Ditlev Blunck

Weilbach information

Genealogy

Blunck, Ditlev (Detlef) Conrad, 1798-1854, maler. *22.6.1798 på Breitenburger Færgested, Münsterdorf, Holsten, ?7.1.1854 i Hamburg. Forældre: Færgeforpagter, senere husfoged Hans B. og Catharina Dorothea Hansen. Ugift.

Biography

Ditlev Blunck startede på Kunstakademiet i København i perioden efter Juels og Abildgaards død og blev elev af C.A. Lorentzen. Velsagtens i utilfredshed med undervisningen søgte han i 1818 til München, hvor han var indskrevet på kunstakademiet til ca. 1820. Efter sin tilbagekomst til København blev han elev af J.L. Lund. Skønt han i starten især dyrkede historiemaleriet, bidrog han med en række genremalerier til at skabe den hverdagsrealisme, som for alvor brød igennem i dansk kunst midt i 1820rne. Her mærkes påvirkning fra C.W. Eckersberg, men hans kunst rummer også elementer, som formodentlig er overtaget fra samtidig tysk kunst. Hans billeder af kunstnere i deres atelier synes at have inspireret Wilhelm Bendz til lignende skildringer. Under indflydelse fra J.L. Lund satsede han mere og mere på de religiøse motiver, og under sit lange udenlandsophold blev han, som en af de meget få danske malere, påvirket af de tyske nazarenere. Dette ses især i det strenge, stiliserede portræt af Troels Lund. I Rom sluttede han sig til kredsen omkring Thorvaldsen. Her malede han ud over religiøse malerier også folkelivsbilleder, først og fremmest Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Rom. I 1838 vendte B. tilbage til København, hvor han påbegyndte sit hovedværk, De fire menneskealdre på bestilling fra kongen. Både med sit allegoriske indhold og med den stiliserede udformning skiller de fire malerier sig klart ud fra de dominerende strømninger i dansk kunst. Efter en dom for en seksuel overtrædelse, B. var homoseksuel, forlod han Danmark for stedse i 1841. Hans sene arbejder er præget af mørke farver og virker tunge. Under krigen 1848-50 sluttede han sig til slesvig-holstenerne og mistede derefter helt forbindelsen med det danske kunstliv.

Education

Elev på Kunstakad. Kbh. 1814, modelsk.1816, lille sølvmed. 1817; elev på Akad. i München 1818; tilbage i Kbh. ca. 1820; st. sølvmed. 1823; lille guldmed. 1825; st. guldmed. 1827.

Travels

München 1818-ca. 1820; via Berlin, Dresden og München til Italien 1828; Rom 29.12.1828-1838; forlod Kbh. 1841; opholdt sig i Tyskland (München, Berlin og især Wien) til 1848; Lübeck og især Kiel 1848-51; Hamborg 1851-54.

Occupations

Scholarships

Akad. 1828; forlænget 1831 og 1832; agreeret ved Akad. 1838.

Exhibitions

Charl. Forår 1818, 1823-28, 1831-37, 1839-43, 1845-46, 1848- 49; Univ., Kbh. 1843; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Guldålder, Nat.mus., Sth. 1964; Das goldene Zeitalter der dän. Malerei, Kunsthalle, Kiel 1968; Pittori Danesi a Roma nell'Ottocento, Palazzo Braschi, Rom 1977 og Stat. Mus. for Kunst 1977-78; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst, 1983; L'âge d'or de la peinture danoise, Grand Palais, Paris, 1984-85; Kunst des Biedermeier, Bayrisches Nat.mus., München, 1988-89; Bertel Thorvaldsen, Gal. Nat. d'Arte Moderna, Rom 1989-90; Da. kunstnere i osteriet La Gensola, Thorvaldsens Mus. 1990; Künstlerleben in Rom, Germanisches Nat.mus., Nürnberg m.fl. 1992; The Golden Age of Da. Painting, Los Angeles County Mus. of Art og Metrop. Mus., N.Y., 1993- 94.

