Leif Ragn-Jensen

Weilbach information

Genealogy

Ragn-Jensen, Leif, 1911-1993,tegner, illustrator og maler. *17.4.1911 i Kbh., ?28.6.1993. i Silkeborg, begr. smst. (Vestre). Døbt Leif Ragnar Jensen. Forældre: Malerm. Jens Alfred J. og Inger Alfrida Rasmussen. ~28.7.1940 i Glyngøre med Johanne Elise (Musse) Hausgaard Priess, *9.11.1910 i Sæby ved Sallingsund, datter af fiskeeksportør Anders Martin P. og Elna Hausgaard.

Biography

Leif Ragn-Jensen tegnede allerede i drengeårene dyr og fugle i naturen. Tidligt i sin karriere valgte han at hellige sig tegningen og slog sig ned i Midtjylland, hvor han forenede interessen for jagt med tegningen. R.-J. tegnede med pen detaljeret skovens og markens fugle, dyr, forskelligartede landskabstyper og landsbyer i en effektfuld streg. Det medførte adskillige illustrationsopgaver i bøger om jagt og dyreliv. Evnen til at gengive det enkelte dyrs særpræg og karakteristika samt udtrykke såvel naturens idyl som dens barske realisme giver tegningerne et pædagogisk aspekt. Det førte i 1950- og 60erne til udsmykninger af flere nyopførte jyske skoler med naturbilleder enten som vægdekorationer eller som oliemalerier. Den nøjagtige beskrivelse af dyr og deres miljøer placerer inden for dansk tegnetradition R.-J.s tegninger tæt på Johannes Larsens, dog arbejdede R.-J. med lidt større åbenhed i stregføringen end forgængeren. R.-J. søgte i sine naturalistiske fugle- og dyregengivelser at tilgodese den naturinteresserede betragters ønske om, at et motiv skal afspejle virkeligheden.

Education

Skovfogedeksamen 1932; senere skytteudd. på Gavnø; som tegner og maler autodidakt.

Travels

Studierejser til de fleste europæiske lande samt Sovjetunionen, USA, De vestindiske øer, Afrika og Kina.

Occupations

Ansat på bl.a. Bregentved og Gavnø godser i beg. af 1930rne; forstmand ved og senere leder af militærnægterlejren ved Kompedal plantage nær Viborg 1937-ca. 1941; tegner ved Jyll.p. fra 1950; ved flere jagt- og fiskeritidsskr.

Scholarships

Exhibitions

Med Malersammenslutn. af 1927, Den Frie Udst.bygn.1937; Efterårsudst., Haderslev 1952; desuden udstillet i Oslo, Malmø og Uppsala. Separatudstillinger: Nording, Nyhavn 27 1938; Jugels Udst.sal, Århus 1945; Kunstudst. bygn. Filosofgangen, Odense 1948; Hotel Randers, 1957; Hotel Phønix, Ålborg 1959; Hotel Skandinavien, Århus 1959; Hotel Herning 1960; Sø-Gal., Stilling 1966; Rådhuset i Kjellerup, 1978.

Artworks

Kronhjort fra Rold (udst. 1938); Edderfugle ved Bornholm (udst. 1945); Aftenpürsch (udst. 1948); Hjort og hind i aftenlys (udst. 1966); Et hedelandskab (1979, Blicheregnens Mus.); oliemal. (1984, Århus Komm.hosp., Ortopædisk afd.); Svanebillede (1991, Kjellerup Sygehus). Udsmykninger: I skoler: Den nordiske fauna, Engesvang (1957-8); Hedemotiv, Isenvad (1958); Hedens fugle- og dyreliv, Thorning (1960); endv. malerier, delvis som vægudsmykn., Hotel Impala, Silkeborg (ca. 1976-88). Illustrationer: Til mere end 200 bøber, Bl.a. Knud Bavnsgaard: Afrikanske streger, 1960; Dines Skafte Jespersen: Himmel og hav og en ø, 1966; Niels R. Nørgaard: Morten og Mikkel, 1981; i tidsskrifter om Jagt og fiskeri. Skriftlige arbejder: Pürsch, 1946, 2. opl. 1977; Mine modeller i mark og skov, Viborg, 1971.

Literature

Berl.Tid. 10.12.1950 (Ernst Mentze); 23.11.1974; 24.12.1977; 17.4.1991; Berl. Aft. 5.8.1957; Randers Dagbl.1.3.1957; Aarhuus Stiftstid.14.4.1957; 29.12.1965; Aalborg Stiftstid. 22.11.1959; Dagens Nyh. 25.11.1960; Amts-Bl. Holstebro- Herning 26.11.1960; Fr.borg Amts Avis 8.6.1961; Jysk Aktuelt 4.12.1964; Skanderborg Amtsavis 7.12.1964; Jyll.p. 10.4.1958; 29.6.1960; 29.1.1961; 11.1.1980; 16.1.1980; 16.4.1981; 15.1.1987; Pol. 1.7.1993 (nekr.).

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.