Vilhelm Bissen

Weilbach information

Genealogy

Bissen, Christian Gottlieb Vilhelm, 1836-1913, billedhugger. *5.8.1836 i Kbh., ?20.4.1913 smst., (urne på Bispebjerg Kgrd.) Forældre: Billedh. Hermann Wilhelm B. og Emilie Hedevig Møller. ~1° 12.9.1861 i Lyngby med Johanne (Hanne) Vilhelmine Michelsen, *13.2.1836 i Nakskov, ?29.7.1862 i Rom, datter af kateket, senere sognepræst og provst Marcus Christian Vilhelm M. og Frederikke Vilhelmine Faber. ~2° 16.10.1867 i Kbh. med Anna Vilhelmine Bruun, *24.3.1830 smst., ?30.12.1905 smst., datter af premierløjtnant, senere kommandørkaptajn Palle Christian B. og Elisabeth Crone.

Biography

Vilhelm Bissen var opdraget i traditionen fra Thorvaldsen. Det var derfor naturligt, at han førte faderens værksted videre og fuldendte en række af dennes bestillinger, til dels på grundlag af eksisterende originalmodeller. Også i sin lærervirksomhed videreførte han Thorvaldsen-traditionen. Omkring 1880 skete der under indflydelse af den franske naturalisme et nybrud i Bissens kunst. Han indførte som den første i Danmark den direkte naturalistiske iagttagelse i sit formsprog og kom derved til at præge en hel generation af unge billedhuggere. Betydeligst blandt de naturalistiske værker er en serie stående kvindeskikkelser Dana?de, Jægerinde, Pottemalerske, Atalanta, samt en række kendte personligheder i samtidig dragt C.C. Hall, Grundtvig, Caroline Amalie. Roen og harmonien i disse arbejder vidner dog om en grundfæstet klassicistisk holdning bag de ydre moderne kendetegn.

Education

Modtog sin første og grundlæggende udd. i faderens værksted fra han var 16-17 år; opt. på Kunstakad. Kbh., 1. frihåndskl. febr. 1853; lille sølvmed. 1856 for en modelfigur.

Travels

Rom nov. 1857-63; i Danm. juni-okt. 1860, maj-aug. 1861, sept.-okt. 1862, i Caprera for at modellere Garibaldi jan. 1861; Italien aug. 1866-juni 1867 (i Carrara for at studere marmorteknik og i Rom); Italien okt. 1867-marts 1868; Paris vinteren 1878-79.

Occupations

Medl. af Akad.rådet marts 1887; prof. i billedh.kunst okt. 1889-okt. 1908; Kunstakad. Kbh. direktør 1902-05 og 1906-08 (i Otto Baches sted); medl. af Gall.kommissionen (i Julius Langes sted) 1897-1901; af Charl.borgs udst.komité 1888-90; af Thorvaldsens Mus. best. 1901-13.

Scholarships

Akad. 1866, 1867; Ancker 1867; Treschow 1887. Neuhausens Pr. 1859; Eibeschütz, Pr. (halv pr.) 1866; medl. af Kunstakad. Kbh. febr. 1871; guldmed. af 2. kl. i Berlin 1891; med. Chicago 1893.

Exhibitions

Charl. Forår 1857, 1859-61, 1863, 1866, 1868-70, 1875, 1877- 85, 1888-93, 1896, 1898, 1900-01, 1905-10, 1912-13; Charl. Eft. 1908-10; Nord. Udst., Kbh. 1867, 1883, 1888; verdensudst. London 1862, Paris 1867, 1889, Chicago 1893, Paris 1900; Internat. Kunstaust., Berlin 1891; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1952.

