Claus Berg

Artworks

Gravsten over kong Hans, dronning Christine og prins Frants til Gråbrødrek., Odense (o. 1513, nu i Skt. Knuds K. smst.); fløjaltertavle til Gråbrødrek., Odense (o. 1515-efter 1521, nu Skt. Knuds K. smst.). Tilskrivninger: Mindetavle over prins Frantz, ?1511, til Gråbrødrek., Odense (nu Skt. Knuds K. smst.); 5 våbenskjolde fra stole i gravkoret smst., (Nat.mus., Kbh.); fløjaltertavle i Vor Frue K., Århus; malet antemensale i Skovby K., nær Bogense; fløjaltertavle i Sanderum K., (efter 1509, med ældre figurer); malet altertavle i Vejlby K. nær Middelfart (1511); fløjaltertavle i Bregninge K., Ærø; altertavle i Tranderup K., Ærø; fløjaltertavle i Tirstrup K. (1522, et fløjmaleri nu i Nat.mus., Kbh.); fløjaltertavler i Voldby K.; og Hornslet K. (med ældre alabasterfigurer); Madonnafigur fra altertavle, Sandager K.; Himmelkroningsgruppe fra altertavle, Vindinge K., nær Nyborg; 3 helgenfigurer smst; Himmelkroningsgruppe fra ukendt tavle (Glyptoteket, dep. Nat.mus., Kbh.); Smertensmand i Løgumkloster K.; Skt. Lucas maler Madonna fra altertavle i Diernisse K.; Laurentiusfigur, Nr.Broby K.; Anna selvtredje og Nådestol, figurer fra tavle i Hornbæk K., Nordjyll.; korbuekrucifiks i Sorø K. (1527); krucifiks i Vindinge K.; Maria og Johannes fra korsfæstelsesgruppe i Vindinge K. (Nat.mus., Kbh.); Maria og Johannes fra korsfæstelsesgruppe (Vestsjæll. Kunstmus.); korsfæstelsesgruppe fra Holme Kloster (Brahetrolleborg K.); krucifikser i Fjenneslev K.; Vejlby K., nær Middelfart, og Skamby K.; bisp Ivar Munks gravsten, Ribe Domk.; altertavle i Köpinge K., Västmanland, Sverige; prædikestol i Thurø K.; altertavle i Lanken K., Mecklenborg; 11 apostelfigurer i Güstrow Domk., smst.; altertavle i Wittstock K., Brandenburg. Tilskrevne kalkmalerier: I Bregninge K., Ærø (1513); på midtskibets piller i Ribe Domk. (o.1525).

Author: Ulla Haastrup (U.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.