Emil Krause

Weilbach information

Genealogy

Krause, Axel Emil, 1871-1945, maler og grafiker. *14.4.1871 i Kbh., ?11.3.1945 i Farum, begr. smst. Forældre: Træ- og finérhdl. Meinert Harald K. og Elsine Kirstine Søborg. ~7.2.1898 i Kbh. med Bertha Marie Vilhelmine Brassel, *26.3.1877 smst., ?11.5.1958 i Farum, datter af smed Ole Jacob B. og Anne Katarine Nielsen.

Biography

Emil Krause markede sig fra starten med genrebilleder og portrætter. Rejsen til Færøerne i 1904 inspirerede ham til en række billeder, hvor der spores en vis påvirkning fra Hans Smidth. Desuden bemærkes motiver fra St. Magleby på Amager, typiske københavnermotiver som fiskerkonerne ved Gammel Strand samt en række billeder fra de Sønderjyske byer Flensborg, Sønderborg og Tønder. Derimod synes den halve jordomsejling, K. foretog 1901-02 om bord på et af ØKs skibe, ikke at have sat sig blivende spor. Forbindelsen til ØK fik K. som tegnelærer for H.N. Andersens hustru. Hjemmet og atelieret på hjørnet af Åboulevarden og Worsaaesvej dannede udgangspunkt for K.s københavnske byprojekter, der bl.a. havde form af store, omhyggeligt udførte raderinger. Både teknikken og motivernes romantisk- sentimentale karakter tyder på en inspiration fra Hans Nikolaj Hansen. I 1905 købte familien K. sommerbolig ved Farum Sø, det særprægede Flinthus. Friluftsskildringer af badende viser en lysere og mere frigjort kolorit, hvorimod billederne af Farums gamle huse stadig er præget af kombinationen af K.s karakteristiske mørke, tunge farver og en solid, fast tegning. Bogen København på Kryds og tværs i Billeder og Vers fra 1928 viser ham som en veloplagt grafiker, mens han som maler ydede sit bedste i portrætterne, f.eks. i skildringerne af børnebørnene og i det karakterfulde selvportræt fra 1939. K. virkede som kunstanmelder i 3 år ved det nykonservative Ugens Tilskuer. Desuden var han en ivrig støtte for danskheden i Sydslesvig.

Education

I malerlære 1888, svend 1891; dimitt. til Kunstakad. af Axel Hou; Kunstakad. Kbh. jan. 1889-maj 1895.

Travels

Visby, Gotland 1896; Tyskland og Italien 1897-98; Østasien 1901-02 (indbudt af ØK); Færøerne 1904, 1932; England 1912; Italien 1921.

Occupations

Arb. i 3 år som dek.maler; medstifter og medl. af best. for Grafisk Kunstnersamf. 1909, fmd. 1911; medl. af censurkom. ved Charl. Forår 1919-20, 1937, 1939; af Charl.borg udst.kom. 1926-29, 1932-34; af Akad.rådet 1934; fmd. for Kunstnerforen. af 18. Nov., 1938; medl. af best. for Forskønnelsesforen. 1918- 45.

Scholarships

Akad. 1895, 1897-98, 1901, 1904-05; Hielmstierne-Rosencrone 1896; Neuhausens Pr. 1897, 1905; Raben-Levetzau 1901.

Exhibitions

Charl. Forår 1895-1945; KE 1905, 1907-10, 1912: Landsudst., Århus 1909; Exhib. of Works by Modern Da. Artists, Public Art Gal., Brighton 1912; Grafisk Kunstnersamf. 1912, 1917-18; Den baltiske udst., Malmö 1914; Dyrehavens Malere 1916-17, 1923, 1944; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1924, 1926-27, 1930, 1932-42; Nord. Grafik, Kbh. 1925; grafikudst., Tjekkoslovakiet 1926, 1933; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Interskand. Grafik, Sth. og Helsingfors 1931, Kbh. 1937; Nord. Grafik Union, Helsingfors 1939; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Farum, set af malere, Farums Arkiver & Mus. 1993. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1910; Kunsthallen, Kbh. 1945 (auk.).

Artworks

Den døde kriger (1916, Mus. på Sønderborg Slot); Badende pige (1916); Portræt af fisker Bindeballe (1920-39, Bornholms Kunstmus.); Portræt af en ung dame (før 1926, Trapholt); Vejarbejdere (1930); Portræt af Klaus Krause som barn (ca. 1934); Selvportræt (1939); Badeliv ved Farum Sø (ca. 1940); Kålundsvej i Farum (1945).

Literature

Pol. 2.2.1910 (N. Lützhøft); 13.4.1945; Berl.Tid. 14.4.1931 (Kai Flor); 12.4.1945 (samme); 13.4.1945 (samme); Ekstrabl. 12.4.1945; Nat.tid. 13.4.1945 (J. Zibrandtsen); H. Bramsen i: Kunstakad. Aarsberetn. 1940-46, 21; Ove Haase i: Da. kunst, 112, 1980, 32; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983, 156; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., II, 1990; Birgitte Mandel i: Farum, set af malere, 1993, 7f, 20f, 25-30

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.