Lene Adler Petersen

Weilbach information

Genealogy

Adler Petersen, Lene, *1944, maler, grafiker og tegner. *13.1.1944 i Århus. Forældre: Damefrisørm. Henning Adler P. og Ebba Augusta la Cour. ~7.11.1969 i Kbh. med billedh. Bjørn Nørgaard Sørensen, *21.5.1947 i Kbh., søn af teknisk ass. Jørgen N. S. og Betty Olivia Schæffer.

Biography

Lene Adler Petersen afbrød det traditionelle uddannelsesforløb, da hun sammen med Bjørn Nørgaard 1969-71 producerede en række Super 8 mm film. A. indgik i disse år i en række eksperimenter med alternativ billedskaben, bl.a. i det kollektive ABCinema. Centralt placeret inden for Eks-skolen arbejdede A. i de følgende år med aktioner, film, materialebearbejdninger, tidsskrifter samt eksperimenter med kollektive livs- og arbejdsformer. I samarbejde med Bjørn Nørgaard udførte hun en række aktioner i en poetisk, ceremoniel, rituel, til tider religiøs form. I 1971 udvidedes kollektiviteten ved samarbejde med slumstormerne, bl.a. om et silketrykkeri i Nordstjernen i København og besættelsen af Livø sammen med Bjørn Nørgaard og 25 andre. Af disse eksperimenter udsprang Eks-skolens trykkeri, som A. var medstifter af, og hvis hovedformål var at skabe en fælles arbejdsplads, som gjorde dagligdagen til et ritualbillede. I denne periode var A. desuden medredaktør af en række tidsskrifter, mens privat kunstudøvelse var næsten bandlyst. Værkerne udgik fra Eks-skolens trykkeri i form af fælles tryk, plakater og tilrettelæggelsesesopgaver. Sin første separatudstilling havde A. i 1974 i Danner Galleriet, hvor hun udstillede en række tegninger og collager. A. arbejdede på samme tid sammen med feministiske kunstnere om kollektive udstillinger, spontane aktioner m.v. Da gruppen Arme & Ben dannedes i forlængelse af Eks-skolen, deltog A. i en række udstillinger, hvor kunstnerne i sædvanlig kollektiv ånd inddrog de benyttede rum med fælles og individuelle manifestationer. A. markerede sig som individuelt arbejdende billedkunstner med få tilløb først fra slutningen af 1970erne. En vigtig begivenhed var udgivelsen af billedværket Tag en sten op i 1977, hvor A. samlede omkring 300 af sine tegninger i bogform. Tegningerne er ofte hele serier, hudløse, karikerende, kapriciøse udforskninger af bestemte tilstande, ledsaget af korte sentenser. Kobberstiksamlingens udstilling Spredninger anslog et af A.s temaer fra midten af 1970erne til begyndelsen af 1980erne. I billederne fungerer spredningen, med naturens store komplekse spredning som udgangspunkt, efter bestemte principper. Til at illustrere dette princip brugte hun tilfældige ting, tændstikker, clips, ris, papir osv. Disse strukturer gøres tilstræbt naturgivne og tilfældige, en videreudvikling af den forudgående periodes materialeundersøgelser. Da store, nyekspressionistiske manifestationer i 1982 brød igennem i de vigtigste kunstcentre, var A. i New York, og man så snart påvirkning heraf. Formaterne blev pumpet op og farven brugt næsten eksplosivt med voldsom udtryksstyrke. Ekspressiviteten sås også i tegningerne, som blev mere dramatiske med stærkere kontraster mellem lyst og mørkt. Som noget nyt udstillede A. glacerede figurer og høje, keramiske krukker i organiske former, der blev videreudviklet i årene 1983-90, inspireret af ophold i Mexico, Spanien og Indonesien, og som kulminerede i serierne Krukken som transportmiddel I og II, legemsstore krukker i gips og bronze. De store udsmykningsopgaver var A.s hovedindsats i 1980erne. Blandt de vigtigste er den keramiske udsmykning Odysseus' fristelser, 1982, en stor fællesopgave i Arme & Ben regi på Tørring Gymnasium. A.s indsats består af to vældige, kraftfulde pilastre og en dørportal med geometriske elementer og organiske former. Året efter arbejdede hun på Dansk Sygeplejeråds kursuscenter med en kombination af keramiske felter og malerier, i 1988 i foredragssalen på Horsens Rådhus med en kæmpemæssig keramisk stregtegning brændt med rakuteknik, der giver farven et metallisk skær. Hovedværket Urhavet er en kolossal, malet tegning, fuldendt i 1986 i bassinrummet på Københavns Amtssygehus i Herlev. Væggen er en beskrivelse af Urhavet i forskellige blå nuancer med sorte og gule partier. A. søger at skabe fornemmelse af vægtløshed ved den lange bølgende bevægelse, hvor menneskefigurer hvirvler i et dynamisk vandkosmos, en virkning, der forstærkes ved genspejlingen i vandoverfladen. Efter denne æteriske vision udførte A. asfaltarbejdet for DSB, Århus, Færgeterminal i 1987, holdt i rene, stærke farver i forskellige spiral- og dråbemønstre. 1989-90 arbejdedes med kulbilleder på Avedøre kraftværk. Kullet og spændingen mellem det hvide og det sorte har A. arbejdet videre med i en række tegninger på udstillingen To Områder 1992.

