Wenzel Tornøe

Weilbach information

Genealogy

Tornøe, Wenzel Ulrik, 1844-1907, maler. *9.9.1844 på Lehnshøj ved Svendborg, ?5.12.1907 på Fr.berg, begr. smst. (Solbjerg). Forældre: Birkedommer Jens Wenzel T. og Eleonore Jacobine Lacoppidan. ~18.7.1876 i Horsens med maleren Karen Elisabeth Blumer (se Tornøe, Elisabeth), *18.9.1847 smst., ?1.8.1933 i Fr.sund, datter af købmand Samuel B. og Bolette Marie Abigael Wendelboe.

Biography

Wenzel Tornøes kunstneriske produktion fra debut'en i 1865 til hans død afspejler, hvad man kunne fristes til at kalde den typiske Charlottenborg-kunst i perioden. Den eneste af tidens populære genrer, han ikke viste interesse for, var landskabsmaleriet. Derudover havde han en tilbøjelighed for det sentimentalt anekdotiske såvel i genrebillederne som i de religiøse fremstillinger. Hans billeder fra Italien er i så henseende karakteristiske for hans tilbageskuende og publikumsvenlige stil. De bedste rummer imidlertid både maleriske kvaliteter og viser en særdeles dygtig hånd, såvel når det gælder billedkomposition som figurfremstilling. Hans i dag bedst kendte billede, En syerske pinsemorgen, malet i mindst 2 udgaver (senest udbudt hos Sotheby i London 1981), er ligeledes meget dygtigt udført. Det fremstiller en hverdagssituation med social appel, kendt fra bl.a. Emile Zolas forfatterskab og i Danmark Sophus Schandorphs, men er nok mest umiddelbart inspireret af maleren Chr. Krohg. Men ligesom Frans Henningsens skildring af en enlig mor, "Forladt", udstillet 1888, er billedet et modelmaleri, endda af en iøjnefaldende køn model; skildringen er ikke hentet "fra gaden", som de ægte realister gjorde det. Billedet er ikke det eneste med socialt motiv, men oftest er T.s malerier dog pittoreske, elskværdige eller humoristiske. F.eks. tager han i de senere år en i Tyskland meget populær motivkreds op, munke der læser, drikker øl eller bliver opvartet af skælmske piger.

Education

Horsens lærde Sk.; Kunstakad. Kbh. okt. 1860-juli 1865, lille sølvmed. marts 1864.

Travels

Rom 1871-73; Holland, Belgien, Paris og Norditalien 1878-79; Rom 1886-87.

Occupations

Scholarships

Serdin Hansens Pr. 1902.

Exhibitions

Charl. borg 1865-71, 1873-78, 1880- 1907; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Dec.udst. 1883; Nord. udst. 1883, 1888; verdensudst., Chicago 1893; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Sypigen, Randers Kunstmus. 1980; Dengang i 80-erne, Kunstforen., Kbh. 1983. Auktioner: Febr. 1901; 22.2.1908 (dødsbo).

Artworks

Uffe hin Spages Holmgang (karton, udst. 1865); En fattig kone med sit barn (udst. 1866); Et portræt af maleren A. Thorenfeld (1870); Interiør fra en bondestue (1874); Fra børnenes legeplads på den gamle kirkegård i Horsens (1878); Fra et københavnsk værtshus (1881); En syerske pinsemorgen (udst. 1882, Randers Kunstmus.); Kristus og og Maria Magdalena (1884, Hvidbjerg K.); Maria og Elisabeth; Harboøredrengen (1884, Ribe Kunstmus.); Gammel mand (1885, Bornholms Kunstmus.); Hos klinkemanden (1891, Stat. Mus. for Kunst); Pigehoved (ca. 1900, Bornholms Kunstmus.); Beethoven spiller for den blinde pige (1902, smst., Serdin Hansens Pr.); Læsende munk (1905).

Literature

Højskolebl. 5.5.1882; Dagsavisen 10.5.1882 (K. Madsen); Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Ill. Tid. 1907-08, 168; Berl.Tid. 5.12.1907; Pol. 10.12.1907 (V. Wanscher); T. Borch: Slægten Tornøe, 1911, 67; Sig. Schultz: Da. Genremaleri, 1928, 24; Da. kunst, nr. 106, 1969; nr. 109, 1974 (Ove Haase); nr. 110, 1977 (samme); Villads Villadsen og Mette Thelle: Sypigen, kat. Randers Kunstmus., 1980; Peter Michael Hornung og Kasper Monrad: Dengang i 80-erne, kat., Kunstforen., 1983; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopfattelsens hist. i Danm., II, 1990; Peter Michael Hornung: Realismen, Ny da. kunsthist., IV, 1993.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.