Kamma Salto

Weilbach information

Genealogy

Salto, Anna Camilla (Kamma), 1890-1979, maler. *13.7.1890 på Hammersholm, Bornholm, ?4.3.1979 i Kbh., begr. i Hell. (Hell. kgrd.). Forældre: Proprietær Johannes Christian Thorn og Anine Camilla Brigida Hansen. ~23.12.1915 i Ålbæk med maleren, grafikeren, keramikeren og forfatteren Axel Johannes Salto, *17.11.1889 i Kbh., ?21.3.1961 på Fr.berg, søn af kaptajn, senere oberst, dir. i Hærens tekniske Korps Hans Christian S. og Ingeborg Heide. Ægteskabet opl. 1948.

Biography

Kamma Saltos kunst står monumentalt og klart med en indre glød og intensitet. Som bornholmer og af gammel bondeslægt er det i sin intime samfølelse med dyrenes liv, S. har fundet inspiration til sin ungdoms betydeligste billeder. S. viste, som Carl V. Petersen påpegede, et betydeligt og ejendommeligt talent som maler. Således vidner tidlige landskabsbilleder fra Bornholm om et for et ungt menneske forbløffende avanceret forhold til landskabets ekspressive muligheder. Disse billeders fortælleindhold synes siden i landskaber fra både Christiansø og Frankrig af vige for en mere forenklet malemåde med mere vægt på de formelle studier af lys, form og farve. S. lærte at male af onkelen, landskabs- og dyremaler Niels Mols, og hun mødte Skagensmalerne, særligt Anna og Michael Ancher. Siden færdedes hun på Christiansø med sin tilkommende mand, Axel Salto, under første verdenskrig i den kunstnerkreds, han skabte omkring Møllehuset, der bl.a. omfattede Edv. Weie og Karl Isakson. Gennem sit ægteskab omgikkedes hun tidens mest avantgarde kunstnere, herunder Vilhelm Lundstrøm og Karl Larsen og i Paris Jens Adolf Jerichau og Alexander Archipenko. Hendes billeder med rene klare farver og stramme former sammenholdt af en enkel stærk komposition, fik på et tidspunkt i 1950erne et mere dekorativt forenklet formsprog, inspireret af Ferdinand Legérs kunst, formidlet af Mikael Brüel, som var elev hos Legér nogle år fra 1949. I sine senere år udviklede S. sin egen blødere malestil med en robust abstraktion og en forfinet farveholdning.

Education

Frkn. Sode og Meldahl 1902; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. (bl.a. P. Rostrup-Bøyesen) 1909-1914, (Kræsten Iversen, E. Utzon-Frank) et semester vinteren 1941-42, (Vilh. Lundstrøm) 1945; elev hos Jean Puy, Paris 1938.

Travels

Frankrig (Paris og Sydfrankrig) 1916 (s.m. Axel Salto); Italien (Firenze, Rom, Napoli, Pompeji) 1920 (s.m. Axel S. og Vilh. Lundstrøm); hjem over England; Sydfrankrig (Bormes og Cagnes-sur-Mer 1922-28 (s.m. Axel S. og en tid m. Svend Johansen, Karl Larsen og Vilhelm Lundstrøm); Spanien (Madrid, Toledo og Mallorca) 1931 (s.m. Axel S.); hele somre på Christiansø 1939-1976; Malaysia (Malaya) 1952-53; Frankrig (Grasse) 1970.

Occupations

Scholarships

Akad. 1915, 1924; Ronge 1916; Charl. Auk. Legat 1947; J.R. Lund 1951; Stat. Kunstfond 1972.

