Georg Achen

Weilbach information

Genealogy

Achen, Georg Nicolai, 1860-1912, maler. *23.7.1860 i Fr.sund, ?6.1.1912 på Fr.berg (urne på Bispebjerg Kgrd.) Forældre: Købmand i Assens, senere apoteker i Fr.sund og Hillerød Eggert Christoffer A. og Johanne Georgine Wilhelmine Cecilie Tryde. ~25.4.1886 på Fr.berg med Ane Cathrine Elisabeth Thiele, *13.7.1857 i Kbh., ?4.10.1919 på Fr.berg, datter af bogtrykker Johan Rudolph Just Felix T. og Hanne Jacobine Scheel.

Biography

Georg Achen orienterede sig efter akademitiden inden for den franskinspirerede naturalisme, bl.a. via impulser fra P.S. Krøyers undervisning på Kunstnernes frie Studieskole. Mødet med den franske samtidskunst i Paris 1886 ansporede yderligere til at lukke lyset og en renere kolorit ind i landskabsbillederne, der i flere tilfælde har impressionistisk karakter. A. beskæftigede sig primært med landskabsmaleri i 1880erne, men efter betydelig kritikerros 1890 blev A. i de følgende årtier en af landets mest søgte portrætmalere. De mange portrætbestillinger bar ofte præg af at være pligtarbejder udført i tidens mere mondæne smag, men i portrætter af familie og venner findes anderledes kunstnerisk engagement og fordybelse i det rent maleriske. Her og i flere interiørbilleder med en rygvendt kvindeskikkelse fornemmes indflydelsen fra kunstnervennen Vilhelm Hammershøi i fokuseringen på det enkle og monumentale i en asketisk motivverden og ved anvendelsen af en overvejende rosa, grå og brunlig kolorit. Trods succes som portrætmaler og tillidshverv inden for den etablerede kunstinstitution sluttede A. sig 1897 til Den frie Udstilling. Måske i erkendelse af, at denne ikke længere var synonym med det alternative og rebelske men efterhånden et anerkendt forum, hvor andre Charlottenborgmalere havde fundet hen. Modviljen fandtes dog stadig blandt A.s potentielle og overvejende konservative kunder og bl.a. i konsekvens heraf forlod han sammenslutningen i 1902 og vendte tilbage til Charlottenborg. A.s samlede produktion kan synes begrænset. Det skal nok især tilskrives en skrøbelig psykisk konstitution med flere alvorlige kriseperioder og medfølgende inaktivitet. Johanne Buhl, kunstnerens datter, skænkede i 1971 en stor del af A.s værker og privatsamling til Kulturhistorisk Museum i Randers, De Buhlske Stuer.

Education

Schneekloths Sk. (N.C. Kirkegaard som tegne- og privatlærer); elev af Vilhelm Kyhn som forb. til Kunstakad. Kbh. 1876; i lære som dek.maler hos malerm. Schmiegelow 1877; svend 1880; Kunstakad. Kbh., jan. 1877-83; Kunstn. frie Studiesk. (P.S. Krøyer) vinterhalvår 1883-84, 1884- 85.

Travels

Letland, Skt. Petersborg, Finland, Stockholm 1883; Paris og Tyskland 1886; Rom og Paris 1888-89; Holland, Belgien og England 1893.

Occupations

Medl. af Akad. Plenarforsaml. 1890-96 og Akad.rådet 1893- 96.

Scholarships

Mention Honorable, Paris 1889, 1900; samme Berlin 1891; Thorvaldsens Med. 1890; guldmed. af 2.kl. i München 1892; korresp. medl. af Münchener Secession s.å.

Exhibitions

Charl. Forår 1883-95, 1898, 1903-12; Den frie Udst. 1896- 1901 (medl. 1897); KE 1905, 1907, 1909, 1911; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; verdensudst., Paris 1889; Chicago 1893; Paris 1900; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; München 1892; smst. 1895; Nord. Kunstausst., Lübeck 1895; Konst- och Industriutst., Sth. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901; Nord. Kunstausst., Krefeld 1902; Landsudst., Århus 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942 (jub.udst.); Charl.borg gennem 100 år, Charl.borg 1957. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1902; G.A., maler og samler, Randers Kunstmus. 1987. 1.11.1915 (efterladte arb.).

Artworks

Selvportræt (1876, De Buhlske Stuer, Randers); Modelfigur (ca. 1880, Randers Kunstmus.); Allé i Søndermarken (1889, De Buhlske Stuer, Randers); Forfatterinden Amalie Skram (1890, smst.); Johanne Achen, kunstnerens moder (1890, Thorvaldsens Med., Stat. Mus. for Kunst); Maleren Karl Jensen (1890, Hirschsprung); Vilhelm Hammershøi (Fr.borgmus., portrætskitse benyttet til altertavlen Den gode hyrde fra 1892, tidl. i Lem K.); Interiør med kunstnerens hustru og barn (1892, Stat. Mus. for Kunst); Professorinde Bindesbøll (1893, Randers Kunstmus.); Provst E. Høyer Møller (1894, Fr.borgmus.); Vilh. Beck (1895, smst.); Karl Mantzius (1896, smst.); Johanne (1896, De Buhlske Stuer, Randers); Læsende dame (1897, Ribe Kunstmus.); Fra kløften ved Bækkelund (1900, Nordjyll. Kunstmus.); Det gule chatol (1901, Fyns Kunstmus.); Drømmevinduet i det gamle Liselund Slot (1903, Aarhus Kunstmus.); Sengen i "Lisas soveværelse". Liselund (1904, De Buhlske Stuer, Randers); Komponisten Johan Svendsen (1908, Det kgl. Teater); Martssol, Lindevangen (1911, De Buhlske Stuer, Randers); fl. arb. i De Buhlske Stuer, Randers; Randers Kunstmus.; Aarhus Kunstmus.; Hirschsprung; Medicinsk-Hist. Mus.; Teatermus.; Kobberstiksaml.; Fr.borgmus.; Varde Mus; Museum Krefeld; Nat.mus., Sth.

Literature

Knud Søborg i: Ill. Tid., 1901-02, 263-65; Berl. Aften 15.3.1902; Pol. 17.3.1902; Danm. Malerkunst, 1902-03, II, 87, 90, 101; Ill. Tid. 1911-12, 189; Pol. 9.1.1912 (nekr.); Johanne Achen: Nogle Minder fra min Barndom, 1912; Pol. 30.10.1915; Jürgen Ostwald og Renate Paczkowski i: For hundrede år siden, Danm. og Tyskland 1864-1900, Modstandere og Naboer, II, Stat. Mus. for Kunst 1982, 157, 179; Finn Terman Frederiksen i: G.A., maler og samler, Randers Kunstmus. 1987; samme i: De Buhlske Stuer, En kunstsaml. i Randers, 1989; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.