Vilhelm Bjerke Petersen

Weilbach information

Genealogy

Bjerke Petersen, Vilhelm, 1909-1957, maler og kunstteoretiker. *24.12.1909 på Fr.berg, ?12.9.1957 i Halmstad, Sverige, urne i Kbh. (Bispebjerg Kgrd.) Forældre: Kunsthistoriker, redaktør og senere dir. for Den Hirschsprungske Samling Carl Vilhelm P. og Anna Bjerke. ~1° 20.2.1935 i Kbh. med maleren Elsa Cecilie Thoresen, *1.5.1906 i Minnesota, USA, datter af læge Niels Thore T. og Alice Josephine Johnson. Ægteskabet opl. 1953. ~2° 1953 med skuespilleren Eva- Lisa Lennartson, *i Sverige.

Biography

Vilhelm Bjerke Petersen var som søn af kunsthistorikeren Carl Vilhelm P. fra første færd sporet ind på kunsten. På faderens opfordring blev han i 1930-31 elev på Bauhaus-skolen i Tyskland, tidens mest nytænkende og eksperimenterende kunstskole. Påvirkningen fra Bauhaus-lærerne Wassily Kandinsky og Paul Klee fremgår tydeligt i både form og indhold af B.s første teoretiske skrift Symboler i abstrakt kunst, 1933. I bogen undersøgte B. maleriets grundlæggende love, men prioriterede samtidig symbolet højt, hvilket peger frem mod surrealismen, som de følgende år blev B.s udtryksform. I 1934 stiftede han sammen med Ejler Bille og Richard Mortensen den abstrakt-surrealistiske gruppe linien og var 1934-35 redaktør af tidsskriftet af samme navn. I anden halvdel af 1934 sluttede B. sig til Salvador Dalis figurative surrealisme, og fastslog i bogen Surrealismen fra efteråret 1934 underbevidsthedens overherredømme over fornuften. Dette medførte en større ideologisk diskussion i linien om surrealismens mål og midler, som endte med B.s udtræden af gruppen. Efter bruddet med Bille og Mortensen inviterede B. i stedet Wilhelm Freddie og Harry Carlsson til at deltage i den internationale udstilling kubisme-surrealisme, 1935, som han arrangerede i samarbejde med bl.a. André Breton, Max Ernst og Jean Arp. Han udgav det surrealistiske tidsskrift konkretion 1935-36, og deltog i de følgende år i en række internationale surrealistiske udstillinger. B.s interesse for psykoanalyse kom i denne periode til udtryk i freudianske symboler som f.eks i billedet Den gamle bro styrter i havet. Fra de allertidligste, lidt stive figurskildringer, bevægede B. sig over i en figurativ surrealisme, ofte med et romantiserende, idealistisk præg med tilbagevendende symboler som manden og kvinden, træet, stensamleren og det svævende menneske. Han måtte i 1944 flygte til Sverige, hvor han boede resten af sit liv, bortset fra et USA-ophold i 1946-47. B. grundlagde i 1948 Moderne Konstskolan i Stockholm, der fra 1955 kom under Stockholm Universitet. Her kom han til at undervise sammen med maleren og forfatteren Peter Weiss. I 1951 indgik han en aftale med Rörstrands Porslinsfabrikker om keramisk formgivning. Foruden en række kunstteoretiske bøger arbejdede B. også på romanen Fredsvappnet, der forblev upubliceret. Han deltog i Danmark sammen med konkrete kunstnere af den yngre generation i Linien IIs udstillinger 1947-50 og blev 1955 medlem af Spiralen. B.s kunstneriske virke faldt i tre faser, fra den tidlige abstrakte form med enkelte genkendelige symboler, over en "psykofotografisk" figurativ surrealistisk periode ca. 1935-45, til en tilbagevenden til en konkret abstrakt, men nu rent geometrisk form, som han kaldte "originisme". Med sin internationale orientering kom B. til at spille en væsentlig rolle for udviklingen af den abstrakte og surrealistiske kunst i Danmark.

Education

Vejledt i maleri af familievennen William Scharff 1925; Harald Giersings Sk. 1926-27; tegning hos P. Rostrup Bøyesen forår 1927; Kunstakad., Oslo (Axel Revold, Henrik Sørensen og Alf Rolfsen) efterår 1927 til 1929; Bauhaus, Dessau (Paul Klee og Wassily Kandinsky) efterår 1930 til 1931.

