Herman Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Herman, 1893-1941, maler. *5.7.1893 på Fr.berg, ?19.10.1941 i Kbh., urne smst. (Bispebjerg). Forældre: Grønthdl. Mads Martini J. og Marie Sophie Andersen. ~2.10.1914 i Kbh. med Olga Helene Andersson, *14.4.1894 på Fr.berg, ?22.4.1969, datter af arbejdsmand Peter Johan A. og Johanne Amalie Benzon.

Biography

Herman Jensen var gennem hele sit virke optaget af det figurative maleri. I hans oeuvre optræder mange skildringer af det landskab og de by- og havnemiljøer, der omgav ham på Bornholm, hvor han slog sig ned i 1922 efter hjemkomsten fra et længere ophold i USA. Det var især det dyrkede land, han gengav på sine lærreder, men klippeformationer dukkede også af og til op som motiv. J. arbejdede tillige med opstillinger og menneskeskikkelsen i forskellige sammenhænge. Han tilhørte den bornholmske skole med dens version af den franske ekspressionisme. Hans arbejder er gennemgående holdt i en lys og venlig tone samt præget af farveglæde.

Education

Malersv.; elev på kunstsk. i Paris.

Travels

USA 1916-18; Hamburg, Köln og Paris 1918; N.Y. og Philadelphia 1918-22; Holland.

Occupations

Scholarships

Carlsons Pr. 1939; Aug. Schiøtt 1940; J.R. Lund 1940; Benny Claudi-Pedersen 1941.

Exhibitions

KE 1912, 1923, 1926-28; Charl. Forår 1916, 1923-33, 1937-41; Charl. Eft. 1922, 1931.

Artworks

Gadeparti i Allinge (1927, Trapholt, dep. Bornholms Kunstmus.); Landskab med markfelter (udst. 1931); Klipper på Bornholm (udst. 1931); Sildebåde i havn (udst. 1931); Nature morte (Fyns Kunstmus.).

Literature

Pol. 25.10.1941 (nekr.); Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.