Ejler Bille

Weilbach information

Genealogy

Bille, Ejler Kristian Torbensen, 1910-2004, maler og billedhugger. *6.3.1910 i Odder, ?1.5.2004. Forældre: Red. Torben Holger B. og Anna Kirstine Lysabild Jensen. ~1.6.1944 i Esbjerg med maleren og forfatteren Else Agnete Therkildsen, *10.5.1900 i Lille Darum, ?28.12.1993, datter af gårdejer Søren Nielsen T. og Anne Cathrine Lauridsen.

Biography

Ejler Bille stiftede i 1933 sammen med Vilhelm Bjerke- Petersen og Richard Mortensen kunstnersammenslutningen linien. Året efter manifesterede gruppen sig med en udstilling og et tidsskrift. Inspirationskilderne var de nye strømninger ude i Europa: Bauhaus som centrum for den abstrakte kunsts udvikling i Tyskland og Paris som hjemsted for kubisme, abstrakt kunst og surrealisme. Udgangspunktet for de forskellige former for nyorientering spændte fra musikken, negerskulpturen, børnetegninger til psykoanalysen. B. debuterede som billedhugger i 1931. De tidlige abstrakte skulpturer Mår, Spadserende form og Lurende fugl har klart naturbundne træk. Senere blev naturinspirationen mindre synlig, men den er altid til stede i B.s værk, også når det gælder maleriet, som han sideløbende arbejdede med, og som siden blev hans foretrukne medie. Efter igennem 1930rne at have afprøvet forskellige abstrakte udtryk udviklede han i løbet af 1940rne sin egen karakteristiske form. Hans billeder bliver til ved at han føjer den ene lille, farvemættede form til den anden. Hver enkelt figur modelleres op med pensel og farve til sit eget selvstændige liv, som så igen afføder nye små mikrokosmos, der til sidst strukturerer en hel koloni som er det færdige billede. På denne måde skaber han en fortættethed og stoflighed i detaljen og en levende intensitet i helhed og overflade, der netop er karakteristisk for B.s billedunivers. Karakteristisk er også den fortættede, lyriske, til tider poetiske eller meditative stemning, der præger hans kunst. De stoflige kvaliteter i maleriet har en naturlig sammenhæng med hans tidlige arbejde med skulptur. En del af B.s billeder tager navn, stemning og kolorit efter de steder, hvor de er blevet til. Andre har ganske enkelt en given farvesammensætning som titel. Det er farven der bærer udtrykket i B.s værk. Han har udforsket dens egenskaber og gennemspillet hele farveregisteret fra de mørke jordfarver over de lysmættede fra 1947 i forbindelse med Cagnes-sur-Mer opholdet til de rene stærke farver fra 1972, udsprunget af rejserne til Bali. B. lavede tidligt enkelte litografier og har siden begyndelsen af 1970erne jævnligt beskæftiget sig hermed. I dette grafiske medium er det primært billedtegnet, han udtrykker sig med, dvs. et billedornament, der består af flere tegn, som egentlig er en forenkling og stilisering af de små figurer, former, strukturer og farver, B. tidligere har dyrket. En usædvanlig stor aktivitet præger B.s liv som kunstner. Ud over B.s deltagelse i den legendariske Cobra-bevægelse (1948-51) har især hans medlemsskab af den lyrisk funderede Martsudstilling (1951-82) haft betydning for hans kunst. Sideløbende med en stor billedkunstnerisk produktion har B. tillige virket som forfatter, digter og engageret kunstdebattør. Hertil kommer en stor rejseaktivitet der gennem de senere år har haft Bali som mål. Sammen med sin kone, maleren Agnete Therkildsen, har han således ved gentagne besøg kunnet skabe en samling af balinesisk kunst, som i dag findes på Holstebro Kunstmuseum.

Education

Student fra Birkerød Statssk. 1930; Kunsthåndværkersk. 1930- 31; elev af Bizzie Høyer 1932; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. 1932- 33.

