Hans Helge Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Hans Helge, *1942, maler og grafiker. *15.11.1942 i Hastrup. Forældre: Telefonfmd. Alfred Christian N. og Valborg Christine Marie Larsen. ~25.3.1966 i Sønderborg med Elli Margrethe Petersen, *28.5.1942 smst., datter af bager, arrestbetjent Peter Marcus P. og sygeplejerske Emma Marie Jessen.

Biography

Hans Helge Nielsens maleri var i de første år præget af den akademiske tradition med stringent opbyggede, koloristisk stærkt ekspressivt malede figur- og miljøskildringer, der bringer Hans Øllgaards sene værk i erindring. Efterhånden har N. udviklet sig hen imod et friere, men koloristisk tungere maleri, hvor konturtegnede figurer eller arkitektoniske elementer ofte anlægges som styrende struktur under det frie lyrisk betonede maleri. I de tidlige værker spores også indflydelse fra Dan Sterup-Hansens socialrealistiske indgang til kunsten. En indflydelse, der senere behandles stadig friere.

Education

Udd. bygn.maler 1962; privatelev af Jørgen Andersen Nærum 1961; Paul René Gauguin 1962; Helge Ernst 1964; Kunstakad. Kbh. (Egill Jacobsen, Dan Sterup-Hansen, Palle Nielsen, Helge Bertram) 1968-75, st. sølvmed. 1969.

Travels

Israel 1965; Italien 1966, 1977; Spanien 1967, 1975; Holland 1968, 1990; Leningrad, Novgorod, Moskva (akad.rejse med Palle Nielsen); Haut-de- Cagnes 1971, 1988; sommeroph. på Bornholm 1965-78.

Occupations

Lærer Bornholm Højsk. 1969; Kunsthøjsk., Holbæk 1977; adjunkt Niels Steensens Gymn., Kbh. 1978-90; lektor Køge Amtsgymn. 1990; medl. af juryen, Kunstakad. Kbh. 1990-96.

Scholarships

Serdin Hansens Pr. 1970; Gerda Iversen 1970, 1973; Bielke 1973; Aug. Schiøtt 1974; Sølvsmed Georg Jensens Kunstnerpr. 1974; Ole Haslund 1974, 1990; San Cataldo 1977; Akad. 1978-79; Beate Neergård 1988; Henry Heerup 1988-89.

Exhibitions

KP 1965, 1967-69, 1973; KE 1965-69; Den Flexible 1966; Å- udst. 1967; Bornholms Kunstforen. 1969, 1971, 1973-74; Charl. Forår 1970; Den frie Udst. 1974; Fire bornholmske kunstnere, Bornholms Mus. 1976; Charl. Eft. 1977; Grand Prix Intern., Monaco 1977; Rejseskildringer, Nikolaj, Kbh. 1978; Træer- tegninger, Kunstindustrimus. 1979; Da. Grafikere, Nikolaj, Kbh. 1981; Pol-66 1981-89; Huset i Asnæs 1973-83, 1983; Stokrosebanden 1992; M59 1992-93, 1995; Nord. akvarel, Göteborgs Konstmus. m.fl. 1993. Separatudstillinger: Ålborg Kunstgal. 1970; Gal. Birkdam 1972; Gal. Langhoff, Kolding 1975; Gal. Lerche, Ålborg 1976; Gal. Ved Åen, Århus 1980, 1985.

Artworks

Bymiljø, Nice (1971, Bornholms Kunstmus.); Habit (1973, Balle Fri- og ungdomssk.); Balkon (1975, Bornholms Kunstmus.); Løbende hund (1980, Holbæk Komm.); Vandringsmand (1983, Køge Komm.); Giottos vision (1986, Niels Steensens Gymn., Kbh.); Den store Eros (1987); Mod bjergene (1988); Fuglepigens forvandling (1989, Albertslund Komm.); Ud (1990, Greve Komm.); Udkant byen (1993, smst.); grafik i Sønderjyll. Kunstmus. Udsmykninger: Christianiask., Hamburg (cementrelief, 1972); Greve Gymn. (1985); Specialsk., Holbæk (1993); Sophienberg, Rungsted Kyst (1994).

Literature

Kunstavisen 15, 1983, 4 (ill.); Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985, 246f; Inf. 28.12.1991 (Gertrud Købke Sutton).

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.