Anette Abrahamsson

Weilbach information

Genealogy

Abrahamsson, Anette Margaretha, *1954, maler. *6.5.1954 i Norrköping, Sverige. Forældre: Sælger Kurt Erland A. og fabriksarbejder Gull-Britt Margaretha Hörnestam. Ugift.

Biography

Anette Abrahamsson trådte frem som ung, vild maler på udstillingen Kniven på hovedet 1982. I de første år var hun optaget af det fortællende, og et af hendes første temaer var dyr, som Vinden blæser og jeg har dræbt tre ulve I og II afgiver gode eksempler på. A. arbejdede i 1982 også med rollespil mellem mand og kvinde, i f.eks. Surfing bird, 1982, her på et erotisk plan, hvor der kredses om forførelsessituationen. Parallelt med og i forlængelse af disse billeder har A. beskæftiget sig med mytologiske kvinderoller. Det mest kendte eksempel er Salome, 1982, hvor den bibelske Salome med Johannes Døberens hoved i hænderne optræder i rollen som både forfører og offer. I 1983 begyndte A. at male portrætter af mytologiske mandsroller, f.eks. Odin og Tor, begge fra 1983. Og i Where have all the Japanese gone. Portrait of a Samurai, 1983 forbandt hun den japanske samurai med slageren Where have all the flowers gone af Pete Seeger på en let ironisk måde. Et femte tema i A.s produktion er dans, der kulminerede i Soul-Corner fra 1983. Det refererer til afroamerikansk populær dansemusik og viser en anonym figurmasse, der slynger sig ud og ind i hinanden. Dette og flere andre af A.s malerier er inspireret af det vestberlinske heftige maleri, især af Helmut Middendorf. I 1984 ændrede A.s maleri sig afgørende. I Landskab forsøgte hun at opløse de tidligere store farveflader ved at lade malingen løbe. Man mærker inspirationen fra et amerikansk billedsyn, f.eks. fra Mark Rothkos meditative landskabskunst. Men A. forholder sig i lige så høj grad til sin egen svenske baggrund. Nostalgia fra 1984 er en naturiscenesættelse, hvor de sorte trekanter kan aflæses som bjerge med den svenske natur som referenceramme. Efter maleriet The Age of Brass fra 1985 forsvandt figurationen næsten. A. vil ikke længere fortælle historier, hellere fastholde beskueren i en psykisk spændt og drømmeagtig atmosfære. Ironien og klicheen fra de tidlige billeder er afløst af eksperimenter med det rent maleriske.

Education

Kunstakad. Kbh. (Hein Heinsen) 1978- 83.

Travels

Mexico 1980; USA 1983; Spanien 1992.

Occupations

Lærer på Malmö Konstskola Forum.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1987; Bielke 1987; Akad. 1989; Ny Carlsbergfondets Udlands-stip. 1991.

Exhibitions

Sven Dalsgaard og 26 af hans elever, Dronninglund Kunstcenter 1979; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Kniven på hovedet, Tranegården 1982; Transit II 1982; Græsset malker koens ben, Værkstedet Værst, Kbh. 1983; Anette Abrahamsson. Dorte Dahlin. Nina Sten-Knudsen, Gal. Specta, Århus 1983; Uden titel, De unge vilde, Aarhus Kunstmus. 1983; Furious, Skånska Konstmus. 1983; Ungt måleri i Skåne, Gal. Nordquist, Malmø 1983; Østersøbien., Rostock 1983; De danske, Kulturhuset, Sth. 1985-86; Exil, Norrköpings Konstmus. 1986; Impulser, Trapholt 1987; Sydnytt, Malmö Konsthall 1987; Peir dönsku villtu, Nordens Hus, Reykjavik m.fl. 1987; Til Sven, Gal. Ægidius, Randers 1989; Neoscandia, Borås Konstmus. m.fl. 1990; Nord. Art Exhib., Charl.borg 1990. Separatudstillinger: Rådskælderen, Charl.borg 1979, 1980; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1981; Linköpings Länsmus. 1983; Gal. 16, Sth. 1984; Gal. Sankt Olof, Norrköping 1984, 1988; Gal. Nørballe, Kbh. 1984; Gal. Specta, Århus 1985; Gal. Bernhardsson, Malmö 1986; Gal. 29, Växjø 1986; Gal. Jespersen, Odense 1986; Gal. Clemens, Århus 1987; Gal. Brandts Pakhus, Kbh. 1988; Gal. Gari, Kbh. 1988; Gal. Leger, Malmö 1991; Gal. Engström, Sth. 1992.

Artworks

Venus (1983, Aarhus Kunstmus.); Ulvetider (1983, Rønde Gymn.); Judith halshugger Holofernes (tolkning af Artemisia Gentileschis maleri) (1983, Storstrøms Kunstmus.); Alolejos de la noche (1983, Horsens Kunstmus. Lunden); When we are together (1984, Norrköpings Konstmus.); Afrika (1989, smst.); The Bird (1985, Horsens Kunstmus. Lunden); Uden titel (1985, Horsens Rådhus); Foran ritualet (1986-87, Stat. Kunstfond).Udsmykninger: Sydkraft, Malmö (1985); HT- bus (1988); Svärtinge Sk., Norrköpings Komm. (konk. udskrevet af Norrköpings Konstmus. 1989). Bøger: Hunt/Hunted, Billedbog nr. 3., Bibliotek Burlesk 1983; A.A. Dorte Dahlin. Nina Sten-Knudsen, Gal. Specta 1983; Stars, Hire Your Fires!, smst. 1985; A.A.: Malerier/Paintings, Gal. Gari 1988.

Literature

Bent Petersen i: Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Jens Erik Sørensen i: De Danske, 1985, 178f,191; Else Marie Bukdahl i: Northern Poles 1986, 392, 396, 402, 405; Annemette Fogh og Eva Pohl: De unge vilde malere, 1987, 5, 32f; Fr. Stjernfelt og P.E. Tøjner: Billedstorm, 1989. Tidsskrifter: Else Marie Bukdahl i: Kalejdoskop, 5/6, 1982, Åhus (Sverige) 1983, 2-7; Kasper Monrad i: Politisk Revy, 445, sept. 1983; Hellen Lassen i: Audhumla, Nordisk Kulturtidskrift 2, 1983, 17; Kurt Børge Simonsen i: Sidegaden 6, 1983, 17; Cras XXXIII, 1983, 52-53; Ane Hejlskov Larsen i: Limbo 2, 1984, 29-31 (interview); Lennart Gottlieb i: Semiotik 7-8, 1984, 71-75; Susan Ortvig Hansen i: Silau, Skrifter fra Inst. for Litteraturhist., Aarhus Univ., 18, 1984, 58.

Author: Ane Hejlskov Larsen (A.H.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.