Gustav Vermehren

Weilbach information

Genealogy

Vermehren, Gustav, 1863-1931, maler. *28.12.1863 i Kbh., ?2.9.1931 smst., begr. i Hvalsø. Forældre: Maleren Johan Frederik (Frits) Nicolai V. og Thomasine Ludvigne Grüner. ~1° 20.10.1888 i Kbh. med Louise Borchsenius, *2.3.1862 i Næstved, datter af agent Carl Vilh. Ferd. Valdemar B. og Henriette Marie Fuglede. Ægteskabet opl. ~2° 8.5.1906 i Nordrup ved Ringsted med Frede Christine Rasmussen, *5.3.1882 i Lundeborg, ?22.5.1933 i Roskilde, datter af godsforvalter på Broholm, senere på Giesegaard, Rudolph Laurids R. og Emanuella (Ella) Marie Thomsen.

Biography

Gustav Vermehren fulgte nok i sin far, Frederik V.s spor, men han forsøgte ikke at forny folkelivsmaleriet fra tiden mellem de to slesvigske krige, men nøjedes med det udvandede, borgerlige, anekdotisk-sentimentale genremaleri i Carl Blochs ånd. De nostalgiske træk er fremherskende, når han maler huse på landet, bondestuer og køkkener. Hornsherred, Amager og egnen omkring Hvalsø var blandt hans foretrukne egne. Kontrasten til specielt L.A. Ring er her markant. Da Ejnar Nielsen og de fynske bondemalere kom frem, blev kontrasten endnu mere slående, og V. måtte forsvare sin konservatisme med heftige modangreb. Den tekniske kunnen, han havde erhvervet fra sin far, var dog stadig grund nok til, at hans og Sophus V.s forberedelsesskole fra 1892 fik god søgning.

Education

Malerlære; tegneundervisn. hos faderen; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. sep. 1881-maj 1891.

Travels

Occupations

Oprettede s.m. Sophus V. en forberedelsessk. til Kunstakad. 1892, ledede samme en årrække; insp. for kongens private malerisaml. 1893-1912; stiftede Foren. for nat. Kunst 1900, sekretær til sin død; kunstanmelder ved Vort Land.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1889; Akad. 1891, 1896, 1899, 1903; Raben- Levetzau 1894; Serdin Hansens Pr. 1908.

Exhibitions

Charl. Forår 1888-1905, 1907-10, 1912, 1914, 1930, 1932; KE 1905; Jødisk udst., Kbh. 1908; Glaspalast, München 1913; Foren. for nat. Kunst 1926-27, 1932 (retrosp.), 1950, 1960; Charl. Eft. 1930; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Familien Vermehren Poetisk realisme gennem 3 generationer, Sønderjyll. Kunstmus. m.fl. 1977.

Artworks

Landemærket (Neuhausens Pr. 1889); En kræsen rad (1893, Stat. Mus. for Kunst); Bedstemor begynder at komme sig (Serdin Hansens Pr. 1908); Bondegård (1910, Bornholms Kunstmus.); Bondegård (1910, smst.); Skovvej (1910, smst.).

Literature

Berl. Tid. 6.12.1922; 3.9.1931 (K. Flor); 5.1.1932; Nat. Tid. 28.12.1923; Dag. Nyh. 4.9.1931 (Th. Faaborg); 18.1.1932 (samme); Pol. 4.9.1931 (K. Pontoppidan); Da. Kunst, nr. 35, 1931 (Rik. Magnussen og Ove Haase); nr. 91, 1951 (J. Oskar Andersen og Ove Haase); nr. 99, 1961 (Ove Haase); nr. 102, 1964 (samme); nr. 110, 1977 (samme); nr. 1980 (samme); Familien Vermehren, kat., Randers Kunstmus., 1977; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., II, 1990. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.