Carl Wentorf

Weilbach information

Genealogy

Wentorf, Carl Christian Ferdinand, 1863-1914, maler. *25.4.1863 i Kbh., ?24.11.1914 smst., urne smst. (Vestre). Forældre: Snedker Heinrich Carl Friedrich W. og Cæcilia Juditha Juliane Wandschneider. ~1° 18.4.1890 i Kbh. med Alma MargretheNathalie Quist, *28.9.1861 smst., ?24.9.1913 smst., datter af snedkerm. Hans Jacob Q. og Frederikke Wilhelmine Augusta Würck. Ægteskabet opl. ~2° 30.4.1910 i Kbh. med Emma Mathea Nielsen, *21.9.1865 i Ejstrup, Harte Sogn, ?9.5.1935 i Kbh., datter af hjulmand, senere karetmager Christian N. og Rasmine Karoline Amalia Rasmussen.

Biography

Carl Wentorf skabte sig et bemærkelsesværdigt navn, især i begyndelsen af sin karriere. Han var således med i alle de betydende udenlandske udstillinger, danske kunstnere deltog i fra 1888 til århundredskiftet. Derefter var han ofte gæst på tyske udstillinger. Født i jævne kår skaffede han sig først en grundig håndværksmæssig uddannelse, hvor specielt de litografiske færdigheder har haft betydning for detaljerigdommen i hans malerier. Støttet bl.a. af Kunstakademiet var det ham muligt at rejse adskillige gange til udlandet. De eksakte ruter og mål kendes ikke, men han var i hvert fald i Tyskland, Holland og Italien, sandsynligvis Belgien, og i Frankrig. Men det var den tilbageskuende kunst, det gamle maleriske håndværk, der fangede hans interesse. En vis påvirkning fra socialrealismen mærkes i billederne fra Radsten Hospital, men blandet med den hjemlige tradition fra Frederik Vermehren. Kontakten til Gustav Vermehren bragte ham ind i kredsen omkring Foreningen for national Kunst. Malerisk var W. konservativ, om han var det i holdningsmæssig henseende er mindre sikkert. En række portrætopgaver løste han med stor akkuratesse, sans for miljøet samt i visse tilfælde med et stænk af godmodig ironi.

Education

Litograflære i Tegner & Kittendorffs litografiske inst. 5 år; Kunstakad. Kbh. juni 1881, afg. jan. 1887.

Travels

Bl.a. til Paris 1890, 1892, 1896; Holland og Paris 1900.

Occupations

Medl. af udst.kom. ved Charl.borg 1899-1905; af juryen til Den balt. Udst., Malmö 1914; af best. for Foren. for nat. Kunst.

Scholarships

Akad. 1890, 1892, 1900; Bielke 1894-95; Ancker 1896; Årsmed. 1901; guldmed., München 1901; Serdin Hansens Pr. 1907.

Exhibitions

Charl. Forår 1886-94, 1896-1914; Nord. Kunsudst., Kbh. 1888; verdensudst., Paris 1889; Chicago 1893; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; Berlin 1895-96; Raadhusudst., Kbh. 1901; Glaspalast, München 1901, 1909, 1913; Grosse Berliner Kunstausstellung 1907, 1910; KE 1907-09; Landsudst., Aarhus 1909; Foren. for nat. Kunst 1912 (retr.), 1926, 1950, 1960; Den balt. Udst., Malmö 1914; Lægeportrætter, Charl.borg 1922; Hvad Forum udelod, Charl.borg 1931; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Kunstnerportrætter, Charl.borg 1977. Auktioner: 6.2.1899, 26.10.1915 (dødsbo).

Artworks

Fra Trøstens bolig i Radsted på Lolland (1890, Hirschsprung); Fra Radsted Hospital (1891, Storstrøms Kunstmus.); Under gudstjenesten i en kirke på Amager (1891-92, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af tømrermester Harald Olsen (årsmed., 1901); Portræt af Niels R. Finsen (1904-06); Radsted Hospital, eksteriør (1902, Storstrøms Kunstmus.); Portræt af tømrermester, etatsråd G.F. Bock, siddende (1903, Kbh. Bymus.); Portræt af fru Bock (1903, smst.); Posten bringer brev (Serdin Hansens Pr. 1907); Portræt af Niels Bauditz (1910, Fr.borgmus.); Portræt af Charles Kjerulf.

Literature

Pol. 1.2.1912 (N. Lützhøft); Berl.Tid. 25.11.1914 (G. Vermehren); Da. Kunst, nr.5, 1915; nr.91, 1951; nr.99, 1961; Grete Zahle: Maleren Peter Hansen, 1984, 119.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.