Holger Lübbers

Weilbach information

Genealogy

Lübbers, Holger Peter Svane, 1850-1931, maler. *13.4.1850 i Kbh., ?5.3.1931 smst., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Købmand Carl Christian L. og Bolette Christine Hansen. Ugift.

Biography

Holger Lübbers var marinemaler. Langt den største del af hans produktion er friske, naturalistiske skildringer af livet i Københavns Havn eller ved Nordsjællands kyst. I tilbagevendende perioder er motiverne taget fra Vestkysten (Agger, Thyborøn). En mindre del af produktionen er skildringer fra Syditalien.

Education

Malersv., Viborg; Arveprins Ferdinands Tegnesk., Århus; Kunstakad. Kbh. jan. 1879-forår 1882; udd. sig samtidig på egen hånd som marinemaler.

Travels

Italien.

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. 1881.

Exhibitions

Charl. Forår 1878-79, 1881-91, 1893, 1898, 1901, 1904, 1906- 22, 1925; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; KE 1904, 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921. Separatudstilling: Bergenholz Kunsthdl., Kbh. 1920.

Artworks

Ved dampskibet Lumsdens stranding på Thyborøn juli 1878 (udst. 1879); Forskellige skibe i vindstille (udst. 1881, Neuhausens Pr.); Vestjyske fiskere på havet, tidlig morgen (udst. 1882); Parti fra Københavns havn (1890, Øregaard Mus.); Isbådstransport på Nyborg fjord (o. 1910, Post- og Telegrafmus.); Ø.K.s flåde oplagt i Frihavnen (o. 1929, rederiet Ø.K.); tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Pol. 29.2.1896 (N.V. Dorph); Berl.Tid. 10.3.1931. Auktionskataloger: Charl.borg 2.3.1896; Den frie Udst. bygn. 20.11.1905; Charl.borg 1931.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.