Carl Bloch

Weilbach information

Genealogy

Bloch, Carl Heinrich, 1834-1890, maler. *23.5.1834 i Kbh., ?22.2.1890 smst., begr. smst. (Holmens). Forældre: Grosserer, silke- og klædehandler Jørgen Peter B. og Ida Emilie Ulrikke Henriette Weitzmann. ~31.5.1868 i Kbh. med Alma Trepka, *22.6.1845 smst., ?8.1.1886 smst., datter af kammerjunker og kaptajn, senere oberst Johan Christian Matthias T. og Ida Louise Mathilde Falbe.

Biography

Carl Bloch indtager en væsentlig og betydningsfuld plads i dansk kunst i anden halvdel af det 19. århundrede. Han spændte vidt både m.h.t. teknik og motiver. Foruden det malede oeuvre har han et fornemt grafisk værk af stor, både teknisk og æstetisk værdi. I samtiden var B. anset for en af dansk kunsts betydeligste malerbegavelser, en vurdering, som har været underlagt skiftende smagskonjunkturer, men som, set i et langt historisk perspektiv, næppe kan anfægtes. B. må betragtes som den sidste store i rækken af senromantiske historiemalere. Han besad og udviklede en særlig måde at formidle indtrykket af stoflighed, både i levende og døde overflader. Rummet i hans malerier er altid gennemarbejdede perspektivkonstruktioner, ofte komponeret over diagonaler. Han beherskede både front- og x-perspektivet og havde ingen vanskeligheder ved at indføje persongrupper i disse grundkonstruktioner, ofte kombineret med en direkte appel fra en eller flere af personerne, hvis bevægelsesmønstre er tydeliggjorte som skuespillerens. B. underspillede skyggekonstruktionerne, hvorved han fremhævede motiverne og deres psykologiske pointer. I det hele taget spiller tydeliggørelse en fremtrædende rolle i B.s formsprog og ikonografi. Han valgte gerne kendte symboler, som liljen i Maria og Elisabeths møde (Bedestolen). Andre mere skjulte symboler kan afspejle en bevidsthed hos kunstneren, eller udgå fra mere instinktive lag i B.s personlighed. Det gælder f.eks. hans markeringer af snuskethed og de overdrevne muskelgrupper i de heroiserende mandsfremstillinger (Prometeus, Samson). B.s farve kan ofte karakteriseres som kulørt, hvilket gør sit til at fremhæve hver enkelt person i kompositionen. I Prometeus eller Christian II i fængslet er lys-, skygge- og refleksvirkninger dog samtænkt med farvernes fordeling på billedfladen. I de tidlige værker kan farveholdningen parallelliseres med italiensk, især florentinsk quattrocento, mens clair-obscur virkninger (Jairi datter) er inspireret af nederlandsk 1600-tals maleri. Håndteringen af rumligheden, den kulørte farveholdning og clair- obscur virkningerne kan også skyldes indtryk af især fransk salonmaleri. B.s greb om forholdet mellem lys og skygge kommer tydeligst frem i de grafiske arbejder, hvor mange af hans bedste kompositioner findes, landskaber, portrætter eller direkte, registrende skildringer af landlig arkitektur. Her havde han ingen andre hensyn at tage end selve motivets enkelhed, ingen krav om fortællende pointer. I maleriet appellerede han til følelserne og ind imellem direkte til sentimentalitet. Hans motivverden rummer mange af dagliglivets pudsige tildragelser (munkebillederne), en svælgen i det uappetitlige (genrescener fra landet), skildrer konflikter, Fa'er skal sove, foruden erotiske allusioner som i Osteriet La Gensola. Næsten provokerende kan motiver som Dreng der slår efter en gås eller Munken med tandpine virke, tilsyneladende elskværdige, men med undertoner af ondskabsfuldhed og morbiditet. De vidner om en sikkert meget enkel hverdagskultur, men afslører også kunstnerens personlige pirring af motivet. Det er givetvis disse aspekter af B.s kunst, der har fået eftertiden til at føle en vis afstandtagen til hans maleri, dets tekniske potentialer ufortalt. B. har malet meget, hvor disse aspekter er helt nedtonede, portrætter, landskaber og en lang række religiøse kompositioner. Her synes kunstneren at have fordybet sig i motivet uden forstillelse eller spekulation. Her strømmer maleglæden også beskueren i møde, og det tekniske og motiviske arbejder sammen i en æstetisk harmoni. At opsamle udenlandske tendenser havde B. rig lejlighed til allerede ved sin første rejse til Rom over Holland og Frankrig. Men genrerne kan også spores til en lang række danske romerfarere i det 19. århundrede, hvor især Marstrand kan have ledet B. ind på disse spor. B. bandt sig solidt til fortiden, men hans kunst rummer mange varsler om fremtiden. Hans produktion er klar og lineær. Fra genremaleriet og portrættet arbejdede han sig frem til historiemaleriet, hvis højdepunkter blev Prometeus og Bedestolen. Her kondenseredes B.s evner. Dog kan det hævdes, at han sommetider mistede grebet om en komposition i de meget store formater (Samson). I alle genrer berørte B. det erotiske. Det er fremstillet uden sødme og varme, men markerer dyriskhed og forgængelighed. Munkene og billederne af ældre mennesker er vist som tabt for al sensualitet, undtagen den forgangne og uopfyldte. Det uigenkaldelige og det uopfyldte er måske det budskab, man i moderne tid vil indtolke i billedernes motiver.

