Carl Bonnesen

Biography

Carl Bonnesen afslørede allerede i sine tidlige arbejder en eksotisk motivkreds med figurgrupper af barbarer, hunnere, asiater o.a., en emneverden, som i 1898 yderligere forstærkedes af en rejse til Egypten og Østasien. Tidens interesse for "primitive" typer var fransk inspireret og fik et af sine mest afklarede udtryk i B.s fremstilling fra 1891 af Kain, der i dyb resignation ruger over menneskets skæbne. Selvom B. havde haft Th. Stein og C.C. Peters som lærere på Akademiet, ses i valget af primitive typer og dramatiske situationer en klar sammenhæng med Stephan Sinding, og B. havde da også under sit ophold i Paris 1894-95 haft kontakt med kredsen omkring denne. B.s produktion er stor og alsidig, og med sin frodige fantasi og håndværksmæssige kunnen skabte han en række værker, hvor han næsten trodser skulpturens statiske væsen og med stor dygtighed driver sin skulptur ud til naturalismens yderste grænse. Der er voldsom bevægelse og dristig komposition i f.eks. gruppen af de Ridende hunnere, i Thorgruppen, Døden og Amor og En rasende. B. søgte i højere grad et idealiseret end et realistisk formsprog, og der er et udpræget anekdotisk element i mange af skulpturerne, hvor dramatikken og bevægelsen prioriteres højt. Interessen for bevægelsen genfindes i flere af B.s ofte spidsfindige fremstillinger af danserinder. B. var desuden en dygtig dyreskulptør, både i fremstilling af dyr alene og i samspil med mennesker. Mange af hans dyreskulpturer og danserinder er i statuetteform. Som andre af epokens billedhuggere havde B. en vis tilknytning til brygger Carl Jacobsen, der bl.a. købte både den noget monstrøse Thorgruppe og en Danserindegruppe til Carlsberg. I B.s senere skulpturer som f.eks. Maria og barnet fra 1932 ses en langt større enkelhed end i de tidligere figurgrupper. En stor del af B.s gipsmodeller findes i dag i Tingbæk kalkminer sammen med gipsmodeller af Anders Bundgaard.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.