Travels

Enkelte udst.besøg i Berlin og Hamburg indtil 1926; Oslo 1927-29; studierejser til Paris 1929, 1935, 1937-38, 1954; Tyskland 1930-31; Bruxelles og Antwerpen 1935; ind imellem rejser til Sth. og Oslo; fra 1944 bosat i Sverige; oph. i New York 1946-47.

Occupations

Medstifter af sammenslutn. linien og red. af tidsskr. linien 1934; red. af tidsskr. Konkretion 1935-36; grundlagde Moderna Konstskolan i Sth. 1948.

Scholarships

Ny Carlsbergfondet 1935, 1937; Guggenheim Foundation 1946.

Exhibitions

Den fynske Foraarsudst. 1930; KE 1933, 1935-36, 1938; linien 1934; internat. kunstudst. kubisme-surrealisme, Den frie Udst. bygn., Kbh. 1935; Ung da. og svensk kunst., Kunstnernes Hus, Oslo 1935; Internat. Surrealist Exhib., London, 1936; Dada-Phantastic Art-Surrealism, Mus. of Modern Art, N.Y. 1936; Rundskueudst., Charl.borg 1936; Da. Kunststævne, Fyns Forum 1936; Surrealismen i Norden, Skånska Konstmus., Lund 1937; Da. kunstneres Spaniens-udst., Den frie Udst. bygn. 1937; 1937 Exhib., London; Expo. Internat. du Surréalisme, Gal. Charpentier, Paris 1938; Internat. nutidskunst, Oslo 1938 (arr. s.m. Jean Arp og Sophie Taeuber-Arp); Surrealisme, Rådhuspladsens udst.sal, Kbh. 1940; Da. Kunst, Fyns Forum 1940; Nord. Kunst, Århushallen 1941; Surrealisme-Abstrakt Kunst, Aalborg Mus. 1941; Färg och Form, Sth. 1944; Mus. of Non-Objective Art, N.Y. 1947; L'Expo. Internat. du Surréalisme, Gal. Maeght, Paris 1947 (u. for kat.); Linien II 1947-1949; Linien. Da. Avantgardekonst, Skånska Konstmus., Lund 1950; Spiralen 1956, 1957/58 (mindeophængn.), 1966; Med Dannebrogen i topp, Liljevalchs, Sth. m.fl. 1961; Da. Abstract Art, Dallas Mus. of Fine Arts m.fl. 1964; Surrealisterne 1969; Da. konst från Skovgaard till Heerup, Vikingsbergs Konstmus., Hälsingborg 1970; Kirsten og Axel P. Nielsens saml., Nordjyll. Kunstmus. 1975; Da. Kunst 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Spiralen endnu en gang, Nordjyll. Kunstmus. 1978; Spiralen 1947-1958, Århus Kunstbygn. 1978; Påskeudst., Gal. Clemens, Århus 1978; Kunst i privateje, Amager Kunstforen. 1980; Jub.udst., Kunstnernes Hus, Oslo 1980; De Danske, Liljevalchs, Sth. 1984-85; Omkring linien, Fyns Kunstmus. m.fl. 1983; Surrealismen i Danm. 1930-1950, Stat. Mus. for Kunst 1986; Konkret i Norden 1907- 1960, Brandts Klædefabrik m.fl. 1988; Linien II 47-50, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1988- 89. Separatudstillinger: Winkel og Magnussen, Kbh. 1930; Kunstnerforbundet, Oslo 1930 (s.m. Bjarne Riise og Johs. Rian), 1932 (s.m. Bjarne Riise og Karen Holtsmark); abstrakt kunst, Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1933 (s.m. Ejler Bille); Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1936 (s.m. Elsa Thoresen og Erik Olson); Charl.borg, Kbh. 1936; Fischer og Krarups Boghdl., Kbh. 1940; Kunsthallen, Kbh. 1943; Olséns Konstsalon, Sth. 1946; Rådhuset i Eslöv, Sverige 1946; Louis Halmes Konsthdl., Sth. 1948; The Pinacotheca (Rose Fried Gal.), N.Y. 1948; Konsthallen Borås, Sverige 1949 (s.m. Egon Møller Nielsen og Elsa Thoresen), 1954; The London Gal., London 1950 (s.m. Elsa Thoresen); Gävle Mus., Sverige 1951; Konsthallen, Örebro 1952 (s.m. Elsa Thoresen), 1956 (s.m. Lars Gylling og Johny Matson); Gal. Samleren, Sth. 1957; Gal. Hybler, Kbh. 1962 (retrosp.); Surrealisme og symbolisme, Arndals Kunsthdl., Kbh. 1963; Vandreudst., Sammenslutn. af da. kunstforen. 1963-64; Aalborg Kunstgal. 1970 (s.m. Wilh. Freddie); Silkeborg Kunstmus. 1974-75; Sønderjyll. Kunstmus. 1977; Silkeborg Kunstmus. m.fl. 1986 (retrosp.).