Education

Det jyske Kunstakad., maleri- og tegningsektionen (Niels Lergaard) 1964-66; Kunstakad. Kbh., malersk. (Egill Jacobsen) 1968- 69.

Travels

Tyskland fra 1961; Paris fra 1964; Færøerne, især Tórshavn og Eide 1975; Island 1978; N.Y. 1982; Mexico 1983; Spanien, især Pyrenæerne, Zaragozza, Sabinánigo, Aragonien, Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona 1983; Yorkshire og London 1984; Indonesien, Java, Bali, Firenze, Albisola, Venedig, Rom 1987; Etrurien 1992.

Occupations

Medstifter af og medarb. ved Eks-skolens trykkeri 1972-78; grafisk red. ved Hvedekorn.

Scholarships

Stat. Kunstfond, det 3-årige stip. 1980; Dalsgaard 1971; Irgens-Bergh 1974; Købke 1975; Villiam H. Michaelsen 1976; Thalbitzer 1978; Storm P. 1982; P.E. Bluhme 1984; Ole Haslund 1986; Slott-Møller 1989; Arthur Köpcke 1989; Søndergaard 1992.

Exhibitions

Århus Univ. Kunstforen. 1964; KP 1968; Arme og Ben, Kunstmus., Luzern 1976; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Papir, Arme og Ben II, Århus Kunstbygn. 1977; Arme og Ben på Willumsen, Willumsens Mus. 1978; Elleve unge kunstnere, Sophienholm 1978; Arme og ben IV, Tranegården 1980; Decembristerne 1982-83; Blomster til Vejle, Vejle Kunstmus. 1984; Nordanad, Mus. des Arts Décoratifs, Paris 1986; Den frie Udst. 1989-90. Separatudstillinger: Danner Gal., Kbh. 1974; Billeder til et lotteri, Tranegården 1975; Kunstforen., Kbh. 1977; Portræt af Rita fra Aarhus, Nordjyll. Kunstmus. 1980; Gal. Specta, Århus 1982-83, 1985; Spredninger, Kobberstiksaml. 1983; Gal. Hummeluhre, Århus 1991; To områder, Gal. Jespersen, Odense 1992.

