Johan Frederik Tryde

Weilbach information

Genealogy

Tryde, Johan Frederik, 1882-1967, maler. *14.4.1882 i Rønne, ?15.5.1967 i Paris, begr. i Rønne. Forældre: Adjunkt, senere overlærer, mus.best. i Rønne Eggert Christopher T. og Cathinka Kirstine Joseffine Jørgensen. ~december 1925 med væveren Thora Alstrup, *5.10.1907, datter af godsejer Michael A. og Rigmor Foss. Ægteskabet opl. 1929.

Biography

Johan Frederik Tryde var først og fremmest kendt som en bohème, der med Christiansø som base rejste ud og oplevede verden. Han har ifølge udokumenterede beretninger tegnet croquis på Académie de la grande Chaumière i Paris. T. var især kendt for sine portrætter, hvor han med psykologisk indsigt fangede modellens karakteristika. Trods tæt kontakt til en række af de betydeligste bornholmermalere, fastholdt han både i landskabsmaleriet og i opstillingerne en lidt svulstig senimpressionistisk form i en usikker og til tider voldsom kolorit. T. havde svært ved at forlige sig med oliemaleriet og opgav det helt efter sit ophold i Paris.

Education

Student fra Rønne Statssk.; læste medicin i 6 år før 1912; Tekn. Sk., Kbh. fra 1912; Kunstakad. Kbh. 1913-15.

Travels

Adsk. rejser til Frankrig, Spanien, Nordafrika, Korsika og Norge; off. kendt for en rotur Østersøen rundt i beg. af 1930rne.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

KE 1925, 1931. Separatudstilling; Binger, Kbh. 1934.

Artworks

I Bornholms Kunstmuseum: Portræt af overlærer E.C. Tryde; portræt af overlærer J.A. Jørgensen; Nature Morte (udst. 1925); Selvportræt (kultegn., 1926); portræt af Ragna Hoffmann (kultegn., 1926); desuden 101- trappen på Christiansø (1934).

Literature

Fr. Vilh. Tryde: Stamtavle over Familien Tryde. 2. udg. 1933, 30; Dag. Nyh. 17.3.1934 (Sig. Schultz); Berl.Tid. 27.3.1934; Sig. Schultz: Da. i Paris, 1938, II, 697; Henning Køie i: Jul på Bornholm, 1967, 28f (nekr.); A.E. Kofoed i: Jul på Bornholm, 1971, 22f; E. Mentze: Bornholmermalerne, 1971, 81f; Hansaage Bøggild i: Kunst på Bornholm, 1996, 83f.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.