Susan Hinnum

Weilbach information

Genealogy

Hinnum, Susan Irene, *1959, installations- og videokunstner. *18.8.1959 i Kbh. Forældre: Slagteriarb. Ove Marius H. og garderobedame Kirsten Abrahamsen. Ugift.

Biography

Susan Hinnum har siden sin debut i slutningen af 1980erne taget udgangspunkt i samfundet og hverdagens mediebilleder. Ud fra en feministisk synsvinkel stillede hun spørgsmål til kunsthistorie, kunstteori og kunstinstitutionens mekanismer, som hun afdækkede med stor humor og oftest med sig selv som aktør i både foto og videoværker. Med overraskende og enkle sammenstillinger pointeredes kønsrollemønstre og magtstrukturer, f.eks. i værket Hinnum Projekt, som bestod af danske dagblades logoer, der fungerede som mønsterforlæg til et "gør-det-selv-stramajbroderi". Hendes praksis lå i forlængelse af Marcel Duchamps konceptuelle kunstgreb og popkunstens brug af trivialbilleder. Senere i 1990erne ironiserede hun over den kvindelige kunstners karrieremuligheder ved at arbejde med og overdrive kvinde- og mandsklichéer i et pornografisk scenario med en bevidst naiv, kvindelig kommentator, f.eks i videoværket A Very Kinky Story. Siden problematiseredes et af de centrale spørgsmål inden for feministisk kunstkritik og -historie Hvorfor har der ikke været store kvindelige kunstnere, med videoværket Woman's gotta have it. Med de to projekter Desperation en æressag, fulgt op af Blind Date, 23.12.1996, bevægede H. sig på grænsen mellem virkelighed og fiktion ved at manipulere med dagspressens kontaktannoncers løfter om kærlighed og samtidig vende kønsrollemønstrene.

Education

Nord. fakultet, Odense Univ. 1979-80; Kunstakad. Kbh., malersk. (Freddie A. Lerche) 1987-92, sk. for kunstformidling (Carsten Juhl) 1992-94, cand. phil. 1994; ph.d. stip. fra 1.1.1998.

Travels

Köln hvert år i nov. fra 1989; N.Y. 1989, 1993, 1996; Berlin og London 1995, 1997.

Occupations

Medred. af tidsskr. Atlas 1990-91; best.medl. Charl. Eft. og Charl. Forår 1994-96; censor for Charl. Forår 1994-95; tilrettelægger af udst. Exiles, Overgaden, Kbh. 1996; lektor, grafisk afd., Det jyske Kunstakad. 1996-97.

Scholarships

Gerda Iversen 1988; P.H. Wessels arb.legat 1989-92; Kunstnersamf. jurypr. 1992; Stat. Kunstfond 1996; Arthur Köpcke 1997.

Exhibitions

KE 1986; KS 1986-87; Charl. Forår 1986, 1990-91; Charl. Eft. 1991; M59, 1991; Katalyse, Baghuset, Kbh. 1988; Baghuset i Stalke, Gal. Stalke, Kbh. 1989; Luxury Culture, Sophienholm 1990: Benefit Show, Baghuset, Kbh. 1990; Kitsch bli'r kunst, Kunstforen. Kbh. m.fl. 1992; Black Box, Kbh. 1993; News Room, Globe, Kbh. 1993; Hjørring Kunstmus. 1995; Between you and me, Overgaden, Kbh. 1996; Meningsdannelse 2 og 3, Nikolaj, Kbh. 1996. Separatudstillinger: Randersg., Kbh. 1988; Hinnum Projekt, Lageret, Kunstforen. Kbh. 1991; Desperation en æressag, Max Mundus, Kbh. 1995; Udst.stedet LXX, Århus 1995; Blind Date, Gal. Søren Houmann, Kbh. 1997. Videofestivaller: Mondial de la Video, Bruxelles 1994; Copenhagen Film & Video Workshop, Kbh. 1994; The Knitting Factory, N.Y. 1995; Hamburg Kurzfilmfestival 1995; Femme Totale, Dortmund 1995; X-perimental Film & Video, Bologna 1995; L'arc de Nimes, Nimes 1996; Elektroniske Understrømme, Stat. Mus. for Kunst 1996; European Media Art Festival, Osnabrück 1997; World Wide Video Festival, Amsterdam 1997.

Artworks

Hinnum Projekt (1990); A Very Kinky Story (video, 1994); Desperation en æressag (install., 1995); Woman's gotta have it (video, 1996); John (fotostat, 1996); Blind Date, 23.12. 1996 (install., 1997). Skriftlige arbejder: Tekst i: Kat., Exiles, Overgaden, Kbh. 1996; i: Kat., Between you and me, smst. 1996; i: Kat., Blind Date, Gal. Søren Houmann, Kbh. 1997.

Literature

Berl. Tid. 6.3.1997 (Anne Ring Petersen); 17.12.1997 (Jes Schyum); 17.12.1997 (Anne Ring Petersen); Inf. 7.3.1997 (Rune Gade). Sanne Kofod Olsen, S.H., Malene Landgreen (red.): Inserts, CD- rom 1997.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.