Oscar Matthiesen

Weilbach information

Genealogy

Matthiesen, Oscar Adam Otto William, 1861-1957, maler. *8.7.1861 i Slesvig By, ?28.12.1957 i Kbh., begr. smst. (Holmens). Forældre: Kgl. husfoged, branddir. Johan Peter M. og Angelique Friederikke Caroline von Staffeldt. ~1° 18.11.1887 i Gent. med Camilla Marie Martine Larsen, *24.2.1862 i Kbh., ?24.5.1906 i Ordrup, datter af skrædderm. Lars Martin L. og Clara Angelica Hesselberg. ~2° 10.11.1907 i Hamburg med Anna Katharina (Anka) Mann, *15.4.1879 i Rostock, ?14.7.1943 i Kbh., datter af dansk konsul Johan Bernard M. og oversætter, lektor Mathilde Scheven. ~3° 9.6.1948 med operasanger Lilli Judith Vilhelmine Hoffmann, *7.4.1887 i Kbh., ?30.11.1974 i Bagsværd, datter af gross., senere repræsentant Carl Jacob Ulrik H. og Ane Marie Christiane Claudius.

Biography

Oscar Matthiesens foretrukne motiver var portrætter samt landskaber og mariner, især fra Humlebæk, Liseleje, Nymindegab, men også mere eksotiske motiver fra Det fjerne Østen. Især i mellemkrigsårene var M. meget efterspurgt til officielle portrætbestillinger, sikkert som følge af arbejdet med det store rigsdagsbillede. Ud over det traditionelle staffelimaleri søgte han imidlertid også andre veje, såvel teknisk som med hensyn til formater. Han blev under sine besøg i Italien stærkt grebet af højrenæssancens monumentalmaleri, ikke mindst Michelangelos. Blandt de moderne dyrkere af dette format og freskoteknikken var pariseren Puvis de Chavannes, hvis atelier M. søgte i 1890. Han lærte sig indgående freskomaleriets teknik og udtryksmuligheder, men synes ikke at være blevet synderlig påvirket hverken af italieneren eller pariseren. I den store freskoudsmykning i Mineralogisk Museum er hans stilistiske forbillede tydeligvis Luca Signorellis Dommedagsfresko i domkirken i Orvieto. Han formåede her at holde sammen på en figurrig monumentalkomposition, ligesom det også er tilfældet med Rigsdagsbilledet. Dette er sammenkomponeret af ca. 225 enkeltportrætter, alle udført efter levende model. Den store fresko i Gethsemane Kirke viser stiltræk af såvel italiensk højrenæssance som flamsk barok, især Rubens. I visse alterbilleder kan man se en direkte videreførelse af den Carl Bloch'ske tradition. I hans monumentalkompositioner af valkyrier og ryttere spores en vis indflydelse fra samtidig tysk kunst. De vandt da også størst anerkendelse i Tyskland. Der er i disse arbejder en realisme af næsten fotografisk karakter, som er bevidst bagstræberisk. Efter eget udsagn lod M. sig ofte inspirere af musik og digtekunst under udførelsen af sine kompositioner. M.s rolle i striden på Kunstakademiet omkring 1920 afspejler sig i en voldsom debat i tidens aviser.

Education

En tid i malerlære; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. fra juni 1878, afg. marts 1884, lille guldmed. 1885; besøgte Krøyers Sk.; stud. en tid hos Puvis de Chavannes i Paris 1890; Zahrtmanns Sk. en måned 1895.

Travels

Paris 1890, 1891, 1892, 1893, 1895; USA 1893; Italien (bl.a. Firenze, Pisa, Orvieto, Rom, 3 længere oph. i Pompei, Syditalien og Apulien) 1894 og senere; Berlin 1898-99; Gardasøen 1907; Rusland 1908-09; Fjerne Østen (Singapore, Bangkok, Kina, Indien) 1929.

Occupations

Da. kommissær ved verdensudst. i Chicago 1893; lærer i freskoteknik ved Kunstakad. Kbh. og Kunstindustrimus., Berlin, 1898-99; medl. af kom. for Kunstakad. omordning 1920-21; medl. af Akad.rådet 1922-28; medl. af best. for Kunstnerforen. af 18. Nov., fmd. 1920-31; fmd. for best. for Otto Baches Mindelegat til 1946; en tid kunstanmelder ved Berl. Tid.

Scholarships

Guldmed., Chicago 1895; Raben-Levetzau 1897 (til udnyttelse af opfindelse af hurtig hærdning af kalkmørtel i forb. med al fresko-maleriet ved komprimeret kulsyre), 1933; statsunderstøttelse til studier af antikke fresker i Pompei 1901-03; svensk guldmed. Litteris et artibus 1908; titulær prof., Kunstakad. Kbh. 1909.

Exhibitions

Charl. Forår 1883-89, 1893, 1896-97, 1901, 1904, 1906-08, 1934, 1938; KE 1904; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1892, 1905; verdensudst., Chicago 1893, Paris 1925 (med Den kgl. Porcelainsfabrik); The Glasgow School of Artists of Denm., Chicago 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1923-24, 1926-27, 1930, 1932-34, 1937, 1939-45; Foren. for nat. Kunst 1932, 1934, 1935-39, 1942, 1944-46, 1960; Sønderjysk Maleriudst., Kbh. 1936. Separatudstillinger: Yellowstone, Skand. Kunstudst., Kbh. 1894 (akvareller); Den frie Udst. Bygn. 1908, 1951; Sth. 1908; Berlin, München, Riga, Skt. Petersborg, Moskva 1908, 1909; Charl.borg 1920, 1936 (retrosp.). Auktioner: 28.2.1928.