Artworks

Malerier: Billede til et æg (1975, Aarhus Kunstmus.); Billede til to tændstikker (1975, smst.); Billede til en porcelænsfigur (1975, smst.); Billede til en pose (1975, Skive Kunstmus.); Billede til en vase (1975, smst.); Billede til to flødeboller (1975, smst.); Billede til en udsigt (1977, smst.); Historien (1981, Aarhus Kunstmus.); Maskinmenneske (1982, Horsens Kunstmus. Lunden); Indendøre (1982, Stat. Mus. for Kunst); Rosa Portræt, Opstilling (1990/91, Randers Kunstmus.); Talbilleder (1991, smst.). Keramik: Krukke til Aragonien (1983, Horsens Kunstmus. Lunden); Urne (1983, Randers Kunstmus.); Vase (1983, Nordjyll. Kunstmus.); Krukken som transportmiddel I (gips, 1987-90, smst.); Krukken som transportmiddel II (bronze, 1990, smst.). Grafik og tegninger: Stor saml. af tegn., grafik og fotografier i Kobberstiksaml.; enkeltblade på Randers Kunstmus.; Horsens Kunstmus.; Fyns Kunstmus.; Esbjerg Kunstmus. Udsmykninger: Odysseus' fristelser (relief, 1982, Tørring Gymn., s.m. Arme & Ben); keramik og maleri til spisesalen, Dansk Sygeplejeråds kursuscenter, Vilvorde (1983); Lertegninger (1984, Eriksminde Eftersk.); Komedien eller den guddommelige (rakutegning 1985, Horsens Rådhus, s.m. Bjørn Nørgaard); Urhavet (bemalet porcelæn 1986, bassinrum, Kbh. Amtssygehus, Herlev); Asfaltgulv, D.S.B., Århus færgeterminal (1987); Tabula rosa (1989, K.T.A.S.); Avedøre kraftværk, Hvidovre (1990); 9. Retssal, Østre Landsret (1991); Jylland mellem tvende have (tegn. 1991, DSB, IC tog). Aktioner og lignende: Den kvindelige Kristus (1969, Børsen, s.m. Bjørn Nørgaard); Arkitektur I (1969, Kunstakad. Kbh., s.m. samme); Le sacre du Printemps (1969, Kunstakad., Düsseldorf, s.m. samme); Kartoffeloperaen (1969, Kunstakad., Düsseldorf, s.m. Bjørn Nørgaard m.fl.); Ramona (1970, Nord. forfattersem., Oslo, s.m. samme); Arvingerne (1970, Farverg., Kbh., s.m. samme); Livøaktionen (1971, Livø, s.m. Bjørn Nørgaard og 25 andre); Kunstens omstændigheder (1973, Vrå Højsk., s.m. Bjørn Nørgaard); Maria Stuart (1977, Huset, Kbh., s.m. samme). Film: ABCinemaproduktioner m.m. 1969-79. Bøger: Et billedlotteri (1975); Tag en sten op (1977); Ting, nogle parforhold (1980); Dette er ingen drøm (1981); Motivet (1982); Fire parader (1983); endv. tekster i Hvedekorn 1968-79.

Literature

Pol. 12.10.1975 (Erik Thygesen); Jan Würtz Frandsen i: Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Billedet som kampmiddel, 1977, 12- 19, 155-60; North Inf. 1977, 5-6; Bent Petersen i: North Debat 1979, 6; Hellen Lassen i: 3 Year Art Book, 1983; Vibeke Knudsen i: Spredninger, Kobberstiksaml., 1983; Jyll.p. 27.2.1983 (Sven Bedsted); Demokraten Weekend 16-22.12.1983 (Flemming Flyvholm); Helge Krarup og Carl Nørrested: Eksperimentalfilm i Danm., 1986; Claus Hagedorn-Olsen: Komedien eller Den Guddommelige, 1986; KAS Herlev, Personalebladet, 1, 1987, 10-13; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989. Da. kunstnere i arbejde, DR TV 30.11.1983 (portrætudsendelse).

Author: Ursula Fugmann (U.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.