Kbh. 1995; Meningsdannelse 1, Nikolaj, Kbh. 1996; Brekt Bein, ny da. kunst, Kunstnernes Hus, Oslo 1996; Fielding, Portalen, Greve 1997; Ny kunst fra Danm. og Skåne, Louisiana 1997. Separatudstillinger: Gal. Kongo, Kbh. 1983; Gal. Basilisk, Kbh. 1986, 1989; Gal. Tir, Kbh. 1987; Overgaden, Kbh. 1990, 1995 (s.m. Bodil Nielsen); Tidsrum maleri, Kbh. 1995; D.C.A. Gal., N.Y. 1998 (s.m. Søren Jensen, Tal R.); Gal. Hummeluhre, Århus 1998.

Artworks

Tingen som ikke strømmer ud (Serdin Hansens Pr. 1984);Appaloosa (serie på 5 mal., 1995); Spook (serie på 20 mal., 1996); uden titel (serie på 10 mal., 1997). Udsmykninger: Fr.berg Centret (1998).

Literature

Per Aage Brandt: M.B., 1990; Land og Folk 11.10.1990 (Jørgen Michaelsen); Weekendavisen 12.10.1990 (Poul Erik Tøjner); Fr.borg Amts Avis 17.10.1990 (Ann Lumbye Sørensen); Anders Michelsen i: North Review, 12, 1991; Aktuelt 10.8.1995 (Kristine Kern); Inf. 12.1.1995 (Andreas Brøgger); Mikkel Bogh i: Øjeblikket, 26, nytår 1995-96; Jon Ove Steihaug i: Kat., Brekt Bein, ny da. kunst, Oslo 1996; Mikkel Bogh i: Kat., Fielding, Greve 1997; Renée van de Vall i: Samme; Barry Schwabsky i: Art Forum, Sommer 1997; Kristeligt Dagbl. 4.2.1997 (Hanne Kolind Poulsen).

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.