E.W. Johnsen

Weilbach information

Genealogy

Johnsen, Erik William, 1886-1948, maler. *1.1.1886 i Hillerød, ?21.4.1948 i Kbh., urne smst. (Bispebjerg). Forældre: Adjunkt, senere insp. Sophus Nicolaj J. og Anna Christine Fallesen. ~3.11.1914 i Kbh. med Anna Margrethe Nordstrøm Olsen, *5.3.1889 smst., datter af snedker Andreas Emmanuel O. og Louise Gerhardine Nordstrøm.

Biography

E.W. Johnsens tidlige arbejder bærer præg af den molstemte akademitradition i de første årtier af århundredet. Han arbejdede sig dog hurtigt frem mod en lysere og mere frisk palet og fra omkring 1915 karakteriseres hans kunst af det lette, impressionistisk prægede friluftsmaleri, der også kendes f.eks. fra hans samtidige Gustaf Wolmar. Trods hans mangeårige sommertilknytning til Bornholm påvirkedes han ikke synderligt af de modernistiske strømninger, men vedblev i sit valørmaleri med at indfange det umiddelbart oplevede danske landskab.

Education

Stud. 1905; cand. phil. 1906; Polytekn. Læreanst. indtil 1908; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. okt. 1911-jan. 1915.

Travels

Tyskland, Schweiz, Savoyen 1903; Tyskland, Schweiz 1905; Tyskland 1906, 1907, 1912, 1914; Italien 1911; Norge, Sverige 1916; Tyskland, Østrig 1920; Holland, Frankrig 1922.

Occupations

Medl. af Akad.rådet fra 1928; fmd. for Kunstnersamf. Malersektion; medl. af udst.kom. for Charl.borg 1921-22, 1925-30, 1938-46; af best. for Kunst for Varer.

Scholarships

Bielke 1915; Akad. 1916; Benny Claudi-Pedersen 1926, 1929, 1938; N.P. Mols 1948.

Exhibitions

KE 1912-15; Unge Kunstneres Forb., Kbh. 1912; Charl. Forår 1913-48; Charl. Eft. 1922, 1930, 1939; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952. Separatudstillinger: Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1914; Kunstforen., Kbh. 1917; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1920, 1922.

Artworks

Vinter i Dyrehaven (1917, Randers Kunstmus.); Gyldenså (1919, Bornholms Kunstmus.); Ved Aftensmåltidet hos kunstneren (o. 1920, smst.); Køer i Skoven (1926, smst.); Bornholmsk kystparti (o. 1930); I Parken (1933, Bornholms Kunstmus.).

Literature

Pol. 30.9.1914; Ekstrabl. 19.2.1920; Berl.Tid. 10.12.1922; Aftenposten 20.5.1924; A.C. Johnsen: I Statens Tjeneste, 1946, 44-54.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.