Education

Kunstakad. Kbh. jan. 1849, i modelsk. juni 1851-1852 (W. Marstrand); lille sølvmed. dec. 1852; st. sølvmed. 1853.

Travels

Holland, Belgien, Frankrig og Italien aug. 1859-61 (Rom, Sorrento, Napoli, Palestrina); Italien 1863-66; Athen 1864; Firenze 1865-66; senere korte rejser til Holland, Frankrig (Paris), Italien.

Occupations

Medl. af Akad. 1865, titulær prof. 1871; medl. af Akad. sk.råd 1873-76; genvalgt 1876, 1879, 1882, 1883; prof. 1883; medl. af Gal.komm. 1887; vicedir. for Akad. 1888-90.

Scholarships

Akad. 1859-61, 1868; Eibeschütz Pr. 1863; Udst. med. 1864; med. af 1.kl., Paris 1878, 1888; Literis et Artibus (svensk guldmed.).

Exhibitions

Charl. Forår 1853-59, 1861-68, 1870-90; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; verdensudst., Paris 1878; Nord. Konstutst., Göteborg 1881; 1. internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; En Saml. moderne da. Kunst, Kunstforen., Kbh. 1890; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Painters, Guildhall, London 1907; Foren. for nat. Kunst 1910, 1926, 1960 (jub.udst.); Kunstnerforen. af 18. Nov., 1932, 1942 (jub.udst.); Mit bedste Kunstværk, Stat. Mus. for Kunst 1941; Kunstakad. jub.udst., Charl.borg 1954; Da. Kunst, Kunstforen., Kbh. 1975; Pittori Danesi a Roma, Pal. Braschi, Rom 1977, Stat. Mus. for Kunst 1977-78; For hundrede år siden, Danm. og Tyskland, modstandere og naboer, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1981; Dengang i 80erne, Kunstforen., Kbh. 1983; Da. kunstnere i Osteriet La Gensola, Thorvaldsens Mus. 1986. Separatudstillinger: Foren. for nat. Kunst 1903, 1926, 1934 (akvareller og tegn.), 1969; Radeerforen. 1916; Kunstforen., Kbh. 1921.

Artworks

Genre- og folkelivsbilleder: En dreng, der vækker en pige med en fjer (1856); Fiskerfamilier venter deres mænds hjemkomst (1858, Hirschsprung); En fisker fra Sorrento (Stat. Mus. for Kunst); To munke (1861); Den lille kludesamler (1863, Nat.mus., Sth.); Adele, lille italiensk pige, siddende, 1864 (Aarhus Kunstmus.); Fra et romersk osteri (1866, Stat. Mus. for Kunst); En munk, der plukker høns (1869); En tjenestepige i sit køkken (1869); Munk (1870, Aarhus Kunstmus.); En munk, der har tandpine (1871); En kone i en granskov (1873); En gammel kone, der ser ud af et vindue (1874, Stat. Mus. for Kunst); Gamle folk (1874, Hirschsprung); En kone der sælger fisk (1875, Stat. Mus. for Kunst); En slagtegård i Hellebæk (1884, smst.); I badetimen (1884, smst.); Konen med spurvene (1886, Aarhus Kunstmus.); En ung pige der lugter til en rose (1889, Stat. Mus. for Kunst). Historiemaleri: Samson i filistrenes trædemølle (Rom 1863, Stat. Mus. for Kunst); Jairi datter (Rom 1863, smst.); Prometheus befrielse (Rom 1864, købt af prins Georg af Grækenland); Prometeus' ørn, studie (1864, Ribe Kunstmus.); Niels Ebbesen og grev Geert (1868); Christian II fængslet på Sønderborg Slot (1871, Stat. Mus. for Kunst); Prins Christian hos Niels Kaas (1880, Fr.borgmus.). Udsmykninger: Bedestolen, Fr.borg Slotsk.: 23 arb. (1865-79); Kbh. Univ., festsalen: Hans Tavsen beskytter bisp Joachim Rønnow (1870); Kong Jacob af Skotland besøger Tycho Brahe (1878); Biskop Brochmand lader den unge Peder Schumacher (Griffenfeld) give prøve på sin lærdom for kong Fr. III (1889-90). Altertavler: Holbæk K. (1873); Løderup Anneksk., Skåne (udst. 1875); Jakobsk., Kbh. (udst. 1877); Løderup K., Skåne (1878); Skt. Hans K., Odense (udst. 1879); Uggerløse K. (1881); Hyrdernes tilbedelse (Nat.mus., Sth.); Landskrona K. (udst. 1886). Portrætter: Kr. Mantzius (1853, Hirschsprung); C.N. Rosenkilde (1854, Det kgl. Teater); W. Marstrand (1867, Hirschsprung); Kunstnerens hustru (1868, Stat. Mus. for Kunst); H.C. Andersen (1869); Aug. Bournonville (1876, Det kgl. Teater); A.F. Krieger (1882, Fr.borgmus.); Sophus Engelsted (udst. 1883, Komm.hosp., Kbh.); N.V. Gade (udst. 1884, Fr.borgmus.); Selvportræt (udst. 1886, Udst.komiteen, Charl.borg); Selvportræt (1888, Uffizi, Firenze); Carl Ploug (1888, Fr.borgmus.). Landskabsmaleri: Landskab, Ellekilde (1880, Hirschsprung); En kæmpehøj på Refsnæs, 1885 (Ribe Kunstmus.); Landskab fra Hellebæk, bygevejr (1886, Aarhus Kunstmus.); Ved solnedgang, Ellekilde (1889, Stat. Mus. for Kunst); tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Skriftlige arbejder: Hans Tavsen og Joakim Rønnow, Billedkunst, 1884, 464-75; Billeder af Jesu Liv, Holger Danske, 3. årg. dec. 1912.

