Inge Lise Westman

Weilbach information

Genealogy

Westman, Inge Lise, *1945, maler, grafiker og billedhugger. *16.9.1945 i Kbh. Forældre: Billedh. Gunnar Millet W. og grafiker Karen Marie Eppenstein. ~16.2.1968 med etnograf Ole Hertz, *6.11.1946 i Kbh., søn af maleren Mogens H. og cand.psych. Grethe Janus Nielsen.

Biography

Inge Lise Westman markerede sig tidligt, både som maler og grafiker, oftest med umiddelbart idylliske landskabs- eller dyremotiver, men altid med en iagttagende distance og gerne med billeder i billederne med et utvetydigt politisk, kritisk budskab om det civiliserede menneskes hærgen i naturen. En række rejser til Nordvestgrønland satte sig, lige som hendes optagethed af fugle, stærke spor, og i en lang række værker har hun bevidst arbejdet med det sammensatte forhold mellem mikro- og makrokosmos gennem en voldsom forstørrelse af enkeltelementer, f.eks. fuglevinger eller konkylier. En metode W. også med stor forkærlighed har anvendt i sine skulpturelle arbejder, som hun fra slutningen af 1980erne har arbejdet mere konsekvent med. Selvom hendes afsæt altid har været naturalistisk, kan der, specielt i hendes mange mågebilleder, også spores en indflydelse fra den moderne surrealisme. I 1990erne har hun især arbejdet med meget store lærreder, hvor hun med samme konsekvens som i skulpturerne har dyrket detaljen i et naturudtryk ofte i en mørk efterårstone.

Education

Student fra Fr.borg Statssk. 1965; Kunstakad. Kbh. (Søren Hjorth Nielsen, malersk., Palle Nielsen, graf. sk. 1967-72).

Travels

Færøerne 1967; Nordvestgønland, flere rejser 1971-82; Gambia, flere rejser 1989-94.

Occupations

Medl. af KIKUs forr.udv. 1993-95; af Akad.rådet 1995-96; af Stat. Kunstfonds indkøbs- og legatudv. fra 1996.

Scholarships

Louis Hansen 1968; Sødring 1969; Carlsons Pr. 1970, 1975, 1977- 78; Gerda Iversen 1971; Hessellund 1972; Aug. Schiøtt 1973; J.R. Lund 1973; Bendix 1976; Prins Jørgen 1977; Suhr 1979; Stat. Kunstfond 1979, 1981, 1983-85, 1987, 1989; Louise Ravn-Hansen 1982; Thalbitzer 1984; Rigenstrup 1988; Anne Marie Telmányi 1990; Torjussens Pr. 1993; Eckersberg Med. 1994; Vald. Petersens Legat 1996.

Exhibitions

KE 1967-69; Charl. Forår 1968-72; 100 da. grafikere, Charl.borg 1971; KP 1971-73; Corner 1973-75; Trykkerbanden 1974-86; Å-udst. 1976; Koloristerne 1977-97; Da. Grafikere 1980, 1984-85; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; bien. der Ostseeländer, Rostock 1985; Bornholmsk Kunst, Bornholms Kunstmus., Ystads Konstmus. 1985; Trykkerbanden på Trapholt, 1986; Himmelgåden, Den frie Udst. bygn. 1988. Separatudstillinger: BKF-gal. 1971; Farumgaard 1972 (s.m. Gunnar Westman); Gal. Birkdam, Kbh. 1976; Mus. for Holbæk og Omegn 1982; Gal. Admiralgade, Kbh. 1985-86; Gal. Dahl, Kbh. 1985; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1988, 1994; Jens Nielsen og Olivia Holm- Møller Mus. 1991; Gudhjem Mus. 1995; Vejen Mus. 1996 (retr.).

Artworks

Mand med barn på flugt; Måger og skov; Landskab med død måge (1972-75, Hvidovre Komm.); Kom vi skal skynde os (1976); Død måge (Bornholms Kunstmus.); Grønland III (1976, smst.); Udkanten af en by, (1976, Stat. Mus. for Kunst); Grønland IV, (1976, Sønderjyll. Kunstmus.); Sæt kryds (1978, Bornholms Kunstmus.); Kvinde med måge (1981, Farum Komm.); Erindring fra Thule (1982, Bornholms Kunstmus.); Blå horisont (1984, Kbh. Komm.); Græs (1984, Centrallab., Hell.); Æblestadier (1984, Læsø Komm.); Æbler (bronzeskulptur, 1988, Østre Sk., Rønne); Vinge (1988, Kolding Sygehus); Næb (støbejernskulptur, 1989, Bornholms Erhvervssk.); Klo (samme, 1989, Gudhjem Mus.); Vinge (1990, smst.); Åkandesø (1990, Kbh. Univ.); Landskab (1991, Bornholms Kunstmus.); Landskab (1991, Kbh. Komm. Kulturfond); Velkommen (støbejernsskulptur, 1992, Bornholms Velkomstcenter); Landskab (1992); Torn (træskulptur, 1992); Ålandskab, 2 ekspl. (1993, LO-sk., Helsingør); Sølandskab (1995); Spejling (1996, Kbh. Komm. Kulturfond); udsmykn. af Kbh. Univ., aud. II (1990); Cirkelkors (støbejern og glas, 1993, Gadevang K.); repr. med grafik bl.a. i Storstrøms Kunstmus.; Vejle Kunstmus.; Vestsjæll. Kunstmus.; Kobberstiksaml.; Bornholms Kunstmus.

Literature

Pol. 11.6.1972 (Pierre Lübecker, månedens grafiske særtryk); Ulla Holst i: 30 kvindel. da. grafikere, 1982, 93f; Helge Ernst: Bornholmermalerne og malere på Bornholm, 1984; Bent Irve (red.): Da. Grafik gennem 25 år, 1985; Berl. Tid. 19.7.1995 (Peter Tiemroth); Pol. 15.9.1995; Hansaage Bøggild i: Kunst på Bornholm, 1996, 172f, 233. DR TV, Galleri 11, 4.6.1995.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.