Elisabeth Jerichau Baumann

Biography

Elisabeth Jerichau Baumann forlod som 19-årig Polen og rejste via Berlin til kunstakademiet i Düsseldorf. Med debutarbejdet En polsk familie på ruinerne af sit afbrændte hus (udst. Düsseldorf 1844) placerede hun sig centralt inden for düsseldorferskolens "socialkritiske" maleri, mere i forlængelse af C.F. Lessings revolutionært-demokratiske maleri end nazareneren W. v. von Schadows poetisk-religiøse værker. Den nazarenske tradition kan dog aflæses i de sentimentale og idealiserende genrebilleder og portrætter, hun især udførte under sit første ophold i Rom 1845-49. Efter giftermålet 1846 med J.A. Jerichau bosatte parret sig 1849 i København. Her søgte J.B. at blive accepteret af den overvejende nationaltsindede kunstinstitution, bl.a. ved stor udstillingsaktivitet og ved at udvide sin motivkreds til den danske almue og historisk-litterære motiver med formodet interesse for et dansk publikum. Som i det allegoriske Danmark, 1851, der forenede nazarensk idealitet med en mere robust nordisk kvindeskikkelse, et nationalt propagandabillede, men måske også et emancipatorisk manifest med udgangspunkt i kampen for anerkendelse, og med reference til kvindesagsdebatten omkring Mathilde Fibiger. J.B.s tyske baggrund, den mere virtuose og til tider overfladiske penselteknik, samt en mørkere kolorit, forblev dog en uoverstigelig hindring for at vinde accept i den "nationale" kunstinstitution. I stedet blev hun frontfigur blandt "europæerne", den uhomogene opposition til det nationalromantiske maleri. Den manglende anerkendelse i Danmark modsvaredes af stor international succes, grundlagt på adskillige udstillinger i europæiske byer og bekræftet af et stort, købedygtigt publikum. J.B.s virke blev derfor delt mellem København og talrige rejser og længere ophold, især i Rom. Den kosmopolitiske livsførelse og nære forbindelse til tyske kunstner- og forfatterkredse gav hende en central placering i formidlingen af europæisk, især tysk åndsliv på et tidspunkt, hvor dansk kultur- og kunstdebat bar præg af national selvtilstrækkelighed. J.B.s produktion er af imponerende omfang, men også af svingende kvalitet, med tyngdepunktet omkring 1840rnes og 50ernes portrætter og historiske genremotiver, mens værkerne fra de senere år, bl.a. en række orientalske kvinde- og haremsbilleder, i højere grad lider under en tilpasning til det mondæne kunstmarkeds præferencer. I sine litterære arbejder giver J.B. et til tider forskønnet og aldrig underspillet, men afgjort læseværdigt indblik i sit eget og kunstnerfamilien Jerichaus liv og virke. Her skildres den kvindelige kunstners vanskeligheder med at forene Biedermeier-periodens kvindeideal med en international kunstnerkarriere, og sideløbende præsenteres et værdifuldt materiale til belysningen af dansk kunst i årene 1850- 80.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.