Artworks

Ungdomsarbejder: En nøgen dreng, der sidder og meder (bronzestatuette 1856 Stat. Mus. for Kunst); Buste af Garibaldi (modell. Caprera 1860, marmor 1861 Glyptoteket); statuette af samme (gips 1861 smst.); Merkur som dreng danner staven (statue udst. 1877, marmor 1879 Hirschsprung, gent. 1902 Glyptoteket). I fortsættelse af faderens værksted: Fuldførte Frederik VIIs rytterstatue på Chr.borg Slotsplads (opst. 1873, udkast Fr.borgmus.); forstørrelser efter faderens originalmod. til off. monumenter, f.eks. A.S. Ørsted (statue opst. 1902 Ørstedsparken, Kbh.); L.N. Hvidt (buste opst. 1877 smst.); H.N. Clausen (buste opst. 1880 Frue Pl. Kbh.); J.N. Madvig (buste opst. smst. 1887): N.L. Høyen (buste opst. 1898 Stat. Mus. for Kunst, indg.partiet). Egne monumenter, statuer: Grev C.E. Frijs (opst. 1874 Frijsenborg); H.C. Ørsted (udst. 1885, Oxford Univ.); C.C. Hall (opst. 1890 Søndermarken); N.W. Gade (skitse i voks Glyptoteket; bronze opst. 1897 Skt. Annæ Pl., Kbh., flyttet til Østre Anlæg 1954); J.C. Jacobsen (opst. 1897 ved Carlsberg Laboratorium, udk. Fr.borgmus.); Ludvig Holberg (forsk. udkast Glyptoteket, bronze opst. 1898 Sorø Akad.); Christian IV (opst. 1900 Nyboder, Kbh.); H.W. Bissen (bronze opst. 1901 ved Stat. Mus. for Kunst). Egne monumenter, buster: A.D. Jørgensen (originalmodel 1899 Fr.borgmus., bronze rejst 1901 ved Landsark. for Sjæll.); Christian IX (opst. 1908 anlægget, Skive); H.G. Zeuthen (marmor Danm. Tekn. Mus.); C. Christiansen (bronze 1905 smst.); N.C. Steenberg (marmor smst.); Japetus Steenstrup (opst. 1898 Frue Pl., Kbh.). Naturalistiske hovedværker (statuer): Dana?de (marmor Aarhus Kunstmus., 1883 Glyptoteket); En pottemalerske (udkast 1881 Hirschsprung, originalmodel s.å. Fyns Kunstmus., marmor 1883 Nivaagaardsaml., marmor 1888 Stat. Mus. for Kunst, marmor 1889 Ateneum, Helsinki); Nymfen Echo (udst. 1883); En jægerinde (1890, originalmodel Fyns Kunstmus., bronze 1891 Stat. Mus. for Kunst); En dame, Emilie Marie Rovsing (marmor 1893 Stat. Mus. for Kunst, mindre gent. i brændt ler 1894 Aarhus Kunstmus.); Atalanta stående med guldæblet i hånden, overvundet i væddeløbet med Hippomenes (originalmod. 1891 Storstrøms Kunstmus., marmor udst. 1893, Stat. Mus. for Kunst); enkedronn. Caroline Amalie (udst. 1893, udkast Fr.borgmus., bronze opst. 1896 Rosenborg Have); En malkepige (udst. 1905, bronze Landbohøjsk. Have); Absalon (rytterstatue, udkast Aarhus Kunstmus., bronze opst. 1902 Højbro Pl., Kbh.); En yngling til hest (opst. 1903 V. Boulevard, Kbh., flyttet til Rødkilde Pl. 1965). Andre større værker: Tubal-Kain (udkast 1880 Aarhus Kunstmus., udst. 1881, opst. i bronze 1893 ved Sølvg.); Dreng med en skildpadde (mod. 1882, bronze 1883 Glyptoteket); Hygieia (kvindefig. til H.W. Meyers monument opst. 1898 Strandboulev., Kbh.; flyttet til Juliane Mariesv., Kbh. 1957); model til Absalon på Kbh. Rådhus facade (drevet kobber, opst. 1901). Buster: H.W. Bissen (originalmodel 1860 Glyptoteket, marmor 1889 smst.); Christian IX (marmor 1897 Stat. Mus. for Kunst); Niels Finsen (udst. 1901, originalmodel Varde Mus.). Desuden: Figur- og dyrestatuetter i brændt ler, voks og bronze i forsk. off. saml.

Literature

N.L. Høyen i: Ill. Tid., 1863, 257f; Carl Hartmann smst. 1895, 689-92; F. Beckett smst. 11.5.1913, 393-95; Jul. Lange: Billedkunst, 1884, 501-04; Tidsskr. for Kunstindustri, 1897, 117, 213; 1898, 104, 111; Arch., 1902-03, 113-15; Pol. 1.8.1894 (Emil Hannover); 5.8.1906 (samme); 22.4.1913 (N. Lützhøft); 28.11.1952 (Otto Mackeprang); Vilh. Bergsøe: Eventyr i Udlandet, 1905, 208-10; Beckett og Hendriksen: Kbh. Raadhus, 1908; Sig. Müller i: Højskolebl., 1913, 591-96; Nat.tid. 21.4.1913 (Th. Faaborg); Berl. Tid. 21.4.1913 (Sig. Müller); 22.4.1913 (samme); 21.2.1915 (L. Brandstrup); København 22.4.1913 (af elever); 26.4.1913; P. Johansen i: Akad.s Aarsberetn. 1913-14, 1914, 15-17; Oscar Bloch: H.V. Bissen og hans Hjem, 1927; Johs. V. Jensen: Form og Sjæl, 1931; Rik. Magnussen: Billedhugger-Minder, 1933, 52-76; Sig. Schultz i: Danske i Paris, II, 1938; Charlotte Christensen i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 1974, 59-78; Bo G. Wennberg: French and Scandinavian Sculpture in the Nineteenth Century, Sth. 1978, 35, 49f, 68, 107, 172. Auktion: 23.2.1915. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.