Poul Steffensen

Weilbach information

Genealogy

Steffensen, Poul, 1866-1923, maler og tegner. *2.12.1866 i Vejerslev ved Bjerringbro, ?26.5.1923 i Århus, begr. i Rye Stationsby. Forældre: Møllebygger Steffen Iversen og Inger Kirstine Danielsen. ~2.10.1891 i Gulev med Sidsel Cathrine Poulsen, *28.9.1864 smst., ?18.9.1928 i Rye, datter af gårdejer Andreas P. og Mette Kristine Christensen.

Biography

Poul Steffensen arbejdede både som dyremaler og illustrator. Emnerne i hans malerier er fortrinsvis realistiske beskrivelser af landskaber med husdyr, især køer og kalve, og i enkelte tilfælde mennesker. I begyndelsen af 1900-tallet brød han igennem som illustrator, og den store succes, hans tegninger fik i samtidens illustrationskunst, blev slået fast med illustrationerne til Carit Etlars og B.S. Ingemanns historiske romaner, hvor det karakteristiske ved illustrationerne var deres evne til at levendegøre personer og handling for læseren. Både stilistisk, indholdsmæssigt og koloristisk kan S.' værker tilskrives traditionen på Akademiet i slutningen af 1800-tallet.

Education

I malerlære 5 år, svend; dimitt. fra C.N. Overgaard; Kunstakad. Kbh. (Fr. Vermehren, Jul. Exner og Carl Bloch) 1887-90; samtidig malersvend på en skiltefabrik.

Travels

Occupations

Scholarships

Neuhausens Ekstrapr. 1895.

Exhibitions

Charl. Forår 1892-1922; KE 1904; Almänna konst- och industriutst., Sth. 1897; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1923. Separatudstillinger: Bergenholz Kunsthdl., Kbh. 1920 (s.m. Axel Birkhammer); Binger, Kbh. 1934.

Artworks

Udsigt over Gudenådalen ved Bjerringbro (udst. 1892); Landskab med mølle og køer (1893, Nordjyll. Kunstmus.); Køer i det fri (1895, Neuhausens Ekstrapr.); Fra de danskes udfald på Amager 10.10.1658 (udst. 1902); Gæssene drives hjem (1906); Op fra vandingsstedet (udst. 1915); Kalve ved hegnet (1917, Randers Kunstmus.); Varm sommerdag (udst. 1920); Landskab med kvæg (1922); Høstbillede (Bornholms Mus.); Frihavnen (tusch, Handels- og Søfartsmus., Kronborg). Altertavler: Den vantro Thomas (1896, Sions K., Kbh.); Den korsfæstede (1902, Brorsons K., Kbh.); Jesus helbreder den døvstumme (ca. 1905, Svostrup K.); Kommer hid til mig (Bjerringbro K.); samme motiv (Dover Filialk., Rye Stationsby); Den gode Hyrde (Vejerslev K.); endv. i Lemming K. (1905); Kapernaumsk., Kbh.; Ferring K. (1912); Billum K. Illustrationer: Bl.a. Carit Etlar: Skrifter, I-XIII, 1898- 1902; Gøngehøvdingen, 1903; Mine kæreste fortællinger, I- III, 1906; Bjørneæt, 1909; B.S. Ingemann: Historiske romaner, I-IV, 1913; ill. til bogserier: Børnenes Bogsaml., fra 1896; Børnevennens Bibl., fra 1900; Børnenes Bøger, fra 1903; Børnenes Bibl., fra 1909; adsk. børnebøger; tegn. i Ill. Tid. fra beg. af 1890erne samt i børnebl., julehefter og folkelige skr.; anskuelsesbilleder og bibelske billeder til skoler; grafik i Kobberstiksaml.

Literature

Da. Ungdom 4.1.1908 (Erik Spur); Nat.tid. 27.5.1923; Ekstrabl. 28.5.1923; Silkeborg Venstrebl. 28.5.1923; Pol. 29.5.1923; Skanderborg Amtsavis 6.6.1923 (Sig. Kristensen); samme i: Folkeskolen 14.6.1923; Inger Simonsen: Den da. børnebog, 1942; Alfred Steffensen i Kunsthandlerbl., juni 1945, 3, 18-20; Berl.Tid. 2.12.1966 (Erik Spur); Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983, 117, 129, 151-54, 191.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.