Michael Ancher

Education

Afbrød sin højere skoleudd. i Rønne grundet familiens økonomiske vanskeligheder; kontorist på Kalø godskontor 1865-71; dimitt. fra C.V. Nielsens Tegnesk. sept. 1871; opt. på Kunstakad. Kbh. okt. kvartal s.å., opr. til modelsk. jan. 1873, indst. til afg. forår 1874, forår 1875, okt. 1875; forlod Akad. uden afg.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.