Artworks

Christian IVs vision (1823, Stat. Mus. for Kunst); Elias opvækker enkens søn (1825, lille guldmed., Kunstakad. Kbh.); Tobias hjemkomst (1827, st. guldmed., smst.); En bataljemaler i sit atelier (ca. 1826, Stat. Mus. for Kunst); Kobberstikker C.E. Sonne (ca. 1826, smst.); Interiør med ung officer (ca. 1825-28, Aarhus Kunstmus.); Dragon, der tager afsked med sin kæreste (1828); Profeten Ezechiels syn (1830, Stat. Mus. for Kunst); Teatermaleren Troels Lund (1831, smst.); Friedrich Thöming (1831, Kunsthalle, Kiel); Thorvaldsen i sit romerske atelier (1834, smst.); H.V. Bissen (1834, Fr.borgmus.); Henrik Hertz (1834, smst.); Moses og tjørnebusken (1834, Malmö Mus.); Fodvaskningen (1834, Vicelin K., Neumünster); Noah i arken (1835, Thorvaldsens Mus.); Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Rom (1836, Fr.borgmus., gent. 1837 Thorvaldsens Mus.); Kristus i Getsemane (1840, Fr.sund K.); Selvportræt (1843, Fr.borgmus.); Landskabsstudie fra Eggenberg (1843, Kunsthalle, Kiel); De fire menneskealdre (1840-45, Stat. Mus. for Kunst); Frikorpset Blunck-Magnussen på Femern (1848, Mus. Naradowne, Poznan); Feltlejren ved Holzbunge (1850, Landesbibl. Kiel); Lægen Karl Krahs børn, Neustadt (1850, Kunsthalle, Kiel); tegn. og studier i Kobberstiksaml. Skriftlige arbejder: De fire Menneskealdre, Tillæg til Charl.borg udst.kat. 1846.

Literature

Østs Archiv, I, 1824, 271; Kjøbenhavns Morgenbl., 29.4.1826, 202; Da. Kunstbl., II, 1837, 65; III, 1838, 168; Kunstbl. 1898, 21f (brev fra B. til J.L. Lund); Sigurd Willoch: Maleren Thomas Fearnley, Oslo 1932; Lilli Martius i: Nordelbingen XIV, 1938, 272-301; Jørgen B. Hartmann i: Personalhist. Tidsskr. 12. Rk., bd. IV, 1949, 78, 80, 103, 108; bd. V, 1950, 5, 8, 12 (særtryk 1950, 4, 6, 11, 47f, 50, 54); Henrik Hertig i: Fynske Aarb. V, 1953-55, 185-87 189, 191, 199, 206f; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956; Francis Bull: Nord. kunstnerliv i Rom, Oslo, 1960, 88f; Palle Lauring: Billeder af Danm. hist., 1972; H.C. Andersens Dagbøger, I 1973, II 1973; Steen Fridlund Plewing i: Kunstmus. Årsskr. 1974, 1975, 50-52; Emma Salling: Kunstakad. guldmed.konk., 1975; Mogens Nykjær i: Cras, XVI, 1977, 53-62; Marianne Saabye i: Medd. fra Thorvaldsens Mus. 1978; Hannemarie Ragn Jensen i: Hafnia, III, 1978, 92; samme i: Hafnia, VI, 1979, 145-61, 171; Tue Ritzau og Karen Ascani: Rom er et fortryllet bur, 1982, 88, 96, 100, 105, 112, 229; B.H. Feddersen: Schlesw.-Holst. Künstler-Lex., Bredstedt 1984, 25; Harald Olsen: Roma com'era, Rom 1985, 11, 188, 202; B.H. Feddersen: Schlesw.- Holst. Porträt-Miniaturen, Bredstedt 1986; Wolfgang Zeigerer i: Danm. Christian, Aarhus Kunstmus. 1988; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Mogens Nykjær i: Analecta Romana 17-18, 1988-89, 231-46; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990; Mogens Nykjær: Kundskabens billeder, 1991; Kasper Monrad i: Caspar David Friedrich og Danm., Stat. Mus. for Kunst 1991, 98f; Istedløven, 1993. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Kasper Monrad (K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.