Ruben Gelardi

Weilbach information

Genealogy

Gelardi, Ruben, *1938, maler, grafiker, tegner. *14.8.1938 i Kbh. Forældre: Kunsthdl. Laurits Christian Johannes G. og maleren Herdis Hunedal Krog (se Herdis Gelardi).

Biography

Ruben Gelardi kom igennem forældrene tidligt i berøring med kunst, debuterede som 10-årig på KE og havde sin første separatudstilling 11 år gammel. G. arbejder naturalistisk og motiverne i hans malerier, tegninger og grafiske arbejder omfatter bl.a. figurbilleder, interiører, opstillinger, bymotiver og portrætter. Tegnede portrætter, figurer og bymiljøer kendetegnes af en rumlig virkning, der fremhæves gennem perspektiviske forkortelser og et ekspressivt liniesprog. I G.s landskabsmalerier er vejrliget og dermed lyset stemningsskabende elementer, og som et gennemgående træk i flere billeder adskiller vandet forgrundens tætte, grønne landskab fra den fjerne horisonts blålige kystlinie. Fasthed i kompositionen og et koloristisk syn, hvor det væsentlige er lysvirkningen og samspillet mellem landskabets grønne, blå og gyldne farver er karakteristisk for G.s malerier, der placerer sig i en landskabstradition, præget af en vis monumentalitet.

Education

Kunstakad., Kbh., malersk. (Kræsten Iversen og Niels Lergaard) 1954-61, grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1961-64.

Travels

Rom 1955; Grækenland, Tyrkiet 1959; Grækenland, Egypten 1963; Frankrig 1967, 1970, 1972 (Paris); Jugoslavien, Grækenland 1970; Holland 1972.

Occupations

Scholarships

Aug. Schiøtt 1972; Otto Bache 1981; Irgens-Bergh 1991; Hammann.

Exhibitions

KE 1948, 1954, 1958-59, 1962; Charl. Forår 1958-59, 1963-68, 1972, 1975, 1978; Paraplyen 1958; Maleriudst. fra KE 1962, Centralhotellet, Brørup 1962; Charl. Eft. 1978; Sommerudst., Gal. Marius, Kbh. 1982; Charl.borg-malere, Køge Rådhus 1997-98; Jyske malere, Børglum Kloster 1997. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1950; Birkdams Kunsthdl., Kbh. 19.. (s.m. bl.a. Rich. Winther og Herman Stilling); DR, Kbh. 1985; Løkken Badehotel 1993; Gal. Bredgade, Kbh. 1997.

Artworks

Anders And (udst. 1948); tegninger (udst. 1954); Siddende pige (udst. 1959); Ved havnen (udst. 1962); Portræt (rad., udst. 1963); Landskab, Himmerland (udst. 1965); Markredskab (udst. 1968); Udhuse (udst. 1972); Portræt af prof. H.H. Ravn (1972, Stat. Vejlab., Roskilde); Limfjorden (udst. 1975); Fabrikken i Nibe (udst. 1978); Cirkustelt, Bakken (udst. 1978); Solnedgang over havet, Seppersund (1980). Udsmykninger: Næstved tekn. Sk. (mal. i kontorer, 1989).

Literature

Berl. Tid. 17.10.1948; 28.5.1956; 21.4.1959; 17.3.1978; Soc.Dem. 6.2.1956; 18.4.1957; Aalborg Stiftstid. 7.6.1958; 12.8.1979; Fr.borg Amts Avis 21.3.1959; Aktuelt 31.10.1959; Vordingborg Folkebl. 28.11.1959; Inf. 17.3.1978.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.