Johannes Bjerg

Weilbach information

Genealogy

Bjerg, Johannes Clausen, 1886-1955, billedhugger. *26.1.1886 i Ødis, ?17.2.1955 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Gårdejer Jep Clausen B. og Mette Cathrine Bundsgaard. ~1° 24.2.1911 i Kbh. med Sigrid Marie Jacobsen, *30.5.1883 i Revsing, ?31.7.1938 i Kbh., datter af gårdejer Anders Peter J. og Christine Marie Thomsen. Ægteskabet opl. ~2° 28.12.1933 med timelærer, senere lektor Minna Birgithe Kristelle Mondrup, *28.11.1906 i Kbh., datter af fuldmægtig, senere generaldir. for post- og telegrafvæsenet Christen Iversen M. og Mette Mogensen.

Biography

Johannes Bjerg kom til København i 1908 og arbejdede som billedskærer samtidig med, at han studerede kunst på egen hånd. Især Glyptotekets skulptursamling var af stor betydning for hans udvikling. I 1911 rejste han til Paris og fik her berøring med kredsen omkring Picasso, hvor, ifølge B.s eget udsagn, den spanske billedhugger Auguste Agero, der arbejdede med kubistisk skulptur, kom til at spille en ganske særlig rolle for ham. B. blev tillige medlem af sammenslutningen Section d'Or, men kom aldrig til at udstille med gruppen. Ved 1. verdenskrigs udbrud vendte B. hjem og fik året efter sit gennembrud med Abessinieren, snart fulgt af andre hovedværker, Den svangre 1918, Elskovskampen 1922 og Dana?den 1923. I det første tiår hjemme dyrkede han tillige statuetten, der ofte havde en ornamental, lidt manieret karakter. B. arbejdede ud fra en nærmest matematisk konstruktiv idé, hvor en grundform i plinten blev gentaget op igennem figuren, dog uden at den mistede forbindelsen med det naturalistiske udgangspunkt. Fra midten af 1920rne ændredes B.s skulpturer. De fik mere ro og monumentalitet i en vis kølig, overlegen stil. Dette gradvise skift fra modernistiske eksperimenter til mere nyklassicistisk påvirkning, ses fra det tidspunkt, hvor han fik mange store bestillinger. B. var sin tids foretrukne kunstner til officielle monumenter, og flere af hans hovedværker står i flere eksemplarer rundt om i landet. B. dyrkede tillige relieffet med en fin fornemmelse for de krav, denne specielle udtryksform stiller. Først var inspirationen den græsk arkaiske stil, senere den ældre danske nyklassicisme. Han var tillige en søgt portrætbilledhugger og har fremstillet talrige buster af tidens fremtrædende personligheder.

Education

Realeksamen fra Kolding Latinsk., derefter 2 år på kontor; i billedskærerlære hos A.L. Johansen og Søn i Kolding, svendestykke efterår 1907 med portrætbuste af faderen (sølvmed.).

Travels

Paris 1909, 1911-14; Italien 1921-22; Dresden 1925; Frankrig, Italien og Grækenland 1935.

Occupations

Fmd. for Billedh.foren. 1919-21; medl. af Akad.rådet 1922; af best. for Den frie Udst. og for Billedh.samf. 1935-43; af Gallerikomm. 1934-38; dir. for Kunstakad. Kbh. 1943-46; prof. smst. 1945-55.

Scholarships

Akad. 1917, 1918; Ancker 1918; Rønnekamp 1920; guldmed., Paris 1925; Ny Carlsbergfondet 1935; Treschow 1936; Thorvaldsens Med. 1944; Niels Larsen Stevns 1953.