Artworks

Store vægdekorationer til Birkerød Statssk. (1930, nu Fyns Kunstmus.); Komposition i rødt (1931, Sønderjyll. Kunstmus.); Danserinde (1932, Silkeborg Kunstmus.); Frie former i bevægelse (1932, Fyns Kunstmus.); Uden titel (1933, smst.); Grøn ugle (1933, Skive Kunstmus.); Befrugtning (1933); Drømmen om kniven (1934, Esbjerg Kunstmus.); Dyret i kvinden hører natten til (1934, Silkeborg Kunstmus.); Den gamle bro styrter i havet (1935, smst.); Vulkanske tilstande (1935, Aarhus Kunstmus.); Skuespillerinden (1935, Sønderjyll. Kunstmus.); Mindets magt (1935); Den unge vandring (1935, Esbjerg Kunstmus.); Kvindens omformning, græs, jord, ild, luft (1936, Silkeborg Kunstmus.); Fluidisk tilstand. På jagt efter den fuldkomne elskov (1936, smst.); Grammofonen (1936); Mindets magt (1936); Komposition, Livets træ (1937); Stensamleren (1938); Livets gang (1940, Silkeborg Kunstmus.); Europa brænder (1940); I flyvemaskinens skygge (1940, Silkeborg Kunstmus.); Minute de l'amour (1943, Nordjyll. Kunstmus.); Komposition (1947, Sønderjyll. Kunstmus.); Komposition (1948, Fyns Kunstmus.); Uden titel (1952-54); Cirklens Födelse (1952-54, smst.); Komposition (1955, Fyns Kunstmus.); Komposition (1957, Sønderjyll. Kunstmus.); Komposition (1957, Gal. Bel-Art, Sth.). Udsmykninger: Birkerød Statssk. (1930); Højdevangens Sk., Kbh. (1932-37); Kbh. Almene Boligselskabs ejendomme (1938-42); børnehaven Bispebjerg Terrasser (1941, ikke bev.); Stadsbibl. og sportshallen i Halmstad (1953 og 1955). Litterære arbejder: Symboler i abstrakt kunst, 1933, (2. opl. 1974, på fransk 1980); Surrealismen, 1934; Mindernes virksomhed, 1935 (tegninger); Surrealismens billedverden, 1937; Diamanter i Askan, 1949 (digte); Färg i Flamma, 1953 (poetisk roman); Konkret Konst, 1956; Bara detta..., 1957 (digte); Øvelse i at se på kunst, 1982 (efter billedbånd 1956); Vita Nova, 1986 (manus. og ill. fra 1954); endv. kunstnermonografier (liniens bibliotek og Unge skandinaviske Kunstnere), artikler i da. og svenske tidsskr., kataloger og dagbl., især om surrealisme og konkret kunst.

Literature

Carl V. Petersen: The surrealist movement in Denmark and Sweden, 1936; samme: The Art of the Surrealists in Denmark and Sweden; samme: Rita Kernn-Larsen, Elsa Thoresen, Vilh. Bjerke-Petersen, Harry Carlsson, Freddie, 1937; Ejler Bille og Wilhelm Freddie i: V.B.P., Gal. Hybler 1962 (m. bibliogr.); Poul Vad: Billedet, Væggen og Rummet, 1968, 76f, 135, 162; Troels Andersen i: Symboler i abstrakt kunst (1974); Tove Lund Larsen i: Fynske Minder, 1976; Claus Bojesen i: Hrymfaxe 1-4, 1977; José Vovelle: Le retour à l'abstraction chez les surréalistes danois après la guerre, Cierec 1978; samme i: Cras XXVI, 1981; Ove Mogensen i: Nordslesvigske Museer 1982; Stig Brøgger (red.): V.B.P. en retrospektiv udst., Silkeborg Kunstmus m.fl. 1986 (biografi og bibliografi ved Troels Andersen). Papirer i Silkeborg Kunstmus. (oversigt i: Symboler i abstrakt kunst, 1974).

Author: Birgit Hessellund (B.He.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.