Peder Als

Artworks

Loths udgang af Sodoma (1743); Fr. V hyldes af videnskab og kunst (ca. 1746-50, Rosenborgsaml.); Wilhelm de Ulrichsdal (1750, Fr.borgmus.); Fr. Chr. Danneskiold-Samsøe (1750, Gisselfeld); Mathias Gyldencrone (1751, Fr.borgmus.); C.G. Reitzenstein (1752, smst.); Eggert Christopher Knuth (1752, Knuthenborg); Fr. Chr. Kaas (1752); Christopher Fabritius og hustru Gundel, f. Berntz (1753, Stat. Mus. for Kunst); J.M.E. Bernstorff (1753, Gyldensteen); Emil August af Augustenborg (1753, Fr.borgmus.); Erhard Wedel Frijs (1753, smst.); dennes hustru Christine Sophie Frijs (1753, smst.); Carl von Holstein (1755, Ledreborg); Loth og hans hustru føres bort fra Sodoma (1755, st. guldsmed., Kunstakad. Kbh., forsv.); Fr. V som ordensherre (1756, Bregentved); Edv. Mandelberg (ca. 1758, Fr.borgmus.); Johs. Wiedewelt (ca. 1758, smst.); Joh. Winckelmann (ca. 1758-59, omtalt rosende af den portrætterede 1760); tegn. muligvis forest. samme (Kobberstiksaml.); Den unge Tobias (ca. 1756-59, efter Andrea del Sarto, Stat. Mus. for Kunst); ærkeenglen Raphael (som forannævnte); Dronning Semiramis (ca. 1757- 59, efter Anthon Raphael Mengs, 2 eksempl. Stat. Mus. for Kunst); Augustus besøger Cleopatra (1760, udst. 1769); J.M. Preisler, (1764, receptionsstk., Kunstakad. Kbh.); N.H. Jardin (som forannævnt.); Charlotte Huitfeldt, f. Raben (1765, Altenhof, Slesvig); Chr. VII (pastel 1765, Jægerspris); Adam Gottlob Moltke (1766, 4 eksempl., bl.a. Kbh. Univ.); Sophie Hedvig Moltke, f. Raben (ca. 1766, Espe); Caroline Mathilde (pastel, 1767, Jægerspris); Chr. VII i kroningsdragt (1767, Fr.borgmus., bestilt til det eng. hof); Eleonore Scheel, f. Raben (1768, Stat. Mus. for Kunst); Caroline Mathilde i oberstuniform (1771, Rastorf, Holsten); arveprins Fr. (1775, tidl. Gl. Estrup); Chr. VII (bestilt til det russiske hof 1773, fuldf. efter A.s død af G.W. Åkerfelt, Eremitagen, Skt. Petersborg). Miniaturer: Caroline Mathilde (Rosenborgsaml.); samme (Fr.borgmus.).

Author: Torben Holck Colding (T.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.