Exhibitions

Kleis' Kunsthdl. 1911; KE 1913-18, 1920, 1922, 1925, 1967; Charl. Forår 1914-16, 1918, 1944-45, 1947-50, 1952-54, 1956-57, 1959-1963, 1965-1969, 1972-1977; Grafisk Kunstn.samf., Kunstindustrimus. 1917; Moderne Kunst, Århus, 1918; Kvindel. Kunstn. retrosp. udst. 1920; Forum 1929; Charl. Eft. 1945, 1950, 1957, 1966-67; Da. Kunst i Dag, Charl.borg 1947; Nord. Kunstnerinder, Sth. 1948; Expo. presentée par la Club Internat. Féminin, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 1958; Kvindel. Kunstneres Samf., Åbo Kunstmus. 1961; Kunstnere på Bornholm i dag, Rønne Mus. 1965; Aurora-Gruppen 1969, 1970-71, 1975-78, 1981 (mindeudst. på Charl.borg); Kvindel. Kunstneres Samf. 60-års jub. udst., Nikolaj, Kbh. 1976; Nature Morte, Rubin & Magnussen 1976; 12 malerinder, Kvindemus., Århus 1988; Kvindel. Kunstnere i dag, smst. 1995. Separatudstillinger: Chr. Larsen 1915 (retrosp.); Arnbaks Kunsthdl. 1919; Kunstforen. (s.m. Helga Møller) 1919; Kunsthdl. Madsen og Henriksen (s.m. A.S.) 1936; Akvareller og tegn., Charl.borg 1939 (s.m. Gudrun Bremer, Anne Marie Telmányi, Agnete Varming og Else Vogel-Jørgensen); Illums Bolighus (s.m. Gudrun Henningsen og Mogens Magnussen) 1946; atelierudst. 1964; Møns Folkebibl., Stege (s.m. Kirsten Kjær) 1964.

Artworks

Dørstykke (opstilling) på Gårdbogård, Vendsyssel; opstilling med skåle, frugt og roser (ca. 1910); Klippeparti fra Bornholm (1910); Badende drenge (1911); Rollo i Stalden (1914); Jerseykøer (1914); Siameseren (tegn., 1914, geng. i Klingen 1942, 82); Selvportræt (bl.a. 1914, 1919); Polakpigerne (1915); De hellige 3 Konger (1918-19, geng. i Klingen, I, 1917, no.9-10); To harer (træsnit, ill. i Klingen, I, 1917, nr. 11-12); Zebuokser (radering og farvelitografi, ill. i Klingen, II, 1918, nr. 3 og 10:12); farvelagte raderinger (1919); Zebuokser (udst. 1919); Gule Roser (1919); Verdens Ende, Christiansø (ca. 1939, Bornholms Kunstmus.); Christiansø (1941, smst.); Malaypige med due (1953); Opstilling med træstamme (ca. 1958); Opstilling med fisk (ca. 1955); Opstilling med stol (ca. 1959); Kildendal, Christiansø (1960); Domenique i blå sari (1961); Opstilling i blåt (1970); Place Casiers, Grasse (1970); Haut de Cagnes (1970); Både i havnen, Christiansø (1974); Opstilling i grønt (1975); Klippeparti, Christiansø (1975); endv. repr. i Kobberstiksaml. (grafik); tidl. også repr. med adsk. arbejder i Tetzen Lunds Malerisaml.

Literature

Otto Gelsted: Ekspressionisme, 1919, 55; Anne Marie Telmanyi: Mit barndomshjem, 1966, 74; Ernst Mentze: Bornholmermalerne, 1971; Hans Bendix: Spraglet efterår, 1973, 200, 203; Preben Wilmann og Marianne Brøns: Lundstrøm, 1977; Ole Vinding: Nat og Dag, 1980, 40, 47f; Troels Andersen: J.A. Jerichau, 1983; Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984. Tidsskrifter og dagblade m.m.: Carl V. Petersen i: Da. Kunst 1915, 409; samme i: Tilskueren, 1916, I, 96; Berl. Aften 27.3.1919 (Kai Flor); 26.7.1922 (kronik, Emil Bønnelycke); Aarhuus Stiftstid 1.5.1945 (Else K. Sass); Aurora-Gruppen, Kvindel. da. malerkunst gennem 50 år, 1970 (biogr. opl.); Pol. 8.3.1979 (nekr., Pierre Lübecker); Lulu Salto Stephensen i: Jul på Bornholm, 1980, 18f; Henrik Bramsen og Ellen Poulsen: Edvard Weie, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1987.

Author: Lulu Salto Stephensen (L.S.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.