Svend Albrectsen

Weilbach information

Genealogy

Albrectsen, Svend, 1896-1988,maler. *17.6.1896 i Svendborg, ?20.5.1988 i Lyngby. Forældre: Sagfører Emil Georg Marius A. og Martha Theodora Elisabeth Leth. ~21.9.1929 i Kbh. med maleren Marie Louise Jensen, *30.5.1908, ?4.10.1980 i Skovby Ærø, datter af grosserer Louis Pio Lauritz Christian J. og Gerda Marie Høst.

Biography

Svend Albrectsen arbejdede som møbeltegner 1914-20, hvorefter han uddannede sig som maler. Han placerede sig som maler mellem tradition og fornyelse. Den modernistiske tradition fra kunstnere som Karl Isakson og Harald Giersing var bærende for A.s komposition og farveopbygning. Hans kunst hvilede på principperne fra de franske fauvister, der i Danmark var videreudviklet med vægt på farveklangenes og billedplanernes betydning. Som en fornyelse af den farvelyriske holdning kom en dansk hverdagsrealisme, hvor højstemte farver og storladne motiver veg pladsen for dagligdags opstillinger, portrætter og landskaber i et lavmælt farvevalg. En trang til at manifestere denne nye, realistiske holdning fandt hos A. og ligesindede udtryk i etableringen af sammenslutningen Decembristerne, hvor bl.a. Søren Hjorth- Nielsens kunst inspirerede A. I sine senere år udstillede A. især akvareller, og han vandt stor anerkendelse for motiver hentet under talrige ophold i Italien.

Education

Snedkerlære 1911-14; privatelev hos Viggo Brandt og en kort tid hos Harald Hansen 1921-22; i øvrigt selvlært efter forgæves at have søgt optagelse på Kunstakad. Kbh.

Travels

Holland 1911-12; Paris 1925; mange rejser til og ophold i Italien i de senere år.

Occupations

Faglærer i tegning ved Teknologisk Inst., Kbh. fra 1933; lærer ved Kunsthåndv.sk.

Scholarships

Ronge 1925, 1930; Bielke 1927; Hielmstierne-Rosencrone 1930; Emma Bærentzen 1942; Suhr 1948; Aug. Schiøtt 1951; J.R. Lund 1954; Stat. Kunstfond årligt 1972-84.

Exhibitions

KE 1923-27; Decembristerne 1928-34, 1953 (medstifter); Charl. Forår 1953-58; Charl. Eft. 1957, 1961; Charl.borg gennem 100 år, Charl.borg 1957. Separatudstillinger: Wils Kunsthdl., Kbh. 1927; Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1943; Kolding Kunstforen. 1944; Kunstforen., Kbh. 1946; Birchs Kunsthdl., Kbh. 1948; Athenæum, Kbh. 1950, 1952, 1954; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1956, 1960, 1963, 1967, 1970, 1973, 1976.

Artworks

Malerier: Nature morte (1929, Ribe Kunstmus.); Ung pige (1929, Nordjyll. Kunstmus.); Læsende dame (1930, Fyns Kunstmus.); Portræt af fru K. (1932, Nordjyll. Kunstmus.); Købmandsgårdens røde tage, Asserbo (1936, Vejen Kunstmus.); Solnedgang, Asserbo (1936, smst.); Syende dame i sofa (1943/44, Trapholt). Akvareller: Havet ved Nordstranden (1946, Skagens Mus.); Byporten, Tarquinia (1958, Vesterbro Ungdomsgård); Palazzo Communale, Perugia, Natbelysning (1957, Raugsøsk., Ørsted). Skriftlige arbejder: Italien, genoplivet i tegninger og dagbogsblade, 1964.

Literature

Leo Swane i: Kunstbl. II, 1924, 158 og 1927, 132; Poul Uttenreitter i: Konstrevy, 1937, 207; Nat.tid. 3.10.1943 (Jan Zibrandtsen); Berl. Tid. 9.10.1943 (Kai Flor); 20.11.1958 (Otto C.); 19.11.1970; 21.10.1976; Kolding Soc. Dem. 16.6.1944; Pol. 16.11.1970 (Pierre Lübecker); 13.11.1973.

Author: Nina Hobolth (N.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.