Vilhelm Bissen

Literature

N.L. Høyen i: Ill. Tid., 1863, 257f; Carl Hartmann smst. 1895, 689-92; F. Beckett smst. 11.5.1913, 393-95; Jul. Lange: Billedkunst, 1884, 501-04; Tidsskr. for Kunstindustri, 1897, 117, 213; 1898, 104, 111; Arch., 1902-03, 113-15; Pol. 1.8.1894 (Emil Hannover); 5.8.1906 (samme); 22.4.1913 (N. Lützhøft); 28.11.1952 (Otto Mackeprang); Vilh. Bergsøe: Eventyr i Udlandet, 1905, 208-10; Beckett og Hendriksen: Kbh. Raadhus, 1908; Sig. Müller i: Højskolebl., 1913, 591-96; Nat.tid. 21.4.1913 (Th. Faaborg); Berl. Tid. 21.4.1913 (Sig. Müller); 22.4.1913 (samme); 21.2.1915 (L. Brandstrup); København 22.4.1913 (af elever); 26.4.1913; P. Johansen i: Akad.s Aarsberetn. 1913-14, 1914, 15-17; Oscar Bloch: H.V. Bissen og hans Hjem, 1927; Johs. V. Jensen: Form og Sjæl, 1931; Rik. Magnussen: Billedhugger-Minder, 1933, 52-76; Sig. Schultz i: Danske i Paris, II, 1938; Charlotte Christensen i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 1974, 59-78; Bo G. Wennberg: French and Scandinavian Sculpture in the Nineteenth Century, Sth. 1978, 35, 49f, 68, 107, 172. Auktion: 23.2.1915. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.