Exhibitions

Charl. Forår 1909-10, 1920; KE 1909, 1915-17, 1941; Salon des Artistes Indépendants, Paris 1914; Grønningen 1915-19, 1921: Den frie Udst. 1922-23, 1925-27, 1929, 1931-35, 1938, 1940-46, 1953-54, 1956 (mindeophængn.) (medl. fra 1922); Da. Ark., dek. Kunst og Kunsthaandværk, Liljevalchs, Sth. 1918; Nyere da. Kunst, smst. 1919; Nord. Konst, Göteborg 1923; verdensudst., Paris 1925; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Unionalen, Sth. 1927; Det da. Kunststævne, Forum, Kbh. 1929; Den da. Kunstudst., Oslo 1931; Unionalen, Charl.borg 1931; Exhib. of Painting, Sculpture and Arch., Royal Scottish Acad., Edinburgh 1934; Deense Konst, Stedelijk Mus., Amsterdam 1934; Bien., Venezia 1936, 1952; Da. udst. i Bukarest og Beograd 1936-37; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Da. dek. konst, Skånska Konstmus., Lund 1941; Nord. Kunst, Århus 1941; Da. Kunstudst. i Oslo 1946; Da. Kunst 1885-1915, Kunstforen., Kbh. 1976; Grønningen, De tidlige år, Glyptoteket 1990. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1919 (s.m. Harald Giersing); Göteborg 1938 (s.m. Axel P. Jensen); De tidlige år 1909-1921, Køge Skitsesaml. m.fl. 1990.

Artworks

(I bronze, hvis ikke andet nævnes): Statuer, relieffer og monumenter: Abessinier (1914-15, Stat. Mus. for Kunst); Den svangre (sleben rønnegranit, 1913-18, Rådhusparken, Århus); Dansen (forgyldt, 1918, anlægget ved Rådmand Steins Allé, Fr.berg); Dana?de (1919-20, Grønningen, Rømerhaven Århus, Damparken Haderslev); Uffe hin Spage (1920-21, Århus Stadion, senere Vennelystparken); Elskovskampen (1921-22, Stat. Mus. for Kunst, Kgs. Have, Odense, Mølleparken, Århus); monument for de faldne i Verdenskrigen (bronze og sandsten, 1924, Åbenrå Kirkepl.); J.A. Jerichau (1924-26, Glyptoteket); 24 relieffer, 8 symboliserende verdensdelene, 16 symboliserende kvinders forsk. hverv (kunsten, 1927-28, Købmandssk. Kvindeafd., Julius Thomsenspl., Fr.berg); 3 relieffer: Landvirksomhed, Byvirksomhed, Kunst og Videnskab (marmor, 1925-30, Tronsalen, Chr.borg); Skipper Clement (1927-31, Ålborg); gravrelief for Else Suhr (marmor, 1932, Vestre Kgrd., Kbh.); Elskovsleg (relief, kunststen, 1931-33, Vejle Bibl.); Artemis på hjorten (1934, Hans Tavsensparken, Kbh., Caroline Amalielund, Horsens); Januar, ynglingestatue (1934-35, Blidah Park, Hell.); monument for Herman Trier (sleben granit, 1936, Herman Triers Pl., Kbh.); Valdemar den Store (1936-37, Torvet, Ringsted); Anders Sandø Ørsted (1935-38, Ørstedparken, Rudkøbing); monument for Alexander Foss (bronze og ølandsgranit, 1938-39, Industrirådet); Agnete og Havmanden (1933-41, Århus Rådhus); Gry (1939-42, Stat. Mus. for Kunst, Gethersanlægget Randers, Esbjerg Højsk.); Biskop Mynster (1942, Frederikskirken); Hans Tavsen (1940-42, opst. 1945 Ribe Domk.); Den tungsindige atlet (1943-44, Thorvaldsens Med. 1944, Genforeningspl., Kbh., Nyborg Gymn. og Idrætsforen.); Pomona (1946, Skelskør by, Fyns Kunstmus.); Søren Kanne (1949, Grenå); David (1950, Almindingen, Bornholm); Statsminister I.C. Christensen (1952, Ringkøbing). Statuetter og udkast: Mand med lanse (mahogni, 1912); Frugtsommelig kvinde (buxbom, 1913); Abessinier (1913, Aarhus Kunstmus.); Lille pige, Sivet (1913, Esbjerg Kunstmus.); Den Svangre (1914); Abessinier, stående nøgen mand (1914/15, Stat. Mus. for Kunst, Storstrøms Kunstmus., Göteborgs Konstmus.); Mand på stejlende hest (1915, Nat.mus., Sth.); Kvinde, trekantet hovedmotiv (1916, Vestsjæll. Kunstmus.); Salome, ovalt hovedmotiv (forgyldt, 1916, Nasjonalgal., Oslo); Flygtende kvinde (1917, Kunstindustrimus., Trapholt); Pan på trekantet plint (1919, Kolding Mus.); Primavera (1920, Rønnenkamps Legat, Stat. Mus. for Kunst); Eva (forgyldt, 1929, Trapholt); Lys og mørke (1930-33, udkast til ikke udført relief til Glyptoteket, Stat. Mus. for Kunst); 6 amoriner (fontænefig., 1933, Elskovsbrønden, Mølleparken Århus); Postrytter (gadeskilt, bronze, Postmus., støbt i 36 ekspl.); Gry, stående nøgen kvinde (1941, Storstrøms Kunstmus.); Fløjne fugle (1943, Stat. Mus. for Kunst); Den tungsindige atlet (1943, Vejle Kunstmus.); Sejren (1954-55, Trapholt). Portrætter: Min fader (1909, støbt 1938, Stat. Mus. for Kunst); Den finske billedhugger Bertil Nilsson (1912, smst.); P.V. Jensen-Klint (grå sleben granit, 1916-17, Fr.borgmus.); Dr. med. N.C. Borberg (1924, Rigshosp. Neurolog. Afd.); Jinge (1924, Stat. Mus. for Kunst, Vestsjæll. Kunstmus.); Hannah (marmor 1925-26, Kolding Mus.); Prof. Svend Monrad (marmor 1927, Dronn. Louises Børnehosp., Kbh.); Overpræsident, borgmester Jakob Jensen (herme, marmor 1930, Kbh. Rådhus); Landbrugsminister Ole Hansen (monument med medaljon, 1930, Kirkelund park, Ringsted); fysikeren Valdemar Poulsen (1939, DR, Radiohuset, Kbh. og Postmus.); Ejnar Nielsen (1945-46, Stat. Mus. for Kunst, ler, Vejen Kunstmus.); retspræsident og justitsminister Svenning Rytter (relief, marmor 1948, Domhuset, Kbh.); forfatteren Harry Søiberg (1950, Århus Bibl.); Dronn. Ingrid (1951, DSB); Poul Reumert (marmor, 1951, Det kgl. Teater). Tegninger: Kobberstiksaml. og Vestsjæll. Kunstmus. Litterære arbejder: Kunsten og Landet, i: Pol. 7.3.1913; Om at skabe et Portræt i: Tilskueren, 1937, II.

