Frans Henriques

Weilbach information

Genealogy

Henriques, Frans Martin, 1882-1956, maler og grafiker. *20.5.1882 i Kbh., ?11.12.1956. Forældre: Kunsthdl., senere handelsagent Ernst Benny H. og Elna Vilhelmine Aagaard. ~26.4.1926 i Kbh. med Ellen Flora Marie Hauberg, *24.4.1882 på Nidløsegaard, ?24.3.1966 i Kbh., datter af Jørgen Christian H. til Davrupgaard og Alvilde Kastrup.

Biography

Frans Henriques ville oprindelig være marinemaler, men siden 1915 helligede han sig et naturalistisk landskabsmaleri, dels her i landet, dels i Norge. Fra italiensrejsen findes en del kopier fra Pompeji. Senere udførte H. en række grafiske arbejder, særlig akvatinter og nogle litografier. Desuden har han udfoldet en betydelig virksomhed som skribent, delvis af kunstpopulariserende artikler.

Education

Kontor- og handelsudd. i Kbh., London og Hamborg 1897- 1904; elev af Otto Haslund 1905; Kunstakad. Kbh. jan. 1906-jan. 1908; Kunstn. Studiesk. under Johan Rohde nogle år; Kunstakad. Kbh., grafisk sk. 1932- 33.

Travels

Færøerne, Island 1906; Norditalien, Frankrig 1907; Holland, Belgien 1912; Hamborg 1913; Tyskland 1921; Italien 1922-23; Norge 1924; senere talrige rejser; sommeroph. Skagen 1908-14; Bramsnæsvig 1915- 43.

Occupations

Fmd. for Grafisk Kunstnersamf. fra 1936; medstifter og medl. af best. for Nord. Grafik Union 1937; arr. de da. afd. på N.G.U.s udst. i London 1938; samme, Helsingfors 1939.

Scholarships

Exhibitions

KE 1907; Unge Kunstn. Forb. 1909; Charl. Forår 1916-43, 1953, 1955; Charl. Eft. 1922, 1936, 1942; Kbh. Bymus. 1927; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1932, 1936; Grafisk Kunstnersamf. 1931, 1937, 1957; Interskand. grafisk Kunst, Charl.borg 1937; Nord. Grafik Union, London 1938, Helsingfors 1939, m.fl. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1914, 1918; 1923; 1930; Ramme-Larsen, Kbh. 1933; Auk., Charl.borg 6.12.1938.

Artworks

Blomstrende gyvel på en kæmpehøj, motiv fra Bramsnæsvig (udst. 1920). Portrætter: Gustav Wied 1913 (Roskilde Bibl.); Martin Andersen Nexøe (Bornholms Kunstmus.); Repræsentanterne for Det mosaiske Trossamfund (1921-22, Mosaisk Trossamf.); Vinteren 1941, selvportræt i atelieret (udst. 1941). Grafik: Hvidtjørnen blomstrer (4-pladetryk, udst. 1936); Stor-khanens sendebud, motiv fra Marco Polo (farveakvatinte, 3-pladetryk, udst. 1936); repr. i Kobberstiksaml.; Atheneum, Helsingfors.

Literature

Pol. 10.10.1914 (H. Wamberg); 22.11.1933 (K. Pontoppidan); Berl. Tid. 21.10.1923 (K. Flor); 5.12.1939 (samme); Nat.tid. 28.1.1930 (Th. Faaborg); 5.12.1938 (Sig. Schultz); B.T. 12.2.1930 (Houmark); S. Clod Svensson i: Samleren 1932, 96; 6.12.1938; Hist. Medd. om Kbh., 4. rk., bd. 4, 1954-57, 432.

Author: Lise Svanholm (L.Sv.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.