Rudolf Bissen

Weilbach information

Genealogy

Bissen, Rudolf, 1846-1911, maler. *2.4.1846 i Kbh., ?5.12.1911 i Randbøldal ved Vejle, (urne på Bispebjerg Kgrd., Kbh.). Forældre: Billedh. Herman Wilhelm B. og Emilie Hedevig Møller. ~16.10.1881 i Kbh. med Olga Nensine Augusta Jacobs, *12.11.1858 smst., ?6.5.1933 på Fr.berg, datter af handelsfuldmægtig Daniel (Simon) Christian J. og Johanne Marie Nielsen.

Biography

Rudolf Bissen havde, inden alvorlig sygdom i slutningen af 1870erne midlertidigt afbrød hans kunstneriske aktivitet, især beskæftiget sig med italienske landskabsmotiver, udført på stedet og hjemsendt fra Italien, eller baseret på hjembragte studier. Efter sin helbredelse i begyndelsen af 1880erne indtog B. hurtigt en fremtrædende plads i sin generation af landskabsmalere og modtog anerkendelse fra både ind- og udland. De valgte motiver, oftest fra Nordsjællands skove og kyst, med enkelte afstikkere til midtjyske egne, er skildret med hovedvægten på landskabets storladne karakter. Med grove, hurtige strøg og overvejende rene farver formidlede B. en umiddelbar og sansepræget naturoplevelse, præget af den lidenskabelige jægers uromantiske naturforhold. Vennen Godfred Christensen er nævnt som en beslægtet kunstner og mulig inspiration. Dog synes slægtskabet med Thorvald Niss mere nærliggende, især med hensyn til fornemmelsen for såvel motivernes som mediets stoflige karakter. Det sidste er en egenskab, som mest udtalt findes i B.s efterårsbilleder.

Education

Undervisn. i landskabsmaleri af P.C. Skovgaard; derefter opt. på Kunstakad. Kbh. 1865, modelsk. forb.kl. okt. kv. 1867.

Travels

Italien 1871-72, 1874-75.

Occupations

Medl. af komiteen for verdensudst., Chicago 1893.

Scholarships

Sødrings Pr. 1885; Akad. 1888.; Mention Honorable, verdensudst. Paris 1889; Aarsmed. 1 1890, 2 1892 (Eckersbergs Med.); medl. af Kunstakad. plenarforsaml. 1892.

Exhibitions

Charl. Forår 1868-69, 1871-75, 1877-78, 1880, 1883-1902, 1904, 1906-08, 1910, 1912; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst. Paris 1889, Chicago 1893; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kunstforen. Saml. af Haandtegn. 1933; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952.

Artworks

Villa Madama, Italien (1871); En lille sø i udkanten af skoven (1885, Sødrings Pr.); Gamle bøge i en dyrehave (1886, Aarhus Kunstmus.); Store ege ved en mose (1890, Stat. Mus. for Kunst); I læ af brinken (1890, Aarsmed. 1); Kystbillede, stille eftermiddag (1892, Aarsmed. 2); Skovparti, marts i sneppetiden (1896); desuden værker i Kbh. Bymus.; grafik i Kobberstiksaml.

Literature

Pol. 12.11.1892 (Johs. Jørgensen); 21.10.1895 (N.V. Dorph); 13.11.1898 (samme); Berl. Aften. 21.11.1902; 17.11.1905; Pol. 19.11.1905 (E. Hannover); 7.12.1911 (N. Lützhøft, nekr.); Nat.tid. 7.12.1911; Akad. Aarsberetn. 1912, 15-16; Rikard Magnussen: Godfred Christensen, I-II, 1939-41; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983. Auktioner: 14.11.1892; 22.10.1895; 25.11.1902; 25.11.1908; 9.12.1912 (dødsbo). Brev (Hirschsprung).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.