Gabriel Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Oluf Gabriel, 1862-1930, maler. *7.7.1862 i Lyngby, ?9.7.1930 i Kbh., begr. i Hell. Forældre: Forrider hos enkedronn. Caroline Amalie, Gabriel J. og Ane Kathrine Olsen. ~10.10.1899 i Gedesby med Hansine Christensen, *4.10.1877 i Kramnitze, ?21.2.1969 i Kbh., datter af fiskeeksportør Hans Jørgen C. og Anne Christine Larsen.

Biography

Gabriel Jensen udstillede hvert år på Charlottenborg og hørte dermed naturligt til forårsudstillingens faste, solide kreds af naturalistiske kunstnere. Han malede både genrebilleder og landskaber med stor omhyggelighed for alle detaljer, og i hans portrætter er modellernes karakteristiske ansigtstræk gengivet med sikker hånd.

Education

I handelslære, men dyrkede samtidig kunsten; tegnelærer; dimitt. fra Tekn. Sk. 22.10.1887; Kunstakad. Kbh. 1887-90.

Travels

Tyskland, Italien, Frankrig (Paris) 1897-98; Italien 1907.

Occupations

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1891; Raben-Levetzau 1892; Bielke 1894-95; Akad. 1896; Stoltenberg 1897-98; bronzemed. Paris 1900; N.P. Mols 1927.

Exhibitions

Charl. Forår 1891-1931; Charl. Eft. 1922, 1929; KE 1904-05, 1907-10; Konst- og industriutst., Sth. 1897; verdensudst., Paris 1900; Berlin 1902; Landsudst. Århus 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1923, 1927, 1930 (mindeophængn.), 1942. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1906, 1923.

Artworks

Portræt af min fader (udst. 1893); Aftenmalkning ved jysk bondegård (1893, bronzemed. i Paris 1900); Folketingsmand Sofus Høgsbro (1900, Folketinget); Generaldir. I.W. Tegner (1903, DSB); Højesteretsadv. C.G. Henrichsen (1906, Kbh. Rådhus); borgmester L.C. Larsen (smst.); Holme i Roskildefjorden (udst. 1906); Sorgenfri Slot (udst. 1906); Ved grøntvognen i en sjællandsk bondegård (udst. 1913); portræt af Greve Fr. Ahlefeldt-Laurvigen (udst. 1914); Overtoldinsp. Kristian Ring (1915); I en gammel vandmøllegård (udst. 1921); I kostalden (udst. 1923); Bregnesøen. Skørping (udst. 1923); Efterår ved Holte Sø (1924); portræt af overlæge Nicolaj Schiödte (udst. 1930); portræt af frk. Blom (Mus. for Holbæk og omegn).

Literature

Nat.tid. 11.7.1930 (nekr.); 25.1.1931 (Th. Faaborg); Morgenbl. 12.7.1930 (nekro.); Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Kristian Hvidt: Det politiske portræt i Danm., 1983, 48f.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.