Anton Eduard Kieldrup

Weilbach information

Genealogy

Kieldrup, Anton Eduard, 1827-1869, maler. *16.2.1827 i Haderslev, ?22.5.1869 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Skibsfører, købmand, senere forpagter Jens K. og Marie Magdalene Schmidt. ~24.1.1857 i Kbh. med Ingeborg Hedvig Marie Simonsen, *21.4.1835 smst., ?12.4.1897 på Fr.berg, datter af skrædderm. Jes Johan S. og Anna Catharina Borup.

Biography

Anton Eduard Kieldrup valgte i modsætning til de fleste samtidige landskabsmalere at overhøre N.L. Høyens advarsler om den uheldige indflydelse, en ung kunstner ville udsætte sig for ved nærkontakt med tidens tyske kunst. På rejser til bl.a. Düsseldorf og München fik han bekræftet og styrket sin tilknytning til den romantiske landskabstradition. Det prægede især de mange landskabsbilleder, han udførte med motiver, baseret på studier og indtryk fra flere udlandsrejser til Norge og bjergrige egne i Mellemeuropa. I de danske landskaber med motiver fra Midtjylland, men først og fremmest nord for København fra Dyrehaven og Søllerød samt Nordsjælland, spores i højere grad en indflydelse fra Eckersberg-skolen og det nationale landskabsmaleri. Det manifesterede sig bl.a. ved mere enkle kompositioner og en virkelighedsnær motivskildring, men ofte underlagt en klassicerende landskabskonstruktion og ledsaget af idylliserende elementer som pittoreske bondehuse, der markerede forankringen i en romantisk tradition.

Education

Malersv. i Haderslev; Kunstakad. Kbh., okt. 1845-okt. 1847.

Travels

Norge 1847-48, 1855; München, Salzburg, Tyrol 1858-59; over Mosel, Schweiz, Paris til Tyskland bl.a. Düsseldorf, hjem via Belgien og Holland 1863- 64.

Occupations

Scholarships

Akad. 1861-64.

Exhibitions

Charl. Forår 1849-53, 1855-58, 1860-63, 1865-69; Foren. Fremtiden, Charl.borg 1869, 1871; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Winkel & Magnussen, Kbh. 1903; Works by Da. Artists, Guildhall, London 1907; Haderslev Mus. 1931 (s.m. Heinr. Hansen, Heinr. A. Heger og Charlotte v. Krogh); Sdr.jysk Udst., Charl.borg 1937; Jyll. i da. malerkunst, Aarhus Kunstmus. 1956; Søllerød Billeder, Søllerød Rådhus 1974; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982; Haderslevmalere, Haderslev Mus. 1982.

Artworks

Hammershus (1848, Städtisches Mus., Flenborg); Tørre ovn (1848, Bornholms Kunstmus.); Hammershus (1849, smst.); 2 studier fra Furesøen (1853, Hirschsprung); Grusgrav ved jysk fjord (1853, smst.); Et ellekrat (1861, Stat. Mus. for Kunst, dep. Mus. på Sønderborg Slot); Et bondehus ved Mosel (1863, Städtisches Mus., Flensborg); Septemberdag, Farum (1864, Hirschsprung); Skovvej langs en sø, Farum (1864, smst.); Studie fra Furesøen (Stat. Mus. for Kunst); Høstfolk i skovbryn (Mus. på Sønderborg Slot); Sommerspiret på Møns Klint (smst.); desuden repr. i Haderslev Mus. og Kobberstiksaml.

Literature

Fædrelandet 11.5.1867 (Ph. Weilbach); Emil Hannover: Danm. Malerkunst, 1902; F. Hendriksen (udg.): Lorenz Frølich, 1920-21; Jydske Tid. 19.8.1938; C. Roos i: Haderslev-Samf. Aarsskr., 1943, 7-25; E. Zahle (red.): Danm. Malerkunst, 1956; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956, 351; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.