Travels

Berlin 1931 (s.m. Richard Mortensen); Paris 1937, 1938-39; Cagnes-sur-Mer 1947; Italien, Cagnes-sur-Mer, Paris 1949; Spanien og Marokko 1952; Jugoslavien, Grækenland, Tyrkiet 1958; Marokko 1962; Italien, Grækenland, Egypten 1963; gentagne rejser til Bali fra 1972; Indien, Nepal, Thailand 1976; Malaysia 1981; Sumatra 1982; Kina 1985; Spanien 1986; Burma, Sydindien, Bhutan 1988.

Occupations

Medred. af tidsskr. linien 1934-35; censor for KE 1951, 1956- 57, 1960-61, 1979; for KP 1955-56; kunstanm. ved Information 1953-54; i ledelsen af Det jyske Kunstakad. 1965; gæsteprof. ved Kunstakad. Kbh. 1969.

Scholarships

Raben-Levetzau 1932-33; Ny Carlsbergfondets Rejselegat 1937, 1963; Kaufmann 1948; J.R. Lund 1952; Oluf Hartmann 1954; Akad. 1959; Eckersberg Med. 1960; Larsen-Stevns 1964; Den frie Udst. Kunstnerlegat 1965; Thorvaldsens Med. 1969; æresmedl. af Kunstakad. Kbh. 1981; Prins Eugen Med. 1987.

Exhibitions

KE 1931 (skulptur), 1932, 1934, 1936, 1939, 1951; linien 1934 (skulptur, maleri), 1937, 1939 (medstifter); Ung da. og svensk kunst, Kunstnernes Hus, Oslo 1935; Corner og Høstudst. 1938-42; Teltudst., Bellevue 1941; Høstudst. 1943-50; Ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1945; Denemarkens Tentoonstelling te s'Gravenhage, Haag 1948; bien., Venezia 1948; Expo. van Experimentele Kunst, Stedelijk Mus., Amsterdam 1949; Martsudst. 1951-82; Peintures, gravures danoises, Mus. Galliéra, Paris 1953; Fru Elise Johansens Saml., Stat. Mus. for Kunst 1954-55; Arte Nord. Contemporanea, Palazzo delle Espo., Rom 1955; Pittsburgh International 1955, Pittsburgh, Pennsylvania; Modern Da. Painting and Sculpture, The Glasgow Mus. and Art Gal. 1956; 8 danskar, Göteborgs Konstmus. 1959; De abstrakte, Kobberstiksaml. 1961-62; Nordisk Konst, Göteborgs Konstmus. 1962; Visione Colore, Palazzo Grassi, Venezia 1963; Studenterforen. Jub.udst. 1964; Salute to Denm., Lefebre Gal., N.Y. 1964; Da. Abstract Art, Dallas Mus. of Fine Arts m.fl. 1964; Cobra 1948-51, Mus. Boymans-van-Beuningen, Rotterdam m.fl. 1966; Art Danois 1945-1973, Grand Palais, Paris 1973; Kirsten og Axel P. Nielsens saml., Nordjyll. Kunstmus. 1975; Da. Kunst 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Nogle da. kunstnere efter 1945, smst. 1976; Erling Koefoeds saml., Nikolaj, Kbh. 1980; Cobra 1948-51, Mus. d'Art Moderne de la Ville de Paris 1982; Den frie Udst. 1983, 1985, 1987, 1991; Stuijvenbergs Saml., Malmö Konsthall m.fl. 1984-86; Kandinsky in Paris 1934-44, Guggenheim, N.Y. 1985; De Danske, Liljevalchs, Sth. 1984-85; Dä. Skulptur im 20. Jahrh., Wilh. Lehnbruch Mus., Duisburg m.fl. 1985; Den globale dialog, Louisiana 1986; Skulpturelle synspunkter, Kunstforen., Kbh. m.fl. 1986; Konkret i Norden 1907-1960, Brandts Klædefabrik m.fl. 1988; Cobra, To forløp, Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden, Oslo m.fl. 1988-89. Separatudstillinger: Chr. Larsen, Kbh. 1933 (skulpturer); Nalbandian & Co., Kbh. 1938; Thorkil Hansen, Pustervig, Kbh. 1942; Kunstforen., Kbh. 1947, 1980; Det da. Hus, Paris 1965; Holstebro Kunstmus. m.fl. 1970 (retrosp.); Veksølund 1983 (retrosp. skulptur); Esbjerg Kunstpav. 1983; bien., São Paulo 1985; Sammenslutn. af da. Kunstforen. 1989 (vandreudst.); Sophienholm m.fl. 1990; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1990.