Artworks

Kaifas (1883); Griffenfeld på Munkholmen (1884, lille guldmed., Kbh. Bymus.); Karreheste ved Seinen (1890); Fransk oksespand (fresko, 1895); Småpiger fra Bornholm (før 1901, Nordjyll. Kunstmus.); Svenske dragonofficerer rider i bad (1906, Ystads Konstmus.); Leda med svanen (1907). Udsmykninger: Holberg overværer en prøve på Erasmus Montanus (1886, pr. 1891 i konk. om udsmykn. til Kbh. Univ. festsal); Mineralogisk Mus. forhal, trappe og kuppelhal (fresko, opr. et ikke antaget konk.projekt til guldmed., indlev. 1896, senere antaget og endelig overtaget af Kbh. Univ. 1940); Palais Cornolès i Menton (1902); Valkyriefrise (karton udf. som pendant til en rytterfrise, begge tænkt udf. i keramik til Glyptoteket, kun Valkyriefrisen udf., men aldrig opsat, Glyptoteket); Den grundlovgivende rigsdag den 5.6.1915 (fresko, 1917-23, Rigsdagens fællessal, Chr.borg); Den nordiske stjernehimmel (tempera, 1927, Frimurerlogen, Blegdamsv., Kbh.); Kristus i Gethsemane (fresko, 1929, korvæggen i Gethsemane K., Kbh.); Den barmhjertige samaritan (fresko, 1931, Unitarernes Hus, Kbh.); Opstandelsen (studier til freskoudsmykn., 1934). Altertavler: Kristus i Gethsemane (1885, Hellested K.); Den korsfæstede (1885, Grensten K.); Den korsfæstede (1885, Sinding K.); Jesus vandrer på søen (1886, Mosbjerg K.); Kristus og den samaritanske kvinde (1930, Kildevældsk., Kbh.). Portrætter: Landstingsmand, Mogens greve Frijs (pastel, 1918, forarb. til rigsdagsbilledet, Folketinget); Landstingsmand Hermann Stilling (1919, Randers Rådhus); Statsminister Niels Neergaard (1921, Mus. på Sønderborg Slot); Folketingets fmd. J. Jensen-Klejs (1924, Folketinget); Prof. Thorkild Rovsing (1924); Ingeniør Poul Larsen (1932, Ingeniørforen.); Christian X (1933, Officersforen.); Th. Stauning (1936); Overpræsident Johan Bülow (1936); Niels Steensen (Mineralogisk Mus.); Borgm. Julius Hansen (Kbh. Rådhus); Borgm. Sigvard Munk (smst.); arb. i Kunstindustrimus.; Øregaards Mus.; Kobberstiksaml. Skriftlige arbejder: Stjerner og Striber, 1893; Yellowstone Akvareller, 1894; Om amerikansk Malerkunst, 1895; Praktisk Tegnekursus, 1898; Tegneundervisning i Barneskolen, 1901 (s.m. Otto Wüstenberg); Undersøgelser vedr. Freskoteknik i: Rigsdagstid. 1903-04, Tillæg B; Italiens Al-Fresco Kunst, 1918; Hvorledes bliver et Maleri til, 1936.

Literature

Helmer Lind i: Ill. Tid., 1902-03, 683-86; A.H. von Kohl i: Samme, 1908-09, 30-34; Rik. Magnussen i: Samme, 1923-24, 200; V. Wanscher i: Dansk Tidsskr., 1906, 432; Pol. 22.4.1906 (kronik af E. Hannover); 25.4.1913; 23.11.1919; 27.11.1919; 18.1.1920; 27.11.1921; 6.4.1922; 29.11.1923; 6.7.1931 (interv.); B.T. 24.11.1919; 27.11.1923; 28.8.1936 (Houmark); 2.9.1936 (O.V. Borch); Hovedstaden 5.12.1919; København 28.12.1919; 25.1.1920 (Rik. Magnussen); 30.1.1920 (samme); 18.7.1921 (samme); 28.11.1923 (interv.); 29.11.1923 (kronik, Rik. Magnussen); Ekstrabl. 31.12.1919; 17.1.1920 (G. Nygaard); 6.4.1922; Berl. Tid. 9.1.1920; 21.1.1920 (Th. Oppermann); 26.1.1920; 29.1.1920; 24.3.1920; 27.11.1921; 25.11.1923 (Søndag); 8.7.1931; Nat.tid. 17.1.1920; 26.1.1920; 13.11.1928 (interv.); Soc. Dem. 18.1.1920; Fyns Venstrebl. 30.1.1920 (S. Danneskjold-Samsøe); Dag. Nyh. 2.2.1920; 8.8.1927; 5.7.1937 (interv.); Vore Herrer 5.2.1920; 13.10.1921; Hver 8. Dag 17.2.1922; Aftenposten 30.11.1923; Fyns Tid. 3.9.1936 (Niels Gyde); Samleren, 1931, 151f; O.M., kat. over retrosp. Udst., 1936 (med egne kommentarer); Dansk Kunst, 84, marts 1948; 87, jan. 1949; 89, dec. 1949; 92, juni 1951; 94, 1953; 95, 1954; Det kgl. Akad. for de skønne Kunster 1904-54, 1954; Sydsv. Dagbl. 30.12.1957 (nekr.); Svend Thorsen: Danm. Folketing, 1961, 84-92, 141, 148f, 186f; M. Rossholm: Sagan i nord. sekelskiftekonst, 1974, 178, 180; Kristian Hvidt (red.): Chr.borg Slot, II, 1975, 305; Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1978, 57, 215; Byens portrætter, Portrætsamlingen på Randers Rådhus i: Hist. Årbog fra Randers Amt, 1980, 1-16; Kr. Hvidt: Det politiske portræt i Danm., 1983, 22, 58, 74-77, 126; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstforståelsens Hist. i Danm., 1990. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.