Christian Blache

Weilbach information

Genealogy

Blache, Christian Vigilius, 1838-1920, marinemaler. *1.2.1838 i Århus, ?14.3.1920 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Rektor ved Århus katedralsk. Hans Henrik B. og Elise Marie Kold. ~9.11.1870 i Vistoft med Marie Christine Malling, *13.5.1838 i Århus, ?1.8.1919 i Kbh., datter af købmand, kaptajn Niels M. og Jacobine Schmidt.

Biography

Christian Blache var blandt de yngre af de klassiske marinemalere, elev af en af de store tidlige, C.F. Sørensen. Han havde som sine kolleger et godt kendskab til skibe, og han tog mest sine motiver fra hjemlige farvande og kyster. Han berejste hele Danmark, og gav slående skildringer f.eks. af Jyllands vestkyst. Han dyrkede gerne det hårde vejr, og der kan være en robust dramatik i hans billeder. Han fik rejsestipendium fra Akademiet og var to år udenlands. Senere var han i Paris for at se kunstværkerne på verdensudstillingen 1878, og 1887 besøgte han Færøerne og Island. Han var støt udstiller på Charlottenborg, nød bevågenhed ved sine iøjnefaldende billeder og var i øvrigt ivrigt optaget af fagligt organisatorisk arbejde.

Education

Student 1857; i skibsbyggerlære; dimitt. Tekn. Inst.; opt. Kunstakad. Kbh. jan. 1861; modelsk. jan. 1863; forlod denne jan. kv. 1867; elev af C.F. Sørensen.

Travels

Holland, Belgien, Paris, Italien, Wien, Dresden, Berlin 1872; Paris 1878; Færøerne, Island 1887.

Occupations

Medl. af Akad. Plenarforsaml. 1888; af Akad.rådet 1890; dettes dirigent 1892-1914; medl. af Udst.kom. ved Charl.borg 1881-1914; fmd. for samme 1907-14.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1865, 1869; Akad. 1866, 1867, 1872.; Aarsmed. 1 1887, 2 1888 (Eckersberg Med.); Mention Honorable, Paris 1889; titulær professor 1898.

Exhibitions

Charl. Forår 1863-72, 1874-1906, 1908-20; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942 (jub.udst.); Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; verdensudst. Paris 1878, 1889, Chicago 1893; Erste internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Nord. Kunstausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Storm og stille, Orlogsmus., Valdemarsslot 1980; Den baltiske udst., Malmö 1914. Separatudstillinger: Foren. for Nat. Kunst 1907, 1917, 1926 (retrosp.).

Artworks

Panserskibet Iver Huitfeldt passserer forbjerget Stat på vejen til Trondhjem i sommeren 1893 (1894, Stat. Mus. for Kunst); Marine (i 3 dele, 1896, Vejle Kunstmus.); Stranden ved Hirtshals (1904, Skagens Mus.); Indløbet ved Aarhus havn (Aarhus Kunstmus.); Fra Begtrupvigen ved Hels på Mols (1864, Stat. Mus. for Kunst); Klitlandskab med det grå fyr (1869, Skagens Mus.); Et vrag (1869, smst.); Både på stranden ved Højen (1869, smst.); Et dampskib under damp og sejl i Nordsøen (1882, Aarhus Kunstmus.); I Øresund, udsigt mod Helsingborg (1890, Aarhus Kunstmus.); Stille eftermiddag ud over sandgrundene ved Lynæs (1893, smst.); tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Ph. Weilbach: Konst og Æsthetik, 1870, 198; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Ill. Tid. 1894-95, 275-78; Pol. 11.9.1900; Ill. Tid. 1906-07, 250f; Aarhus Stiftstid. 10.3.1920; 15.3.1920; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 1932, 381; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Hanne Poulsen: Da. skibsportrætmalere, 1985. Auktioner: 13.2.1893; 16.2.1903; 25-26.10.1920; 29.-30.11.1920, 7.-8.2.1921.

Author: Henrik Bramsen (H.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.