Artworks

Skulptur: Mår (1931); Lurende fugl (1933, bronze 1960 Stat. Mus. for Kunst og Louisiana); Figur med fangarme (kunststen 1933, Aarhus Kunstmus., bronze Esbjerg Kunstmus.); Spadserende form (1933/36, Stat. Mus. for Kunst); Øgle (1936, smst.); Runde former (1939, smst.); Maske (1936, Aarhus Kunstmus.); Næbdyr (gips 1936, bronzeafstøbn. 1965 Stat. Mus. for Kunst og Louisiana); Øgle (ca. 1936, Louisiana). Maleri: Symboler i bevægelig arkitektur (1933, Holstebro Kunstmus.); Befrugtning på grænsen mellem det gode og det onde (1933, Stat. Mus. for Kunst); Komposition (1935, Aarhus Kunstmus.); Dyr i forskellige rum (1937, Esbjerg Kunstmus.); Maleri (1937, smst.); Fuglemenneske (1937, Silkeborg Kunstmus.); Komposition (1938, Louisiana); Fugl (1938, Stat. Mus. for Kunst); Eksplosion, Paris (1938, Holstebro Kunstmus.); Magisk figur (1939, Nordjyll. Kunstmus.); Figurer i magisk landskab (1939, smst.); Komposition (1940, smst.); Figur (1940, smst.); Maskekomposition (1940, Aarhus Kunstmus.); Maske (1940/41, Stat. Mus. for Kunst); Komposition (1941, Fyns Kunstmus.); Brunt maskebillede, Bornholm (1941, Holstebro Kunstmus.); Komposition I (1940/41, Nordjyll. Kunstmus.); Maske (1940/41, smst.); Komposition, Gudhjem (1940/42, smst.); Figur (1942, smst.); Fisk og menneskelig figur (1943, smst.); Menneskelig figur, fugl og maske (1943, Stat. Mus. for Kunst); Komposition, Maskefigur (1944, Nordjyll. Kunstmus.); Darum (1944 Silkeborg Kunstmus.); Abstrakt maleri, Darum (1944, Esbjerg Kunstmus.); Komposition (1946, Stat. Mus. for Kunst); Figurkomposition i grønt (1947, smst.); Abstrakt maleri, Hjerting (1948, Esbjerg Kunstmus.); Paris (1949, Aarhus Kunstmus.); Figurer i landskab (1950, Esbjerg Kunstmus.); Abstrakt komposition (1950, Randers Kunstmus.); Figurer på brun bund (1950, Stat. Mus. for Kunst); Figurer omkring rødt, Mønge (1953, smst.); Komposition (1955, smst.); Flere figurer (1955, Nordjyll. Kunstmus.); Ornamentale figurer (1955, smst.); Figurer med blå dominant (1956, Louisiana); Dyriske former, Vejby Strand (1956, Stat. Mus. for Kunst); Improvisation II (1956, Göteborgs Konstmus.); Komposition i blåt og grønt (1957, Trapholt); Varierede former, Efterår 6 (1959, Esbjerg Kunstmus.); Vejby Strand (1959, Louisiana); Hvidt, blåt, grønt med rød dominant (1960, smst.); Blåt, gult, orange, Marrakech (1962, smst.); Marrakech med rød dominant (1962, smst.); Fugl (1962, smst.); Figurer i rum (1962, Aarhus Kunstmus.); Grønt, rødt, orange (1962, Skive Kunstmus.); Komposition, Taormina (1963, Vejle Kunstmus.); Antropomorphe figurer (1963, Kunstmus. i Sorø); Improvisation, Taormina (1964, Randers Kunstmus.); Hvidt blåt okker, Vejby Strand (1965, smst.); Komposition, blåt, gråt, grønt (1965, Randers Kunstmus.); Hvidt, okker, grønt, Vejby Strand (1967, Fyns Kunstmus.); Komposition i hvidt, brunt og grønt (1968, Aarhus Kunstmus.); Komposition i rødt og grønt, Bali (1970, Holstebro Kunstmus.); Komposition, Ørby (1970, Stat. Mus. for Kunst); Komposition, orange, okker, blåt og grønt (1972, Randers Kunstmus.); Ornamentale figurer (1974, Statens Mus. for Kunst); Violet dominant (1974, Vejle Kunstmus.); Brunt, grønt, rødt (1975, Stat. Mus. for Kunst); Rødt, grønt, orange (1976, Trapholt); Figurligt, Ørby (1983, Esbjerg Kunstmus.); Fuglemotiv (1987, Trapholt); Blå fugl (1988, smst.); tegninger og grafik i Kobberstiksaml. Illustrationer: Bl.a. til tidsskr. linien, Helhesten og Cobra og til egne litterære arbejder, samt til bl.a. Poul Vad: E.B., 1961; Henry Miller: Kolossen fra Maroussi, 1979, Henrik Nordbrandt: Forsvar for vinden under døren, 1980; Udsmykninger: Børnehaven, Hjortøg., Kbh. (1944, del af kollektiv udsmykn.); Rødehus Klit (keramik, 1961); Jerne Sem. (1963); Danm. Tekn. Højsk., Lundtofte (1966-68); vægtæpper til Holstebro Rådhus (1966, tæpper og udkast i Holstebro Kunstmus.). Litterære arbejder: Digte i: Vild Hvede, 1931; Picasso, Surrealisme, Abstrakt Kunst, 1945; Notater om Kunst i: Kunst II, maj 1955, 233f; Kommentar til mine skulpturer i: Signum, 3, 1961, 3-6; Kandinskys og Klees billedverden i: Louisiana Revy 2, 1971; Digte og vignetter, 1975; Myten om Picasso i: Louisiana Revy 3, 1981; Om kunstkritik i: Cras XXIX, 1981; Nature Morte i: Cras XXXI, 1982; Kunstsamleren Elise Johansen i: Kunst og Museum, 1984; Om E.B.s malerier og skulpturer: et tilbageblik: en selvbiografisk skildring, 1984; Mine notater om billedkunst, 1984; Valmuernes generalforsamling, (digtsaml.); Drøm og virkelighed, 1987; Kunstens Milepæle i: E.B., Sophienholm m.fl. 1990; endv. bidrag til tidsskr. linien, Samleren, Nyt tidsskr. for Kunstindustri, Tilskueren, Helhesten, Cobra, Årstiderne, Konstrevy, Kunst og Vindrosen.

Literature

Michel Ragon: E.B., Cobrabibl., 1950; Poul Vad i: Vindrosen 1954, 356; Erik Fischer i: Hvedekorn 6, 1961, 194-99; Poul Vad: E.B., 1961; Virtus Schade i: Kunst, 7, 1963, 177-79; Poul Vad: Billedet, Væggen og Rummet, 1965: Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967; Virtus Schade: Cobra fra hoved til hale, 1971; Poul G(ammelbo) i: Cras, I, 1973, 49-52 (interview); Knud Voss i: Da. Kunsthist., 1975; H.E. Nørregård-Nielsen: Da. Kunst, 1983; Danm. Adels Aarb. XCI, 1985-87, 593; Eigil Nikolajsen m.fl.: E.B. Det Grafiske Værk 1943-1990, 1990; Gunnar Jespersen: Cobra, 1990; Anders Kold: E.B.s værk og kunstsyn i perioden 1933-1951, 1990.

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.