Literature

Me?r Goldschmidt i: Nord og Syd, 1858, 149-52; samme i: Fædrelandet 21.4.1865; Fremtidens Nytaarsgave, 1873, 5-29; Jul. Lange: Nutidskunst, 1873, 203, 260-74; samme i: Nord. tidskr., 1878, 271; C.R. Nyblom i: För och Nu, 1879, 85-100; Ude og Hjemme, 8.5.1881; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Pol. 27.3.1886 (Karl Madsen); Nicolai Bøgh i: Aaret rundt II, 1890, 145-46, 209-17, 241-50; Pol. 25.2.1890 (Karl Madsen); samme smst. 26.2.1890; Jul. Schiøtt: C.B., 1890; Ph. Weilbach: Mindeord over C.B., 1890; Berl. Tid 24.2.1890 (nekr.); Vilh. Kyhn i: Kalenderen Danm. for 1891, 17-25; Sig. Müller i: Julealbum 1894; samme i: Højskolebl. 2.3.1894, 258-62; 9.3.1894, 258-63, 290f, 297; Vilh. Bergsøe i: Jule Roser 1900 (1862); Otto P. Balle i: Kunst, 2. årg hft. 2, 1900 (raderinger); Pol. 1.6.1903; 22.6.1903 (Sig. Müller); Pol. 30.3.1903 (Knud Søeborg); Bogvennen 1903, 78, 1907, 19- 23; Sig. Müller: C.B.s Raderinger, ca. 1909; samme i: Bogvennen, 1910, 19-23; Pol. 1.12.1910 (N. Lützhøft): Jul. Lange i: Ugens Tilsk., 1910; Smaa Kunstbøger, nr. 9, 1913; Sig. Schultz: Da. Genremaleri, 1928, 17f, 23f; Rik. Magnussen: C.B., 1931; Rik. Magnussen: Danm. nat. Malerkunst, 1941, 199-206; Preben Wilmann: Da. Kunst, 1941; Jørgen Sthyr: Da. grafik 1800-1910, 1949; Haavard Rostrup i: Danm. Malerkunst, 1956; Ove Haase i: Da. Kunst, nr. 107, 1970; Thomas Sloan de la Brie: Neoclass. and Romantic Painting in Denm., Ann Arbor 1972; V.E. Clausen: Populäre Druckgraphic Europas, München 1973; Marianne Zenius: Genremaleri og virkelighed, 1976; Die Europäische Kunstzeitschr. årg. 36, no. 421, marts 1976, 32-55; Bjarne Jørnæs og Marianne Rørup: Den da. Radeerforen., 1978; Jørn Otto Hansen i: Folkelige bibelbilleder fra det 19. og 20. årh., Nordjyll. Kunstmus. og Herning Kunstmus., 1980; Tue Ritzau og Karen Ascani: Rom er et fortryllet bur, 1982; H.E. Nørregaard-Nielsen: Da. Kunst, 1983, 256-59; Harald Olsen: Roma com' era 1985; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990. Værkfortegnelser: Fort. ... over samtlige af C.B.s efterladte Malerier, Studier og Haandtegn., Kbh. u.å.; Christi Liv og Lidelse, 23 Billeder af Professor C.B. udført til Bedekammeret i Fr.borg Slotsk., Kbh. u.å.; I.R. Thiele: Beskr. Fort. over C.B. 78 Raderinger, Kbh. 1898. Auktion: 29.9.1890 (dødsbo). Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung).

Author: Marianne Marcussen (M.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.