Literature

Victor P. Christensen i: Kunst og Kultur 1920, 214f; Arch. XXV, 1923, 21f; Dyre Vaa i: Kunst og Kultur 1923, 152-54; Johs. Kragh i: Ord och bild 1924, 102f; 1930, 416; J.B. m.fl. i: Samleren 1925, 149-52; Kaj Borchsenius i: Samleren 1929, 7-9; Leo Swane: J.C.B., Vor Tids Kunst 9, 1932; S.E. Rasmussen i: Tilskueren 1935, I, 160; Luc og Paul Haesaerts smst., II, 164-66; Arnold Thomsen i: Samleren, febr. 1936; Sigurd Schultz i: Da. i Paris gennem Tiderne. 1870-1935, III, 1938, 680, 684; H. Rostrup i: Konstrevy 1940, 94f; samme i: Grønningen, kat. 1940, 18-21; Arnold Thomsen i: Danmark, 1941, 15-20; H. Madsen i: Kunst, maj 1955, 235- 37 (nekr.); H. Liisberg i: Billedhuggeren, okt. 1955 (nekr.); V. Thorlacius-Ussing i: Den frie Udst., kat. 1956, 11-13 (nekr.); Hans Henrik Jacobsen: Statuer og skulpturer i Odense, 1971, 29, 34; Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, 1974; H.P. Jensen: Skulptur i det fri i Aalborg, 1978, 27; Peter Bondesen: Skulptur i det fri i Randers, 1982; Poul Harris: Århus i friluftskunst og mindesmærker, 1983; Hanne Abildgaard i: Grønningen, de tidlige år, Glyptoteket 1990; Teresa Nielsen i: J.C. B. De tidlige år 1909-1921, Køge Skitsesaml. 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Interviews: Pol. 10.8.1940; 23.5.1943; 14.1.1945; Berl. Aften 2.2.1944; 24.1.1946; BT 18.1.1946; Nationaltid. 31.3.1946. Breve (Rigsark., og Vejen Kunstmus.).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.